یʝی ی

ی یی

English

Franais

흘 ݡ ... ј

info@chiran-echo.com : : zahmatk951@gmail.com

ی ѐی ʐی ی ی ی یی ی ی 26 1397
ʐ ی ی ی ی ѐی  ی ѐ ј 1357. یی ǘ 2 1397
ʐی ѐی ی ی Ԙ " ی " 9 1397
ʐی ی ی ی "ی " ʐیی ѐ ی 8 1397
  ѐی: ʐی ی یی ی ی یی : ی ی ʁ 17 1397
 ی : ʐی ی یی ی یی ی ی ی ی یی یی 13 1397
  : ʐی ی ی ѐ 11 1397
  ѐی: ʐی ی یی یی ی ی ی 4 1397
  : ʐی ی ی یی ... Ԙ ی 28 ی 1397
ʐ ی ی ѐی ϐی ѐ ی 15 ی 1397
ی ی ѐ 8 ی 1397
ʐی ی ی یی ی ی ʐی ѐ ی ی ی 8 ی 1397
ʐی یی ی یی ی ی ѐ یԘ ʁ... 18 ی 1397
  ѐی: ʐی ی ی یی ی ی یی : ی ی یی ی ی 21 1396
ی юی ی ی ی ی ی ی ی 16 1396
یی ی ی: ʐی ی یی ی ی ی ی 17 ی 1396
یҐ ی Ž ی یی یی: ی یی 5 1396
  ѐی: ʐی ی یی ی ی ی یی : ی ѐ ی ی 16 1396 
  ѐی: ʐی ی یی ی ی: ی ی ѐی юی ی ی ی 5 ی 1396
  . ʐی ی ی ی ی : ی ی ی ی ی 2 ی 1396
ʐی ی ی یی ی یی ی ѐ 偘 یԘ ʁ ... 30 ی 1396
ʐی یی ی یی ی ی ی ی ... 4 ی 1396
ʐی ی ی ی ی ی ی 14 1396
یی ی ʐی ی ی ѐی ی ʐی ی... 15 ی 1396
  ѐی: ʐی ی Ԙی : یی ی ѐ 11 ی 1396
 ی : ʐی ی یی ی ی ی ی юی 3 ی 1396
یی ی ʐی یی ی ی ʐی ѐی ی 29 1395
  ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی 24 1395
ی ʐی ѐی ی: ی ѐی ی ѐی ی 15 1395
یی ی: ی ѐی ʐ ی یی 15 1395
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی یی 20 1395
ѐ: ی ی ی ی ی ی ... 1 : 2 یی ی 3 : 4 ی : ѐ 5 19 ی 1395
  : Ϙ ی 1395
  ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی ѐ ј ی ѐی 21 1395
  : ʐی ی ی ی 7 1395
  ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی 23 1395
  ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی : ی ی Ԙی ѐی 9 1395

ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی ی 2 1395
  : ʐی ی ی " ی یی ی" 5 1394
ʐی ی ی ی ی ی ی 10 ی 1393
ј یʿ ʐی ѐی ی ی ѐی 26 1393

ѐی ی ѐی "ی ی". ی ی ی ی . : 1 ی 2 ǘ Иی 3 4 5 ی ی

یی "Ș ѐ" : 1 1392

!

ی ی 31 ی 1398

407

ی یی ی ی 28 ی 1398

ی ͘ی 253

ی ѐی ͘ی ( ی) 28 ی 1398

یی / یی ی یی Ӂ

ی ی ی     28 ی 1398

ی ی ی

Ԙی ͘ی      ( ی) 28 ی 1398

јȡ ѐ ی!

ѐیѐ ѐی یی یی ی 28 ی 1398

ی ی

28 ی 1398

ϐی ی ی ی

ѐی ѐ ѐی یی یی ی 28 ی 1398

یی: 偘 98

ی ѐی 25 ی 1398

Medusa TV English - Assange Must Be Freed!

ی ی ی ! 25 ی 1398

یی Ԙی ی ی ی

ی ی ی ی ی 1398

ی ی 22

͘ی ی  24 ی 1398

ی ی ی ی ʘ 24 ی 1398

ʐی ی یی ی ی ͘ !

یی 24 ی 1398

ی

24 ی 1398

ی ی ی ی یی 21 ی 1398

ی ی ی یی 20 ی 1398

ی ʐی ͘ی 252

ی ѐی ͘ی ( ی)   21 ی 1398

ی ی

ی ѐی 21 ی 1398

ی یی 236

ѐ یی یی ی 19 ی 1398

ی ѐی ی یی Ȑی ی ǘی !

ی ʐی ѐ ی 18 ی 1398

ǐ ѐ

ی ی 18 ی 1398

ی ی ی () یی ی ی.... ѐی 98 17 ی 1398
ی ی 238

ی ѐی ͘ی ( ی) 16 ی 1398

ی ی ی : ی یی ѐ یی ی ی ی ی 16 ی 1398
Ґ یی ! ی ϐی

ی ی 16 ی 1398

ی ͘ی 251

ی ѐی ͘ی ( ی) 16 ی 1398

ی ی ی ی یی 97 16 ی 1398
ی

ی ѐی 13 ی 1398

ی

ی ی 11 ی 1398

ی 406 8 ی 1398
ی ی ی ی ی ی ی ی !

ی ʘی ѐ ی 8 ی 1398

" یی" ی ی ѐ! یی یی ی 8 ی 1398
ی ʐی ͘ی 250

ی ѐی ͘ی ( ی) 7 ی 1398

ی یی ی ی ی юی !

یی 7 ی 1398

یی ی ی ی ی ی

ی ѐی 6 ی 1398

ǐی !

ی ی 4 ی 1398

یی 3 5 ی...

ی ی ی ی ی ی 4 ی 1398

ی!

یی 4 ی 1398

ی ی

ی ی ی ی ی ی 4 ی 1398

ی !

ی ѐی 4 ی 1398

ی ی ޡ ی ی ی ی

ی یی 4 ی 1398

ʐی ی ی ی ی ی یی ی 98   3 ی 1398  
ی ی ی ی

ی یی ی 2 ی 1398

1398

ی ی 2 ی 1398

!

ј ی 29 1397

ی ʐی ͘ی 249

ی ѐی ͘ی ( ی) 29 1397

ی ی: 8 ی 27 1397
ی!

ی ی 26 1397

ی ѐی ʐی ی ی ی یی ی ی 26 1397
ی : ی

ی ʐی ѐ ʘ ی 24 1397

یی ی یی "ی ی" ی ی ی ی 2

ی ѐی 24 1397

ی ʐیی ی ی

ی ی 24 1397

ی 2 ѐی ј

یی ѐ ی ј 24 1397

ی ʐی ͘ی 248

ی ѐی ͘ی ( ی) 22 1397

ʐی ی ی یی ی ی ی یی ی 21 1397
ی ی 237

ی ѐی ͘ی ( ی) 18 1397

ی ј 8 ی 18 1397
ی ӡ ʐی ی

ی ی 18 1397

ی 405 16 1397
Ԙ ی ی

ѐ یی 16 1397

یی

ی ʘ 16 1397

" ی ی ی ی " ی یی

ی ی 16 1397

ی ѐ ی ی ی (ǘ ی)

ی ی 16 1397

ی ی

ی ی ی ѐ ی 15 1397

ی ʐی ͘ی 247

ی ѐی ͘ی ( ی) 15 1397

: ˜ی 17 2019 ȁیی

ی ی ѐ ʘ ی () 15 1397

8 ی

ی ʐی ѐ ی 13 1397

! ی

ی ی 12 1397

ی ی ی ی    " ی"

ی 12 1397

ӡ ی ی ی

ی یی ییی ѐی     12 1397

ی ѐ !

ی ʐی ѐ ی 11 1397

ی یی "یی ј ی Ԙی ѐی ʐ یی 98  10 1397
ی ی ی ی: ی ی !

ی ѐی 10 1397

ޘ ی ی یی ی " ی ی ی ی ی"

ی 10 1397

ی ʐی ͘ی 246

ی ѐی ͘ی ( ی) 8 1397

یی

ʘی: ی ی ی ی ʘ 6 1397

ǘ یی 6 1397
یی ј ی Ԙ ی ѐی ʐ یی 1398 5 1397
ی ǘ یی یی ی ی ی ی !

ѐ یی 5 1397

یی ѐی ی 1397

ی ی : ی ی ʐی ѐ ی 3 1397

ی یی یی ی ی

ی ѐی 2 1397

ی یی 234 ѐ یی یی ی 2 1397
ی ʐی ͘ی 245

ی ѐی ͘ی ( ی) 1 1397

ییی ӡ ی

ی ی ی 1 1397

ی: ی ی ѐ ʘ ی 1 1397
  2 ǡ ی ی یی یی ی ی!

ی ʐی ѐ ی 30 1397

ی ی "ی "

͘ی ( ی) 29 1397

ی 404 29 1397
ی 1 ѐی ј

یی ѐی ی ј 29 1397

ی ی ی

ی ѐی 29 1397

ی Ⱥ ی ی јیی: یΡ ی یی

ی 28 1397

یی ˜ی ʐی: ѐ ی ی یی!

ی یی ی ѐ 28 1397

ی ی ی  (19 1349) ی ی Ԙ (21 22 1357) 28 1397
ی ی: ی ی 27 1397
ی

یی ј ی 26 1397

یی یی јی یی

ʘی ی ی ی () 25 1397

ʐ: ی ѐ ی ѐی

ی ʐی ѐ ی 25 1397

ی ʐی ͘ی 244

ی ѐی ͘ی ( ی) 23 1397

ی ی ی ی ѐ!

ј ی 23 1397

ی ʐیی ی ѐی ی

ѐ 21 1397

: ی ی ی ѐ ی " ی ی" : ی ی Ӂی ی ʐیی ی ی ی 18 1397
ی ی ی Ԙ ی !

ی ی 18 1397

ی ی 236

ی ѐی ͘ی ( ی) 18 1397

ی ی ی юی ی ǁیی : ی ی ѐی

ی ѐی 18 1397

ی ѐ ی ی ی ј ѐی ییی ی 16 1397
ی ی

ی ѐی 16 1397

ی ی یϐ ј ی ی ی ی Ӂی ی 12 1397
ی !

ی ʐی ѐ ی 12 1397

ʐیی ی ی ی ј Ȑی ی ѐی ی

ی ی ی ѐ ی 11 1397

ʐیی ی ѐی ی!

͘ی ( ی) 11 1397

یی ی یی ی ی ʐیی ی ی

ی ѐی 11 1397

ی ͘ی ʐی 243

ی ѐی ͘ی ( ی) 10 1397

ѐ ی Ԙ ی ی ی

ی ʐی ѐ ی 10 1397

ی : ی ی ی !

ی ѐی 10 1397

ی ی ѐ : Ԙ یی ی ی! 9 1397
Ә !

ی ʐی ѐ ی 9 1397

یی ی ی

ی ѐی 9 1397

ѐی ی

ی ʐی ѐ ی 7 1397

юی ی ی !

ѐ یی 7 1397

ی ی یϐ ј ʐیی ی ی Ӂی ی ! 7 1397
یی ی یی "ی" ی ی ʁ

ی ѐی 7 1397

" " ی

ѐ ی ی 5 1397

ی ییی юی ی ی ییی یی !

ѐ یی 4 1397

ی ی ی

ی 24 ی 1397

ی ی ی Ӂی ی

ی ی 22 ی 1397

͘ʘ ی ی یی ی

ی ѐی ͘ی ( ی) 9 ی 1397

ژ ی یی!: (ی ی) ی 8 ی 1397
͘ی ی ی یی ی یی ǁیی

ی ѐی ی 8 ی 1397

ی ی ی ی ѐ

. ѐی 30 ی 1398 31 ی 1398

. ѐی 28 ی 1398 29 ی 1398

. ѐی 27 ی 1398 28 ی 1398 

. ѐی 26 ی 1398 28 ی 1398

. ѐی 25 ی 1398 28 ی 1398

. ѐی  24 ی 1398 25 ی 1398

. ѐی 23 ی 1398 24 ی 1398

. ѐی 22 ی 1398 23 ی 1398

. ѐی 21 ی 1398 22 ی 1398

. ی ی ی یی 20 ی 1398

. ѐی 19 ی 1398 (ѐ 8 ѐ ی 14 ѐ ی ی ) 20 ی 1398

 

. ѐی 18 ی 1398 20 ی 1398

. ѐی 17 ی 1398 18 ی 1398

. ѐی 15 ی 1398 16 ی 1398

. ѐی 14 ی 1398 16 ی 1398

. ѐی 10 ی 1398 11 ی 1398

. ѐی 7 ی 1398 8 ی 1398

. ѐی 4 ی 1398 (یی یی یی ی ѐ ی ) 5 ی 1398

. ѐی 2 ی 1398 3 ی 1398

. ѐی 29 1397 2 ی 1398

. ѐی 28 1397 29 1397

. ѐی 27 1397 29 1397

. ѐی 26 1397 27 1397

. ѐی 25 1397 26 1397

. ی ی: 16 2019: ǘ ی 16 2019: ی ی ی 26 1397

. ѐی 23 1397 ( ʐی ѐ ی ی  ѐ ی) 24 1397

. ѐی 22 1397 23 1397

. ѐی 21 1397 (ѐ یԐ ) 22 1397

. ѐی 20 1397 21 1397

. ѐی 19 1397 20 1397

. ѐی 18 1397 19 1397

. ѐی 16 1397 8 ی ی ی 18 1397

. ѐی 15 1397 (ییی ی ѐ ) 16 1397

. ѐی 14 1397 یی 15 1397

. ѐی 13 1397 ی 14 1397

. ѐی 12 1397 ( ی ) 13 1397

. ѐی 11 1397 12 1397

. ѐی 8 1397 10 1397

. ѐی 7 1397 8 1397

. ѐی 6 1397 7 1397

. ѐی 5 1397 ی ʐ 6 1397

. ѐی 4 1397 5 1397

. ی ѐی 1397 4 1397

. ѐی 1 1397 1 1397

. ѐی 30 1397 1 1397

. ѐی 29 1397 29 1397

. ѐی 28 1397 28 1397

. ѐی 27 1397 27 1397

. ѐی 25 1397 26 1397

. ѐی 24 1397 25 1397

. ѐی 21 1397 22 1397

. ѐی 20 1397 20 1397

. ѐی 1397 20 1397

. ѐی 18 1397 18 1397

. ѐی 17 1397 18 1397

    ѐی 48 18 1397.

. ѐی 14 1397 16 1397

. Ȑی ی ی ѐی Ԑ ی ی 1397 ѐی ی   11 1397

. 6 ѐ ی 20 ی ی ی ی (2 8 1397) ѐی 1397 10 1397

. ѐی 1397 9 1397

. ѐی 1397 9 1397

. ѐی ѐی 1397 7 1397

. ی ѐ ی ѐی 1397 4 1397

. ی ی ʐی ی ѐ یی ѐ ی ی ѐی 1397 4 1397

. ѐ ی ѿ ѐی ی ی 1397 1 1397

. ی ѐ ی ی ی ی ѐی 30 ی 1397 1 1397

. ی ی / ی Ȑی Ә ی! ی ѐی 30 ی 1397

. ѐ ی ( ی 30 ی ی ѐی) / ی : ی ی ی ѐی 30 ی 1397

. ѐ ی ی ی ѐی 30 ی 1397

. ѐیی ѐ ی 8 ی ی ѐی 29 ی 1397 30 ی 1397

. ѐ ی 28 ی 1397

. ی یی ی ی ی 26 ی 1397

. ѐ ی ی ی ی یی 26 ی 1397

. ѐ ʁ 3 ی ی ѐی 23 ی 1397

. 12 250 ѐ ی ی ی ی ѐی 23 ی 1397

. یی 10 ѐ / ѐ 5 ی ی ѐی 23 ی 1397

. ی یی ј ј ی ѐی 23 ی 1397

. ѐ ی / ѐ ی ѐی 23 ی 1397

.ی ی  ѐ ی ی ی ѐی 23 ی 1397

. ی ی ی ی / ی ی! ی ѐی 23 ی 1397

. ی یی / 93 ϐی ی ی ی ѐی 17 ی 1397

. ѐ یԘ ʁ ی ی ی ѐی 17 ی 1397

. یی 320 ѐ ی / ѐ ی ی ی ی ѐی 17 ی 1397

. 80 ѐ " "4 11 ی Ș ی ѐی 17 ی 1397

. 600 ی یی ϐ ی ѐی 11 ی 1397

. ی ѐ ی ی ѐی 11 ی 1397

. ѐ "ی " 4 ی Ș ی ѐی 11 ی 1397"

. ѐ ی ی ی Ș / یی یی ی ѐی 11 ی 1397

. ѐ ی ی ی ی ی ی / ی ی ѐی 11 ی 1397

. 180 ѐ ی ی ی ی ی ѐی 9 ی 1397

. ѐ ی 6 ی ی ѐی 9 ی 1397

. ی یی ی یی یԐ ی ی ѐی 9 ی 1397

. ѐ ی ی ی یی ی ѐی 9 ی 1397

. ѐ ی Ș ی ѐی 8 ی 1397

. ی "ی ی" ی / یی 35 ѐ ی ѐی 8 ی 1397

. ی ی ѐ ی ǐی ی 5 ی 1397

. ѐ ی / ی ی ѐ ی ی ѐی 5 ی 1397

. ی ی ǎی Ԑ Ϻ ی   ( ) 9 ی / 4 ی / ی + ژ ی ѐی 4 ی 1397

. 100 ѐ "" ی ی ѐی 4 ی 1397

. ѐ "ی ی) ی ی ی ѐی 4 ی 1397

. ی ѐ ی / ی Ͽ ی ѐی 4 ی 1397

 

. ѐی ѐ ی "ی " ی Ґ ی ѐی 4 ی 1397

. ѐ ј ی ѐی 2 ی 1397

. یی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ѐی 2 ی 1397

. ѐ ی ی ʁ ی ѐی 2 ی 1397

. ی ѐ ی ی ی ѐی 2 ی 1397

. 180 ѐ ی ی ی ی 4 Ș / ی ی ی ی ی ی ѐی 2 ی 1397

. یی ی / ی ј: ی ی ی ѐ  ی 26 1397

. 400 ѐ ی ی ی / ی یϿ ی ѐی 26 1397

. ی ѐ ی ی ی ی ی ی / 30 ی ی ی ی ی ѐی 26 1397

. ی یی ی ی ѐی 25 1397

. ی / ی ژ ی Ͽ ی ѐی 25 1397

. ی ی ی ѐی 22 1397

ی ی ѐی: " یی" ی

ی ی 29 ی 1398

یی ی ی

ی Ԙی 29 ی 1398

ѐی ǘی !

ی یی 29 ی 1398

2019  "ѐ ی ی"

ی 29 ی 1398

ی ی 1 ی ѐ!

یی 28 ی 1398

ʎی یی ی ی

23 ی 1398

ی ی ی Ͽ

ی 22 ی 1398

ی ی

сی ی ی 21 ی 1398

ی ی یѿ

ی 16 ی 1398

ی ѐ 2019

16 ی 1398

ی ی ی ی

. . یی 13 ی 1398

ی ی ی ی یی ǘ ی!

یی 13 ی 1398

ی ϐ: ی ( ی)

9 ی 1398

ѐ ی یی

ی ѐی ی ͘ی ( ی) 9 ی 1398

ǘی یی

8 ی 1398

  ͘یی "یی یییی ی "

. ی 6 ی 1398

ی

ی Ԙی 4 ی 1398

یϐ ...     ی 18 ی 1397

ѐ ی ی ی ییی 15 ی 1397

ی یʿ

ی 4 ی 1398

ی ی 56 57 ی ی

ی یی 4 ی 1398

ی (ی ی)

ی ی 2 ی 1398

ی ی ی ی (ǘ ی)

ی јی ی 2 ی 1398

!

یی 2 ی 1398

ی ѐی 1389: ی Ԙ یی ѐ ی ی

ѐ 29 1397

ییϡ ی یی ی

ی 29 1397

یی "ی " ی ی

ی ی 26 1397

"یی یی" ی یǿ

ی 26 1397

ی Ϙ ی        ( ی ی)

ی 26 1397

ی ј !

یی 24 1397

" " ѐ ی ʿ

ی 23 1397

ی ϐ: ی ( ی)

21 1397

ی

ی ی ی 20 1397

ʎی ѐی یی

ی ی 18 1397

یی یی

18 1397

ی 18 1397

ی یی ی ǘی ی ی

18 1397

ӡ ی ی !

ی 18 1397

ی ی: ی ی یی

ی ی ی ی ی 16 1397

Ԑ

ی 16 1397

یی ی!

یی 13 1397

ʐی ѐی ی ی

ی ʐی ѐ ی 13 1397

ی !

یی 12 1397

ی ی ی ی ی یی!

11 1397

ǘ

Ӂ 10 1397

" ی ی یی ی" ʐ

ی ی 10 1397

: 1 8 ӡ یی ی ی! 2 یʿ 3 8 ӡ یی ی ی ی ی ی...

ی 10 1397

ی  ی ی ی ی ی Ԙ ǘ

6 1397

ی ی: ی

ی 5 1397

ی : ی ی ی یی ی ی... ( یی یی)

یی 5 1397

ی ی ѐ

ی Ԙی 2 1397

... ی ی (ی 1921)

ی ѐی: یی ѡ ی 1 1397

"ϐی" ی ی ( ρ) 29 1397
ی ی ی یی ی

ی 29 1397

ی ی ی ی ی

29 1397

Ԑ: !

ی Ԑ 28 1397

Ԑی юی !

ی 27 1397

یی ی یی ی یی ی

: ی ѐ: یی  25 1397

ی ی ی             " ی" 

25 1397

ی ی یی ی ʿ!  

ی 25 1397

ی یی ی ی 5

23 1397

ی ϡ юی ی ی ی !

ѐ یی 23 1397

ی ی ѐی:  ی یϿ

ی ی 22 1397

ی ی ییی!

ی 21 1397

ی   ی ی

ی 20 1397

ی ی ی

ی 20 1397

یی ѐی ی: یی ѐ ی ی (ϐی) ѐ

ѐ 20 1397

͘ ی 40 57

ی یی 18 1397

"ی " ی

ی 16 1397

ی ی

ی 14 1397

ی ی ی

12 1397

ی!

یی 11 1397

یی ʘ ی

10 1397

ی ی ی ییی

ǘی ی ی ی 4 1397

ѐ ی ʁ

ی ѐی ͘ی ( ی) 4 1397

ی

ی ی ی 4 1397

ѐ ѐی

ϐی 3 1397

:  1 ʘ ی ی یی  2 ی یی ی ی юی ی

ی 1 1397

ѐ ی ( )

ی Ԙی 30 ی 1397

Ԙ Ԙ ی ی ی ѐ ی

ѐ یی 30 ی 1397

ی ی یی Ԙ ! ی ی ییی

یی 30 ی 1397

ی ی ѐی: ی " ی "!

ی ی 29 ی 1397

یی ی ی ѐ Ͽ

ѐ ی 29 ی 1397

ی ی یی

Ș ی ی 28 ی 1397

ی

ی ی ی ی ی 26 ی 1397

ی ی ǘ юی ی ǁیی ی !

ی 25 ی 1397

ی ی ی یی ! /

ی ی 25 ی 1397

ی ѐی ی ی

ی Ԙی 22 ی 1397

ی ی ی ی

: ی 22 ی 1397

 

یی ی ی !

یی 20 ی 1397

ʁ ͘ ی ی !

ی 19 ی 1397

јӡ Ӻ ی

ی ی ی 16 ی 1397

ی ی ی یی ѐی ی

ی ی ی 16 ی 1397

ѐ ی ی

ی ѐی ی ͘ی        ( ی) 16 ی 1397

͘ јی ی

ی ی ی 16 ی 1397

ی ی ی یی ی ی ʘ

ی: ی : ی 16 ی 1397

ʐی ی ی

ی ی ی 16 ی 1397

یی ی ʁ / ی ʡ јȡ ی эیی ی / ی Ȑیی

: ی ی 13 ی 1397

ی ی ی !

یی 13 ی 1397

ی ی ی ی ی 1396

ی یی 13 ی 1397

. . ی : ی 13 ی 1397

ی ی ی!

ی 13 ی 1397

ی 2018 2019

ی 13 ی 1397

ی : ی

ی 9 ی 1397

ی یی / ʁ ی

: ی ی 9 ی 1397

ی ی ی ی ی ی

: ی 9 ی 1397

ییی ی یی ی ͘ یی

ی یی ی Ԙی 9 ی 1397