یʝی ی

ی یی

English

Franais

   흘 ݡ ...  ј

info@chiran-echo.com : : zahmatk951@gmail.com

یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی ی 2 1395
: ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی 1 ی 1395
ی ی ی ѐ ی ی ی 12 ی 1395
ی ی ... ʘ 16 1395
ی ی ی ˜ی ی Ԙ ی ی ی ی ... ѐ... 8 1395
ی ǎ ی ی ی

8 (ی ) 8 1395

یی : ی 1395 14 ی 1395
یی ی یی: ی ѐ یԘ ʁ ( ی). ی ϐی ( ) ی 1395
یی ѐی: ʐی ی ی ی ی 95 25 1394
یی ی ی: ȡ ʐی ی ی ѐی ییی ( 4) 3 1394
یی ی یی: ʐ 19 ی 1394
یی ی یی: ʐ ی ʺ     ј јی 11 ی 1394
یی ѐی: ʐ ی ی ی ی ی           7 ی 1394
ʐی ی ی یی: یی ی ی ی ی ی ѐ 27 1394
ǘӁی ی ی... ی ی یی ی 17 1394
یی ی! ی ی ی ی ی ی 30 1394
یی : ی ی یی ی ی یی: ی ѐ ی 5 1394

یی یԺ ی ی јی . . . ی ی ʐی ( یی) 28 1394

یی :  ʐی ی ی " ی یی ی" 5 1394
ѐ: ی ی. ی یی 7 ی 1394
ʐی ی ی یی   ѐی : 1 1394    2 ی ی ѐی: ی یی 26 ی 1394
ʐی ی ی ی ی ی ی 10 ی 1393
ј یʿ ʐی ѐی ی ی ѐی    26 1393

ѐی ی ѐی "ی ی". ی ی ی ی . : 1 ی 2 ǘ Иی 3  4  5 ی ی

ی ی ی ی

ی ی ѐی ییی  1 ی 1393

 یی "Ș ѐ"  :   1 1392                

یی: ʐی ی ی!

ی ی ی ی ی (ی ) ی ʐی ѐ ی 4 1395

ی ی   ی Әϻ ی یی ی ͘

ی (ی ) 4 1395

ی ͘ی ی ѐی ی

ѐ 4 1395

361

ی یی ی ی 1 1395

͘ی ی ǁ ی ی ی ͘ ی ی!

ѐ ی ی 1 1395

͘ ی ی ǁ ی ی ͘

ی ی ی ѐ ی 1 1395

ی ی یی ی () 1 1395
ی ی ی ی ϐی!

ی ی ی ی ی (ی ) 29 1395

ϐی ی ǘ !

ی ی ی ی ی (ی ) 29 1395

ی

ی ѐی ی 27 1395

ی ی ʐی ѐی ی ͘ی ی ی ی ی ی ی ѐی ی! 26 1395
ی ی

ی ѐی ی 25 1395

ی ͡ ѐ ی ی ی یییی ѐ

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 25 1395

ی یی Ӂی ی ی ی 25 1395
یی ی ј ѐ!

یی یی ی 25 1395

͘ ʐ ی ی ѐی ͘ ی ی

ی (ی) 25 1395

ی ی " ی ی" ی ی !

ی یی ی ی 25 1395

ǘی ی: ی ی...

ی یϐ ȡ ی ی 25 1395

͘ ی ی ی ͘ ی ی

ی ی ی ѐ ی 25 1395

ی 727

ی (ی) 25 1395

ی ˜ی ی ی ی ی ی ی    19 1395
یی ی ی Ԙ ی ͘ ǡ ی

ی ی ی ی ی (ی ) 18 1395

ی یϐ ѐ   ...W. F. T. U

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 18 1395

360

ی یی ی ی 18 1395

ی ی ی ی! ( ی ی ی ی)

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 18 1395

ی 5 ǘ ی !

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 16 1395

یی ی ѐ ی ی ی ی ی ی 16 1395
یی ی ی: ی ی э ی ی ی ѐ 16 1395
˜ی ی      ی ی ی یی 60

ی ی 8 (ی ) 16 1395

ی 60

ی یϐ ȡ ی ی 16 1395

ی ... ی ی ی ی ... !.    2 ی Ԙ ȁیی!

ی ی ی ی ی (ی ) 14 1395

. Ԙی ی ѐی ѐ ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 2 1395

. ی ǘ Ș ѐ 2 1395

. ˜ی ی ی ی ی ی ی ی ˜ی ی ی ی ی . . 28 1395

. ѐ ی یی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 27 1395

. Ϻ ی ѐ یԘ ʁ ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 27 1395

ی ѐی ی ی یԐی ѐ ʘ ی یǐ ѐ ѡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی

. 500 ѐ یԘ ʁ ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 25 1395

. یی ͘ 6 ی ی ͘ ی ی! ی ی ی 25 1395

. ѐیی یی ی ѐ یԘ ʁ ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 19 1395

. ѐ یԘ ʁ ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 19 1395

. ѐ یی ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 16 1395

. Ϙی ѐ ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 16 1395

. ی ѐ ی ی ی ی ی Ԙ ... 16 1395

. Ϙی ی یی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 16 1395

ی ! ی ی... 16 1395 .

. ѐی ϐی ی ѐی ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 16 1395

. ѐی ϐی ی ѐی ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 13 1395

. ی ی јی     ی یی یԘ ʁ    ی یԘ ʁ ی ی     یԘ ʁ ی   ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 10 1395

. ی ی ی ѐ ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 7 1395

. ǘی ی ! ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 7 1395

. ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 7 1395

. " ѐ یԘ ʁ" ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 7 1395

. ʘ Ґ ی ʁ ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 3 1395

. Ґ ی یی یϐ ی ѐ ی ѐی 3 1395

. ی / ی Ґ ی ی ی ѐی ی ی 3 1395

. ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 1 1395

. ѐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 1 1395

. ی ѐ ی Ϙ ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 30 ی 1395

. ی ѐی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 30 ی 1395

. ˜ی ی ی ی "ی ی" 10 Ӂ 2016 (ی ) ی  30 ی 1395 

. ی Ϙ ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 28 ی 1395

. ی " " یی ! 27 ی 1395

. ʐی 70 ی ی ѐ ی ی ѐ ی 26 ی 1395

. 80 ѐ ʁ ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 23 ی 1395

. ѐی 61 ی ʐی ѐی ی 21 ی 1395

یѐی
ی ی

21 ی 1395

"ی" ی یی ی " " ی ی /

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 2 1395

ی ی ی ی

ی 2 1395

Ԙی ی

1 1395

ی ϐ!

ی 28 1395

ی ǁ یی ی ی

ی یی ی.  ی ی ی 28 1395

ی ͘ی

ی ی 25 1395

ی ی ѐی:   ی

ی ی 25 1395

یی ی ی Ϙ ی ی ی

ی یی 25 1395

ی ی یی ی ј ...

ییی یی 25 1395

ی ی "ی ی" ی ی ی

ی 25 1395

ی ی

25 1395

ی Ș

ѐی "" 19 1395

ی : ی ی ی ی ی ی یϿ

ی Әی. ی ی ی   19 1395

ی یی ی

19 1395

ی ی ی ǘʡ ی ӡ ی ی

ی یی 19 1395

ی ی

یی 18 1395

ی ѡ یی ی ѐ ی!

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 18 1395

ی ی ی یی ی ی

ی یی ی. ی ی ی 18 1395

یی ...

ی یی 18 1395

ј یی یی ی (ʘی )

ی یی 18 1395

ʐ ی ی

ѐ 16 1395

ی ی Ș ی

ی 16 1395

ی ی ی ی

ѐ 14 1395

یی ی ی

ј.  ی ی ی 14 1395

͘ی ی یی ی

ی ی ی 14 1395

یی ی

13 1395

یی ی ی ی ی یی

ی 11 1395

ی ی ی

11 1395

یی ϐی ی ی !

ی یی 10 1395

ی ی ی

ی ی 10 1395

ѐی ی یی Ԙ ی

9 1395

ی ی ی ی ی

: ی .  ѐ: یی 7 1395