درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

بی بی سی بلندگوی رسمی جمهوری اسلامی

بی  بی سی، بعنوان شاخه خارج کشور صدا و سیما، حمله مامورین اوباش جمهوری اسلامی به تظاهرات کنندگان روز ۹ فوریه و درسی که فعالین حزب حکمتیست (خط رسمی) و چپ به آنان دادند، را بعنوان "درگیری میان مخالفین و طرفداران جمهوری اسلامی در لندن" منتشر کرد.

این اولین باری نیست که بی  بی سی بعنوان بلندگوی جمهوری اسلامی با تحریف اخبار تلاش در ارائه تصویری پرو جمهوری اسلامی از اتفاقات و رویدادها میدهد.

تبدیل چاقوکشان رژیم و "مسئولین حفاظت" از مراسم "تجلیل از جمهوری اسلامی"، کسانی که با هدف حمله به تظاهر کنندگان به خیابان میریزند و علیه آنها شعار میدهند و به تظاهرکنندگان حمله میکنند،  به "طرفداران جمهوری اسلامی" همانقدر واقعی است که  تبدیل بسیجی ها و لباس شخصی هایی که علیه مردم معترض در تهران و اصفهان و کرمانشاه کفچرانی میکنند، به طرفداران جمهوری اسلامی!  

تقلیل فحاشی، تحریک، تلاش در متشنج کردن فضا و بالاخره درگیری با تظاهرکنندگان، به "درگیری میان موافقین و مخالفین جمهوری اسلامی" همانقدر واقعی است که تلاش اوباش گارد ویژه و بسیجی در حمله به تظاهرکنندگان در دانشگاه تهران و تعرض متقابل دانشجویان آزادیخواه به آنان را درگیری "طرفداران جمهوری اسلامی" با دانشجویان نامیدن!

دیروز به همت کمونیستها مراسم "تجلیل از نظام جمهوری اسلامی" به صحنه خشم و نفرت از جمهوری اسلامی تبدیل شد. عوامل جمهوری اسلامی و اوباشی که لباس انتظامات پوشیده بودند سرجایشان گذاشته شده و مجبور شدند خیابان را خالی و به لانه های خود بخزند. یاد گرفتند که حتی در مرکز اسلامی شان هم امکان عربده کشی ندارند.

ناقوس مرگ رژیم مدتها است به صدا درآمده است. امروز روزهای هراس و استیصال جمهوری اسلامی، روزهای ناتوانی مقابله رودرروی دستگاه سرکوب تا دندان مسلح اش با مردم، روزهای تعرض مردم به بنیادهای حاکمیت است. این واقعیت ظاهرا نه فقط جمهوری اسلامی، بلکه بی بی سی را  سراسیمه و هراسان کرده است. تقابل بی بی سی، که پرونده ای سیاه در حمایت از خمینی، خاتمی و دو خردادی ها، روحانی و "اعتدال گرایان" دارد، علیه مردم معترض و متنفر از جمهوری اسلامی و تطهیر اوباش چاقوکش جمهوری اسلامی حاکی از این هراس است.

در جدال کمونیستها و آزادیخواهان علیه جمهوری اسلامی یک بار دیگر دم خروس پرو جمهوری اسلامی از زیر عبای بی بی سی نمایان شد.

تشکیلات لندن حزب حکمتیست (خط رسمی)

۱۰ فوریه ۲۰۲۰- ۲۱ بهمن ۱۳۹۸

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است