درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

اعلامیه شماره ٢ حزب حکمتیست در باره اجتماعات ١٦ آذر

١٦ آذر شکوهمند و انقلابی!

"هپکو، فولاد، آذرآب، کارگران اعتصاب، اعتصاب" 

١٦ آذر ٩٨ یک روز تاریخی و شکوهمند در تاریخ مبارزات مردم آزادیخواه و برابری طلب ایران است. عبور از سدهای سرکوب و امنیتی، شعارهای رادیکال و انقلابی، محکوم کردن ستم و سرکوب، فقر و نابرابری و کشتار آبانماه از جلوه‌های مهم این اعتراض دانشجویی است. بعلاوه، دانشجویان آزادیخواه و انقلابی ابتکارات زیبایی چه در گرامیداشت جانباختگان و چه در استیضاح و افشای حاکمان سازمان دادند؛ از چیدمان گور سمبلیک در دانشگاه هنر تهران تا قرار دادن کیسه های ٥ کیلویی سیب زمینی بجای باصطلاح نمایندگان مجلس بر صندلی‌های خالی در دانشگاه خلیج فارس بوشهر؛ همه جا فضایی پر شور و پر هیجان، انقلابی و کوبنده حاکم بود.  

 امروز ١٧ آذر اجتماعات روز دانشجو در تعدادی از دانشگاه‌ها ادامه یافت. دانشجویان علامه طباطبایی در گردهمایی در سالن دانشکده علوم اجتماعی کشتار و بازداشت‌های آبانماه و تداوم ستم و استثمار را محکوم کردند. دانشجویان علامه از جمله شعارهای؛ "هپکو، فولاد، آذرآب، کارگران اعتصاب، اعتصاب"، "گلوله تو خیابون، دانشجوها تو زندون، استادامون خفه خون"، "معترضان گلوله بارون شد، شهرها همه رودخونه خون شد"، "قوانین ضد زن، بهره کشی و ستم"، "چه شیلی چه ایران، سرکوب زحمتکشان"، "از تهران تا بغداد، فقر ستم استبداد" را در دست داشتند و میزی همراه با شمع بیاد آبانماه خونین برپا کرده بودند. همچنین دختران دانشگاه علامه طباطبایی در خوابگاه علیه تبعیض شعار نویسی کردند. دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابلسر نیز تجمع دیگری سازمان دادند.  

دیروز ١٦ آذر دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس از جمله با شعارهای: "توپ تانک شکنجه دیگر اثر ندارد، به مادرم بگویید دیگر پسر ندارد!"، "معترض مجازی نمیخوایم نمیخوایم"، "مجلس فرمایشی نمیخوایم نمیخوایم!"، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد!"، "دانشجوی زندانی آزاد باید گردد!"، "از اهواز تا تبریز، فقر، فساد و تبعیض!"، "نه شاه میخوایم نه مزدور، بسه دیگه حرف زور!"، "کشورو غرق خون کرد، بنزینو هم گرون کرد!"، "دانشجو کارگر اتحاد اتحاد!"، " فقر فساد گرانی، دانشجوی زندانی!"، "ایستاده‌ایم در سنگر، دانشجو و کارگر!"، "استاد کجاست؟ تو خلسه، سکوت کرده نشسته!"، "کلاس درس خالیه، دانشجو زندانی!"، "چه ایران چه بغداد، چقد باید جسد داد؟"، "چه ایران چه غزه، کشتن مردم بسه!" روز دانشجو را گرامی داشتند.

شعارهای دفاع از زندانی های سیاسی، کارگران، معلمان و دانشجویان دربند؛ دفاع از اداره شورایی جامعه؛ علیه ستم و استثمار طبقاتی سرمایه داری به روشنی خصلت آزادیبخش و برابری طلبانه ١٦ آذر را به نمایش گذاشت. دانشجویان انقلابی دانشگاه مازندران در بیانیه خود ظلم طبقاتی و راست گرایان و جنبش ناسیونالیستی را محکوم کردند و بر هویت آزادیخواهانه و برابری طلبانه ١٦ آذر تاکید نمودند. دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه نیز روز ١٢ آذر با تکرار شعار کارگران فولاد "استثمار، بیکاری، منطق سرمایه داری" بر همین خصلت پای فشردند. دانشجویان دانشگاه کاشان نیز ١٦ آذر را گرامی داشتند. 

١٦ آذر ٩٨ در ضمن صف آرایی صریح و روشن نیروهای چپ و سوسیالیست در تقابل با جریانات راست در قامت اصلاح طبان حکومتی و رژیم سابقی‌ها را به نمایش گذاشت. سنت ١٦ آذر از سرکوب و کشتار دانشجویان چپ و سوسیالیست توسط رژیم پهلوی پایه گذاری شد. لذا تلاش نیروهای راست برای حضور در این روز مضحک و عمیقا تدافعی است. اینجاست که شعار دانشجویان دانشگاه تهران، "مجاهد، پهلوی، دو دشمن آزادی" و "علینژاد و ارشاد، ارتجاع و انقیاد" جوابی به تمام نیروهای راست و "رژیم چنجی" است که با مدد رسانه های دولت‌های غربی در تلاشند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند و خیزش عظیم مردم کارگر و زحمتکش، آزادیخواه و برابری طلب را به بیراهه بکشانند.

پیام های تبریک اسماعیل بخشی، میثم آل مهدی و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به دانشجویان انقلابی، همبستگی طبقاتی و قطب بندی عمیق طبقاتی در جامعه را به نمایش گذاشت.

١٦ آذر امسال دفاع از خیزش آبانماه و حمایت قاطع از آن، اعلام تعلق به صف و افق سوسیالیستی طبقه کارگر در جامعه، تاکید بر همسرنوشتی کارگران و اردوی آزادیخواهی در کشورهای منطقه و جهان و برافراشتن پرچم نبرد علیه سرمایه داری بود. درود بر دانشجویان انقلابی!

مرگ بر جمهوری اسلامی!

آزادی، برابری، حکومت کارگری!

زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست

١٧ آذر ١٣٩٨-  ٨ دسامبر ٢٠١٩

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است