درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

پیام به مردم آزادیخواه ایران

پیروزی دوم اسفند را تبریک میگوئیم!

امروز رژیم ضعیف تر و ما قوی تریم!

امروز در دوم اسفند ١٣٩٨، شما مردم آزادیخواه یک شکست مفتضحانه به رژیم اسلامی تحمیل کردید. امروز شما علیرغم تمام تمهیدات حکومتی یک تودهنی محکم به محکمی خیزش آبانماه به خامنه ای و رژیم جنایتکار خامنه ای ها زدید. امروز شما از حرمت جانباختگان آبانماه دفاع کردید و به احترام خانواده های داغدیده در صفی واحد علیه حکومت اسلامی و نمایش مضحک انتخابات مجلس اسلامی قاطعانه ایستادید. امروز حاصل کار هفته گذشته یعنی برهم زدن مناسک های انتخاباتی، اعلام صریح مخالفت با کاندیداها و استیضاح آنها، شعارنویسی وسیع و گسترده در سراسر ایران، آژیتاسیون علنی در دانشگاه و خیابان و مراکز تبلیغات انتخاباتی، به آتش کشیدن و پاره کردن بنرها و بیلبوردها و پوسترهای انتخاباتی را، با خالی گذاشتن حوزه های باصطلاح رای گیری به فرجام رساندید. صدها فیلم و گزارش زنده و مستند از چهارگوشه ایران، این شکست مُسلم حکومت اسلامی را به هر ناباوری فهماند و هیچ راه فراری برای حکومت باقی نگذاشت.  

جنبش انقلابی و آزادیخواهانه برای سرنگونی جمهوری اسلامی از این آزمایش سربلند بیرون آمد و رژیم جنایتکار اسلامی ضعیف تر و متشت تر و نامشروع تر. بار دیگر ثابت شد که سیاست و عمل رادیکال به واقعیات سیاسی ایران و جدال جاری بسیار مربوط تر از هر زمانی است. از فردا سوم اسفند جنبش انقلابی برای سرنگونی جمهوری اسلامی در موقعیت بهتری قرار دارد و حکومت ارتجاع اسلامی در شرایط وخیم تری. ما قوی تریم و آنها ضعیف تر. از فردا سوم اسفند جامعه مجدداً روی ریل اصلی اش قرار دارد، روی ریل مبارزه برای آزادی و برابری و رفاه، روی ریل مبارزه برای نفی اختناق و ارتجاع و حاکمیت سرمایه، روی ریل تداوم جنبش آبانماه و تلاش برای سازماندهی و تشکل و رفع موانع مبارزه پیروزی بر جمهوری اسلامی.

حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست به شما مردم آزادیخواه و انقلابی ایران خسته نباشید میگوید، دست تان را به گرمی میفشارد و به عزم جزمتان و به اتحاد و پایداریتان درود میفرستد. ما در این مبارزه در کنار شما و همراه شما بودیم و خود را در این پیروزی شیرین و نواختن سیلی محکم به صورت رژیم خامنه ای ها شریک میدانیم. ما خود را در شادی و جشنهای امشب شما برای این پیروزی شریک میدانیم و همراه شما یاد عزیزان جانباخته را گرامی میداریم.

دوم اسفند در تاریخ مبارزه ایندوره ثبت شد و بار دیگر اعلام کرد که براستی دیگر تموم است ماجرا. امروز کل صف ارتجاع و لایه های مختلف آن در مقابل عزم و اراده و اتحاد ما بر خود میلرزند. امشب در تاریکخانه های اسلامی بیش از هر زمان شبح تحرک انقلابی برای سرنگونی حاکمیت کثیف اسلام و سرمایه به پرواز درآمد و  شادی و امید به جمع های ما. هزاران درود بر شما! دستتان درد نکند و خسته نباشید! وقت آنست که این پیروزی را به نیروئی فشرده در خدمت اتحاد بیشتر و ایجاد تشکل و ابزارهای مبارزه برای درهم کوبیدن بنیادهای این نظام پوسیده و ارتجاعی بدل کنیم. وقت آنست بیش از هر زمان به قدرت جمعی و نیروی اتحادمان باور کنیم و برای تحقق اهداف و آرمانهای انقلابی و مشترک راهمان را ادامه دهیم.

 حزب کمونیست کارگری- حکمتیست در این مبارزه پرشور همسنگر شما و حزب مبارزه انقلابی و کمونیستی شماست!

مرگ بر جمهوری اسلامی!

آزادی، برابری، حکومت کارگری!

زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست

٢ اسفند ۱۳۹۸- ٢١ فوریه ٢٠٢٠

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است