یʝی ی

ی یی

English

Franais

   흘 ݡ ...  ј

info@chiran-echo.com : : zahmatk951@gmail.com

: ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی 1 ی 1395
ی ی ی ѐ ی ی ی 12 ی 1395
ی ی ... ʘ 16 1395
ی ی ی ˜ی ی Ԙ ی ی ی ی ... ѐ... 8 1395
ی ǎ ی ی ی

8 (ی ) 8 1395

یی : ی 1395 14 ی 1395
یی ی یی: ی ѐ یԘ ʁ ( ی). ی ϐی ( ) ی 1395
یی ѐی: ʐی ی ی ی ی 95 25 1394
یی ی ی: ȡ ʐی ی ی ѐی ییی ( 4) 3 1394
یی ی یی: ʐ 19 ی 1394
یی ی یی: ʐ ی ʺ     ј јی 11 ی 1394
یی ѐی: ʐ ی ی ی ی ی           7 ی 1394
ʐی ی ی یی: یی ی ی ی ی ی ѐ 27 1394
ǘӁی ی ی... ی ی یی ی 17 1394
یی ی! ی ی ی ی ی ی 30 1394
یی : ی ی یی ی ی یی: ی ѐ ی 5 1394

یی یԺ ی ی јی . . . ی ی ʐی ( یی) 28 1394

یی :  ʐی ی ی " ی یی ی" 5 1394
ѐ: ی ی. ی یی 7 ی 1394
ʐی ی ی یی   ѐی : 1 1394    2 ی ی ѐی: ی یی 26 ی 1394
ʐی ی ی ی ی ی ی 10 ی 1393
ј یʿ ʐی ѐی ی ی ѐی    26 1393

ѐی ی ѐی "ی ی". ی ی ی ی . : 1 ی 2 ǘ Иی 3  4  5 ی ی

ی ی ی ی

ی ی ѐی ییی  1 ی 1393

 یی "Ș ѐ"  :   1 1392                

یԡ 50 ی 1395

ѐ ѐ ی ی 4 ی 1395

ی ʐ ی ی ی ی ی ی

ی ѐј ی... 4 ی 1395

یی ی یی ی ی ǘ یی

ی: ی ی 1 ی 1395

ی ی ی یی 1367 ...

ی ی یی ی 1 ی 1395

357

ی یی ی ی 31 1395

ی 28 ی ی یی یی

ی ʐی ѐی ی ی 31 139

ѐ Ӑ!

یی یی ی 31 1395

ی 723

ی (ی) 28 1395

ѐی                  59             60

ی ʐی ѐی ی 19 1395

ѐ ѐ ی   یی یی

ی ѐی ی 18 1395

ی ی ی ی ی یی 17 1395
ی ی یϐی ی

ی ѐ ی 17 1395

ʐ ی ی ی ی 20 ی ی

ی (ی) 16 1395

4000 ѐ ی ی

ی ѐی ی 14 1395

Ә ی ѐی ی ی ϐ

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 13 1395

ی ی ی یی یی

ی ѐی ی 13 1395

400 ѐ ϐ ј ی ی ی

یی ѐ ј ی 13 1395

ѐ ј یی ی ی

ی (ی) 13 1395

ی

ی ѐی ی 12 1395

ی ی یی 19

Ϙ 12 1395

ی ی ѐ ی ی ی

ѐ 10 1395

ی ی "" ی ی 2016 9 1395
˜ی ی

ј 9 1395

ی ǘی

ی

. ی ی 171 یی ی! ی ی: ی ی 4 ی 1395

. ѐی: ی ی ѐ ј ی ی    ѐ ی ύ ѐ 2 ی 1395

. ѐ 46 ی ی    ی ѐ ی ی    ی 20 ѐ ی     ی یی ی    ی ѐ ی     ѐ     ی ی ی یی ی...    ی یی یی ی ی     ی ѐ ی    ی ی     ی ی ǘی ی     ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 25 1395 

. ʘیی ѐ ǘی ی ی ǘی ! ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 23 1395

. ی:  ѐی ʐ ǘی ی ( ی ی ی ی ) : ی 23 1395

. یی ی ی! ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 23 1395

. ǘӁی ی Ӂی ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 23 1395

. ѐ ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 21 1395

. ͘ی ی ی 5 یی ی ی یی ی 21 1395

. ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 20 1395

. ی ی یی 19 1395

. ی ی یی 9 ی ی ی ی 18 1395

. ʘیی ѐ ییی یی ی ѐ ی 17 1395

. ی ی ی ی ѐ 11 1395

. " ѐ ѐ ʘ"   ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 9 1395

. ی ی ѐ ی ی ی ѐ 6 1395

. ی ѐ ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 1 1395

. ی ی ǘی ! ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 29 ی 1395  

. ѐ ی ( ی ѐی) ی یی ی ѐ ( 27 ی) ѐی ی 28 ی 1395

. ی ی .  ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 24 ی 1395

. ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 23 ی 1395

. ѐ ѐ ј ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 20 ی 1395

. ѐ ی ѐ ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 20 ی 1395

ѐی

ی           ی ( ی ѐ ی)          ی             ی

ی ʐی ѐی ی 17 1395

ی ی ی ی

ѐ : . . یی 2 ی 1395

ی!

ی یی 2 ی 1395

ی ی Ԙ

: ی ѐ: یی 1 ی 1395

ی ی

ی یی 1 ی 1395

67 ی یی

31 1395

31 1395

ϐی ی یی!  

ی یی 29 1395

ی ǘی

ی 29 1395

ѐ ی

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 29 1395

37 28 58 یʘ ͘ ی

ی یی 28 1395

ی ی ی!

28 1395

یی ی یی

ǘ      : ی یی   28 1395

ی ی ی ی " ѐ !" 

ی 25 1395

э! Әی Ԙ ! 

24 1395

Ԙ ʎی : یی ی یی

ی      ѐ: یی ی 1395

ʐ ی с 60 67 юی...

ی یی 24 1395 

Ԙ ی јی یی ی

ی ی 20 1395

ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی 1367

20 1395

ی Ԙ ی ʿ

/   : ی 18 1395

(ѐی ی ѐی) ی ی ی ی 1391

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 17 1395

ی ی ϐ ی

16 1395

ی ѐ ј

ی 13 1395

ی یی ی 28 1358 12 1395
ی ѐی Ͽ

ی . 11 1395

јی

10 1395

ی ی یѡ ی! ( )

ʐی ی ی یی 9 1395

ی ی юی ی ی ی ی ( 6 7)

ی ی 9 1395

јی Ԙ ی Ԙ

Ә ی : . . یی 7 1395

ی ی ی !! 

5 1395

ی ی

ی یی 4 1395