یʝی ی

ی یی

English

Franais

   흘 ݡ ...  ј

info@chiran-echo.com :

 .  ی ی ی ی  ѐ ʁ  

. 450 ی یی ی ی 23 ی 1400

. ѐ ʁ ʘی ی : ѐ ʁ  23 ی 1400

. ی ی ی ی یی ͘ ی ی ی ی ی  23 ی 1400

. ی ی ی ی : ѐ ʁ  23 ی 1400  

. ی 3 ی ی ی ی ی 1400

 .  ی ی ی ی ی یی یی!   ی ѐی ͘ی  23 ی 1400 

 .  ѐ ی ی  ی ی ʐ   21 ی 1400

. یی ی ی ѐی ی ی ی̡ ϡ ϡ ی ی ͘ی ی ی ϐی ی  21 ی 1400

 . یی ی ! ی ѐ ʁ   ͘ی     ( ی)  21 ی 1400

 . ی ʐی ͘ی 356  ی ѐی ͘ی ( ی)  20 ی 1400

 . یی ѐ ʘ ʁ ی ی  یی ѐ یԘ ʁ  20 ی 1400

 . ی یی ی ʁ Ӂی ی ј  20 ی 1400

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. ی یѐ ی ی ی ѐ 

. 143 Ǻ ی ی ی ی ی ی 23 ی 1400

 .  ѐی 22 ی 1400  23 ی 1400

 .  ϐ ی   ی یی ی ی    22 ی 1400

 .  ѐی 21 ی 1400  22 ی 1400

 .  Ϙ   ی ѐی ͘ی  21 ی 1400

 .  ی: ی ی 1  ی ی  2  ʁ ی ...  21 ی 1400

 .  ی ی یʺ ی : ی یی ی Ϙ یی  20 ی 1400

 .  ѐی 20 ی 1400  21 ی 1400

 .  ѐی 19 ی 1400  20 ی 1400

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ѐی

.  ǁیی ی ی ی ی!    ی 2019

. 1 ی ی! ... یی ѐ ʁ ی ی ! 2 ǘ یی 23 ی 1400

 .  ی ѐی ی  ی ρ  22 ی 1400

 .  ی ی  22 ی 1400

 .  یی ѐ ј ی ی Ә ( )   ی  20 ی 1400

 . ی ی یی ی  ی Ԙی 18 ی 1400

 . ϐی ی یѐ ی ی 61    63   یی  17 ی 1400

  . 1  ی ѐ ی юی ی ی ی!  2 ی ی ی !   یی  ی 1400

 .  ی ѐ 1400 2021  ѐ ی ѐی ی: ̡ ی ی ʡ ϡ ی   11 ی 1400

 .  ی юیی ѐی ( )     5 ی 1400  

 . ی یԘ ʁ  یی ѐ یԘ ʁ  ی 1400

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ی ϡ  

  ѐ .