درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

رقص جانیان درکاخ سفید، شرم بر دنیای وارونه!

رحمان حسین زاده

صحنه نمایش و به معنای دقیق کلمه رقص ترامپ - نتانیاهو حول  طرح "معامله قرن" را همانند خیلی ها به سختی تحمل کرده و دیدم.نمایشی مشمئز کننده انباشته از گستاخی و زورگویی، دروغ و جعل و تملق متقابل به هم  دو سرکرده دولتهای دست راستی و تروریستی آمریکا و اسرائیل در قالب ریاکارانه "صلح و صلح طلبی". به دنبال، خیل مفسران مرتجع و بورژوایی اندرباب کم و کیف و اهمیت و ضعفهای احتمالی "طرح قرن"وراجی کرده و قلمفرسایی کردند. تفسیرها و بررسیهای نزدیک به حقیقت بسیار اندک شنیده شد. اگر این طرح ضد انسانی همانند بسیاری از طرحهای ارتجاعی روی کاغذ باقی میماند، میشد آن را جدی نگرفت، اما تلخی مساله آنجا است که معماران این نقشه سرکردگان دو دولت تروریستی هستند که بیش از هفتاد سال است دست در دست هم خون مردم رنجدیده فلسطین را در شیشه کرده اند. چندین دهه تباهی و بن بست کنونی در منازعه فلسطین - اسرائیل را موجب شده اند و اکنون هم قصد ادامه آن را دارند! شرم بر نظم سیاسی و بشریت و دنیای ارونه ای که چنین روندها، اتفاقات و طرحهای به غایت ضد انسانی را از خود بیرون میدهد و تحمل میکند.  

بررسی جامعترطرح "معامله قرن" را در مطلب دیگری پی میگیرم. در این یادداشت کوتاه همین را تاکید کنم، این طرحی برای صلح و یا دقیقتر بگویم همانند "طرح اسلو" در اوایل دهه نود حتی برای "سازش قابل قبول" میان طرفین نیست. این طرح به قیمومیت درآوردن دایمی و نهادینه شده مردم فلسطین در یک جغرافیای محدود به گفته نتانیاهوی راسیست تحت حاکمیت "دولت یهود اسرائیل" است. دولتی خود گردان (بخوان سرگردان) بدون قدرت نظامی و انتظامی و حتی اقتصادی و اداری کامل، چشم براه الطاف و صدقه های دولت مذهبی،نژادی اسرائیل. یعنی رسما برقراری سیستم آپارتاید نژادی در سرزمینهای فلسطینی. در دهه پایانی قرن بیستم با جارو شدن آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی تحت رهبری نلسون ماندلا، دنیا و بشریت امید به بهبود مثبتی را تجربه کرد، اکنون و در دهه دوم قرن بیست و یکم با دست بالا پیدا کردن راست افراطی، آپارتاید نژادی و به اعتقاد من "کولونیالیسم" میرود بر مردم مبارز و محنت کشیده فلسطین مجددا تحمیل شود. ترامپ راسیست در نظر دارد، این کولونیالیسم را به ضرب پول تحمیل کند. هرچه باشد نفس اینکه طرح "معامله قرن" امکان رونمایی شدن را پیدا میکند، ننگ بشریت امروز است. اما  بشریت مترقی و نیروی آزادیخواه و در راس آن طبقه کارگر و سوسیالیسم میتواند به خود آید و نظم وارونه سرمایه و معماران و بازیگران ضد انسان آن را افسار زند. به این چشم انداز امیدوارم و باید آن را ممکن کنیم.

***

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است