درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

یادداشت روز چهارشنبه ٢٦ فوریه ٢٠٢٠/ ٧ اسفند ١٣٩٨
کارگران، جوانان! محرومان جامعه!

در برابر بیماری و بیکاری و فلاکت، ابتکارات توده ای بیافرینید!

رژیم ضدبشر، سراپا فساد و دروغ اسلامی، فاجعه کورونا را هر روز فاجعه بارتر میکند.
خودتان دست به کار شوید! اکنون که فاجعه بیماری به فاجعه بیکاری و فلاکت اضافه شده است، شوراهای همیاری در نبرد با بیماری، بیکاری و فلاکت درست کنید!
روشن است که این ویروس از مرکز مذهبی قم به شهرهای دیگر ایران و چند کشور خاورمیانه و دورتر منتقل شده است، اما رژیم اسلامی و آخوندهای حوزه های جهل حاضر نشده اند تن به محدودیت تجمعات در مراکز ارتجاع مذهبی بدهند. تجمعاتی که شدیدا در گسترش این فاجعه موثرند. زالوهای حاکم بر جامعه، برای خالی کردن جیب "زائران" و پر کردن مغزشان از جهل و خرافه مذهبی، جان همان انسانها و هزاران انسان دیگر را در شرایط هجوم این بیماری ساری با خطر بالای مرگ روبرو کرده اند. روحانی در اوج بیشرمی همیشگی دستور داده که از شنبه مدارس و دانشگاهها و غیره باز شوند. به گفته ضدانسانی او "اوضاع کشور باید عادی شود!"
اوضاع جامعه ایران تنها با برچیده شدن بساط رژیمی بهبود مییابد که خامنه ای و روحانی و غیره در راس آن هستند. برای تامین بهداشت و درمان رایگان که در چنین اوضاعی میتواند به داد جامعه برسد سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی و برپایی جامعه آزاد و برابر و مرفه ضرورت عاجل دارد. رژیمی که برای بقای خود و نمایش قدرت تا برگزاری سالگرد ٢٢ بهمن و "انتخابات" ٢ اسفند از هیچ درجه وقاحت و از فنا کردن جان هزاران انسان ابا ندارد، رژیمی که در گرماگرم گسترش کورونا با اعلام حکم اعدام جوانان خیزش ابان میکوشد نسل جوان نترس را بترساند، هرچه فوریتر باید از گرده مردم به زیر کشیده شود و حواله زباله دان گردد. هرچه زودتر!
کارگران، جوانان، محرومان جامعه، زنان و مردانی که حاضر به نبرد بیباکانه در راه رهایی هستند، این بپاخاستگان عاشق آزادی در این روزها به تعاون و همکاری و همدردی انسانی سازمانیافته نیاز فوری دارند. شوراهای همیاری در نبرد با بیماری و بیکاری و فلاکت ابزار دفاع از جان و سلامت شهروندان و همزمان ظرف مبارزه قاطع با رژیمی هستند که فاجعه کورونا را فاجعه بارتر کرده و هر روز فاجعه بارتر میکند.
بپا خیزید و دست به کار شوید! ابتکارات توده ای بیافرینید!
فاتح شیخ
٢٦ فوریه ٢٠٢٠/ ٧ اسفند 

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است