درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

فاجعه کرونا: بازیابی سلامت جامعه اصل است!

                                            گفتگو با رحمان حسین زاده             

تلویزیون پرتو: تهدیدات ویروس کرونا در جهان و به ویژه در ایران ادامه دارد، نگرانیها عمیق است، شما و حزب حکمتیست تا چه اندازه این نگرانی را جدی میدانید و چه اقداماتی کردید؟

رحمان حسین زاده: مخاطره بسیار جدی است. از همان ابتدا که شیوع ویروس کرونا در چین اعلام شد، به همراه بشریت آگاه و امیدوار به زندگی در این نگرانی عمیقا شریکیم. در کنار اندوه و رنج مردم مبتلا به این ویروس در سطح جهان و ایران بوده و هستیم. با خانواده و بستگان قربانیان و جانباختگان این ویروس کشنده همسرنوشتی و همدری خود را اعلام کرده ایم. علیه پنهانکاریهای دولت چین و به ویژه جمهوری اسلامی و سهل انگاریهای دولتها در مقابله با این ویروس و کوتاهی در جهت تامین سلامت زندگی و حیات انسانها که صورت گرفته، نفرت و انزجار خود را اعلام کردیم. این مساله پدیده نامطلوب و ویژه ای است. نقطه عزیمت ما و انسانیت نباید افتادن در دام محاسبه گریهای مصلحتی و سیاسی و حتی اقتصادی دولتها و جریانات ضد انسان، بلکه معطوف شدن به بازگرداندن سلامتی شهروندان جامعه باشد. قبل از هر چیز عرصه ای کاملا تخصصی، پزشکی و علمی است. باید توقع داشت، و فشار گذاشت در سراسر جهان و در ایران نیز بیدریغ همه امکانات پزشکی و اقدامات علمی برای مقابله با این وضعیت بکار بیفتد. ما به سهم خود با اتکا به امکانات تبلیغی و تشکیلاتی در داخل و خارج در این راستا براین محورها کوبیدیم: اولا- توجه دادن مردم و مخاطبین مان به رعایت اکید رهنمودها و دستورالعملهای سازمان بهداشت جهانی و همه پزشکان و دلسوزان این عرصه در جهان و در ایران. در این راستا برای نشر این اقدامات پزشکی از همه امکانات مان استفاده کردیم. ثانیا - پنهانکاریها و دغل بازیهای جمهوری اسلامی ضد مردم را افشا کردیم. علیه خرافات مذهبی تکثیر شده در این رابطه آگاهگری کردیم. مهمتر بر تحت فشار قراردادن جمهوری اسلامی در جهت تامین امکانات پزشکی و جاری کردن دیگر اقدامات مقابله با ویروس کرونا تاکید کردیم. ثالثا بر همبستگی انسانی و همیاری انسانها با هم در این شرایط اصرار داریم. میدانیم با توجه به ویژگی پزشکی این مساله، امکان مراوده و تماس و تجمع مردم با هم باید به حداقل برسد، اما در این شرایط هم انسانها به همیاری به شیوه خلاقانه و مبتکرانه و کم ضرر احتیاج دارند. این را فعالین و پیشروان آگاه و نسل جوان مبتکر در هر محله و شهری میتواند، با تلاش بالا و رعایت دستورات سلامتی و پزشکی سازمان دهند. ابتکارات اجتماعی و توده ای مناسب را بکار گیرند. در ادامه میتوانیم مشخص تر در این مورد صحبت کنیم. این جهت و اقداماتمان را از کانالهای تبلیغی حزب، تلویزیون، نشریات، اعلامیه ها و تراکتهای متعدد، جاری کردیم. مشخصا فعالین کمونیست و آزادیخواه و فعالین حزب حکمتیست را در داخل کشور به همیاری و ابتکارات انسانی در راستای کمک به بازگرداندن سلامت به جامعه و شهروندان تشویق میکنیم.

تلویزیون پرتو: کارکرد جمهوری اسلامی و سرانش به ویژه خامنه ای و روحانی با نفرت بالا روبرو است. نظر شما در این رابطه چیست؟

رحمان حسین زاده: کارکرد جمهوری اسلامی همانطور که میدانستیم، نفرت انگیز و جنایتکارانه است. مسئول مستقیم شروع و شیوع ویروس کووید ۱۹ آن هم در این ابعاد گسترده و نگران کننده در جامعه ایران هستند. سران جنایتکار جمهوری اسلامی با اطلاع از بروز و شیوع این ویروس در چین همانند بسیاری از کشورها، می بایست، تردد هوایی و آمد و رفت به چین را قطع میکردند. واضح است اینکار را به خاطر منفعت اقتصادی و سیاسی نکردند و این عامل انتقال این ویروس به ایران و مشخصا شهر قم بوده است. در قدم بعدی در مورد شیوع این ویروس پنهانکاری کردند، تا مناسک ۲۲بهمن شان و بعدا مضحکه انتخابات را به قیمت تحمیل مرگ و بیماری انسانها پشت سربگذارند. بعد از اطلاع ، می بایست شهر قم و مکانهای دیگری که به مرکز وجود این ویروس تبدیل شده، قرنطینه کنند، اما طبق خزعبلات مذهبی از این کار هم سرباز زدند. تازه تعدادی از آخوندهای فسیل برای مقابله با این ویروس مزخرفات مذهبی را موعظه کردند. اکنون هم از اجرای مجموعه اقدامات موثر برای مقابله با این وضعیت سرباز زده و مشخصا امکانات پزشکی و بهداشتی لازم برای حفاظت مردم وجود ندارد. اظهارات اولیه سرکرده جنایتکاران، خامنه ای که به عنوان "بیماری کذایی" مانع "کارناوال انتخاباتشان" از آن نام برد، اوج جنایت پیشگی و پوسیدگی طرز فکر مغز علیل این جانور را بازتاب داد. در کنارش روحانی به همان اندازه جنایت پیشه هم از "عادی بودن اوضاع و روال عادی" سوخت و ساز جامعه صحبت میکرد. اینها بار دیگر نشان دادند جانیانی هستند که زندگی و حیات مردم ایران را به بازی گرفته اند. برخلاف تصور رایج، کارکرد جمهوری اسلامی در این ماجرا صرفا "بی مسئولیتی و سهل انگاری" مثل بعضی دولتهای دیگر نیست، بلکه بر اساس منفعتهای نظامشان، جنایات بزرگی را مرتکب شدند. پرونده جنایتشان در مساله ویروس کرونا، همانند جنایات دهه ۶۰ و قتل عامهای وسیع در زندان و بیرون زندان و قتل عام آبانماه ۹۸ به پرونده جنایاتشان اضافه شده و در فردای پیروزیمان، خامنه ای و روحانی و رئیسی و سران سپاه و گله آخوند دست اندرکار باید به محاکمه کشیده شوند و از جمله تاوان ارتکاب به جنایت کرونا را پس دهند.  

تلویزیون پرتو: خرافه مذهب در تشدید و گسترش فاجعه کرونا چگونه عمل کرده و در مقابلش چه باید کرد؟ برخوردهای عقب مانده و تفرقه های مذهبی و نژادی و ملی تا چه اندازه جای نگرانی است؟

رحمان حسین زاده: بالاتر به کارکرد ضد انسانی مذهب و اسلام اشاره کردم. اینکه خطر ویروسی را که جهان را تکان داده و صدمات انسانی آن فعلا به پهنای جهان ادامه دارد و در خود ایران با سرعت زیاد هر روزه قربانی میگیرد و آنوقت خامنه ای جانی، آن را بیماری کذایی و ظاهرا "بی اهمیت"  قلمداد کرد، گوشه ای از ماهیت ضد انسانی اسلام است. بعدا از قرنطینه شدن قم به خاطر "مناسک کثیف اسلامی" جلوگیری کردند و به سرمنشاء این بلا در کل ایران تبدیل شد. در مقابل این ویروس مثل دوران عصر حجر گله آخوند مردم را به دعا و جادو و پناه بردن به اماکن مذهبی و بوسیدن ستونهای این ضریح و آن ضریح دعوت میکنند، تا آنجا که گریبان کسانی  از خودشان را گرفت و اینبار فراری شدند. به این ترتیب خرافه را تولید کرده و به نوبه خودشان به گسترش این بیماری کمک کردند. نه فقط در جمهوری اسلامی در این رابطه حتی در کره جنوبی، یک سکت مذهبی منبع آغاز این ویروس بوده است. به این ترتیب که ابتدا این ویروس در میان آن سکت شیوع پیدا میکند. مدتی از سرباورهای خرافی مذهبی رئیس سکت مانع اطلاع رسانی به دولت و جامعه میشوند و نتیجتا به دیگر بخشهای جامعه سرایت پیدا میکند. اکنون دولت کره جنوبی مسئول آن سکت را دستگیر کرده و به درست به عنوان مجرم قرار است محاکمه و مجازات شود. در این واقعه به روشنی خرافه مذهب ضدیت خود را با علم و دانش و استانداردهای پزشکی و سلامتی انسان نشان داده است. مردم این را می بینند. به نظرم بر متن این ماجرا آزادیخواهان و ما کمونیستها موظفیم تعرضی همه جانبه به همه بنیادها و اثرات صنعت مذهب و اسلام را به منظور تضعیف قطعی این خرافه و جارو کردن آن از جامعه سازمان دهیم.

بر متن این فضای خرافی این روزها، تفرقه و عقب ماندگیهای دیگری علیه انسانها و کسانی که به این ویروس مبتلا شدند، بروز پیدا کرده است. در سطح جهان دیده شده، شهروندان چینی را تحقیر کردند. در خود ایران تفرقه بین مردم شهرها و انسانها بر اساس واگیر شدن به کرونا و غیر آن دامن زده شده، با تحریک عوامل جمهوری اسلامی در مواردی به درمانگاهها حمله شده است. انسانهای اگاه و پیشرو لازمست با چنین پدیده های عقب مانده ای مقابله کنند. انسانهای مبتلا به این بیماری به بیشترین حمایت و محبت نیازمندند. پزشکان و پرستاران و کارکنان بیمارستانها و درمانگاهها و همه کسانی که به نحوی از انحا با بیماران سروکار دارند و فداکارانه به یاریشان می شتابند، جای بیشترین قدردانی هستند.

تلویزیون پرتو: مساله جان زندانیان به طور ویژه ای با نگرانی روبرو است. چرا حزب حکمتیست بر آزادی کلیه زندانیان تاکید دارد. لطفا در این مورد بیشتر توضیح دهید؟

رحمان حسین زاده: لازم به گفتن نیست که زندان نا امن ترین و غیر بهداشتی ترین محیط، آن هم تحت حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی برای حیات انسانها است. هم اکنون خطر ویروس کووید ۱۹ بالای بامها و در فضای زندانهای جمهوری اسلامی میچرخد. ویروس زندانی سیاسی و عادی نمیشناسد و در صورت سرایت همه زندانیان با خطر مرگ روبرو هستند. بر این اساس در این وضعیت مشخص ما بر آزادی همه زندانیان اعم از سیاسی و عادی برای حفاظت از خطر ابتلا به این ویروس کشنده پافشاری میکنیم. فکر میکنیم در این مورد نباید وارد تقسیم بندی زندانیان شد. جنبش چپ و کمونیستی و ما هم به عنوان بخشی از آن چه در دوره سلطنت و چه در دوره جمهوری اسلامی مداوما تاکید کردیم، که اصلا چرا زندانی سیاسی وجود دارد؟ و همواره  برای آزادی زندانیان سیاسی کوشیدیم و از دی ماه ۹۶ خواست آزادی زندانیان سیاسی به شعار مبارزاتی روز تبدیل شده است. در این شرایط هم فرض است که باید زندانیان سیاسی آزاد شوند و اکنون تعدادی از خانواده ها و مبارزین سیاسی بر آزادی زندانیان سیاسی اقداماتی را سازمان داده اند. در نتیجه باید دقت کرد، آن بخش از زندانیان که در این اوضاع نباید فراموش شوند، اتفاقا زندانیان عادی هستند! در مقابل خطر ویروس کرونا تقسم بندی زندانیان سیاسی و عادی و ارجحیت دادن به آزادی دسته اول و غیر حساس بودن به سرنوشت دومی ها سیاست درست و اصولی و انسانی نیست. استدلال میشود در میان زندانیان عادی بزهکاران و قاتلان و غیره وجود دارند، اولا این بخش در میان زندانیان عادی تعداد محدودی هستند. ثانیا میشود در محل های حفاظت شده سالم و غیر آلوده و کمک گرفتن از بستگان آنها و دیگر ابتکارات برای نگهداریشان کمک گرفته شود. از نظر ما آنچه مهم است، تلاش جدی برای حفظ جان همه زندانیان در مقابل خطر ویروس کرونا است.

تلویزیون پرتو: این فضای نفرت از جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتواند، به اعتراضات و اعتصاب عمومی منجر شود، چنین فراخوانهایی مطرح شده، نظر شما چیست؟

رحمان حسین زاده: تردیدی نیست نفرت و انزجار در مقابل کارکرد ضد انسانی جمهوری اسلامی در برخورد به همین فاجعه کرونا بسیار بالا است. اگر محدودیتهای ضروری دال بر پرهیز از تجمع و گردهمایی و تظاهرات و ... نبود، اگر اوضاع مثل شرایط وقوع زلزله و سیل بود، بی تردید شاهد تحرک مبارزاتی بالا به نظرم هم سطح آبانماه و دیماه ۹۸ می بودیم. منظورم اینست پتانسیل مبارزاتی بالا علیه جمهوری اسلامی در همین ماجرا هم تلنبار شده است و در فرصت مناسب علیه جمهوری اسلامی منفجر میشود. اینکه چرا اکنون سرریز نمیکند، دقیقا به شرایط ویژه و مختصات ویژه وقوع این فاجعه مربوط است. در شرایطی که اولین فاکتور مصون داشتن شهروندان جامعه از بلای این ویروس در گرو عدم تجمع و گردهمایی و قطع مراوده طبیعی انسانها است، در شرایطی که اولین دغدغه هر کس و ما رهایی فردی و جمعی انسانها از مریضی و حفظ سلامت فیزیکی آنها و تامین سلامتی انسانها است، هرکس و جریانی که فکر کند، فرصت تشدید "اعتراضات و تظاهراتهای بزرگ" است، در بهترین حالت سطحی اند و اگر چنین فراخوانهایی بدهند، زیادی غیر مسئولانه است. نقطه عزیمت کمونیسم و حزب ما در این شرایط نه "سیاسی کاری"، بلکه فراخوانهای انسانی، اجتماعی و توجه دادن مردم به رعایت همه آن اقداماتی است که به حفظ سلامت انسانها منجر شود. چنین فراخوانهایی اساسا تخصصی و پزشکی و علمی است، که مراجع مربوطه و در راس آنها سازمان بهداشت جهانی و مراکز پزشکی مسئول و انساندوست ارائه میدهند و ما هم توجه مخاطبین خود را در داخل و خارج به رعایت رهنمودهای این مراکز پزشکی جلب کردیم. یک جنبه دیگر واضح است تعطیلی مراکز کار، مدارس و دانشگاهها، ادارات و بسیاری موسسات در این دوره اتفاق افتاده و به سهم خود اجرای آن را فراخوان دادیم. اما این واقعه را نمیشود، "اعتصاب عمومی" نامید و چنین قالب سیاسی به آن داد. یاد آوری این مثال واقعی شاید به منظورم بیشتر کمک کند. شهر ۵۴ میلیونی "ووهان" چین نزدیک به یک ماه در قرنطینه کامل بسر برد. ساکنین عمدتا در منازل بودند و مدتها خیابانها سوت و کور بودند، در نتیجه آیا مجازیم به عنوان بزرگترین "اعتصاب عمومی" در آن شهر که توسط دولت چین سازماندهی شد، معرفی اش کنیم؟! آیا آنوقت خلط مبحث نخواهد بود؟ جریانی که تلاش برای اجرای قرنطینه شدن در محل کار و شهر و دانشگاه و بازار در سطح شهرها را با "اعتصاب" یکی میگیرد، علاوه بر سطحی گری، مغلطه میکند. معنا و مفهوم اعتصاب را به عنوان اهرم مبارزاتی لوث میکند. نقطه عزیمتش نه انسانیت و خلاصی انسانها از بلایی است که با آن دست  پنجه نرم میکنند، بلکه بی توجه به شرایط مشخص در فکر "سیاسی کاری" فرقه ایست. ما با این نوع سیاست و حرکات تمایز جدی داریم. طبعا در همین مساله یک بخش مهم فراخوان ما دعوت به همبستگی انسانی و همیاری مبتکرانه مردم در میان خود و با شیوه های ممکن در این شرایط مشخص است، در ادامه به آن میپردازیم.

تلویزیون پرتو: شما میگویید بازیابی سلامت شهروندان جامعه اصل است، در این رابطه در داخل و خارج چه باید کرد؟ نقش مردم و ابتکارات خود مردم چگونه خواهد بود؟

رحمان حسین زاده: باید از خود بپرسیم، دغدغه اصلی فردی و جمعی انسانها و هر جریان سیاسی و اجتماعی و مدنی و دولتها دراین دوره به شرطی که مسئولیت پذیری داشته باشند، چیست؟ پاسخش اینست که چگونه جامعه و شهروندان را از خطر ویروس کرونا برهانیم. چگونه به عبور دادن هر چه کم هزینه تر و کم صدمه تر در این ماجرا کمک کنیم. به این دلیل تاکید میکنم "بازیابی سلامت شهروندان جامعه اصل است". این باید قطب نمای حرکت باشد. بر این اساس در سطوح مختلف زیرباید اقدام کرد.  

۱- رعایت اکید رهنمودهای پزشکی و علمی مقابله با ویروس کرونا. در این رابطه سازمان بهداشت جهانی و بسیاری مراجع پزشکی و تخصصی رهنمودهای ارزنده ای را وسیعا منتشر کرده و به اطلاع جهانیان رسانده و ما هم به نوبه خود بر بکارگیری جدی آنها تاکید میگذاریم. 

۲- جمهوری اسلامی را باید موظف کرد، امکانات پزشکی، بهداشتی رایگان را در دسترس شهروندان جامعه قرار دهد. سرویسهای کمک رسانی به مردم به شکل آنلاین و غیر آنلاین را در سطح شهرها و به ویژه در محلات فقیرنشین و بی بضاعت تضمین کند. شهرها، مکانها و اماکن وسیعا مبتلا به این ویروس را قرنطینه کند.

۳- تردد و تجمع باید به حداقل برسد. مراکز کار، مدارس و دانشگاهها، ادارات، و بسیاری موسسات دیگر در جامعه باید تعطیل شود. سوخت و ساز اداره جامعه در حالت اورژانسی و حداقلی باشد. حقوق کارگران و مزدبگیران و کارکنان باید پرداخت شود. هزینه های اولیه زندگی و مشخصا آب و برق و غیره توسط دولت باید تامین شود.

۴- علیرغم هر درجه فشار به جمهوری اسلامی و موظف کردنش به اقداماتی که باید انجام دهد، اما ضرورت همیاری مردمی بسیار ضروری است. با تشخیص محدودیتها، اما خلاقانه فعالین و پیشروان دلسوز در میان مردم، رهبران و پیشروان کارگری و اجتماعی در سطح محله و شهر، جوانان پرشور با ابتکار و خلاقیت، شبکه های اجتماعی و نتی و اطلاع رسانی و همبستگی و تقویت همسرنوشتی را ایجاد کنند. تیم های مشخص کمک رسانی و یاری رسانی را در سطح محله و شهر را باید سازمان داد. این واقعیت که ضرورت مقابله با خطر این ویروس ارتباط از نزدیک را محدود کرده است، اما نه درحدی که چنان اتمیزه شویم، در کنار دستمان و در همسایگی و در محله انسانها در تنهایی و بی امکاناتی دست و پابزنند و تلف شوند. همانطور که پزشکان و پرستاران و کارکنان در بیمارستانها و درمانگاهها فداکاری میکنند و به نجات انسانها کمک میکنند، با مهیا کردن امکانات و تجهیرات لازم چنین روحیه انسانی و همنوع دوستی را در محله  و شهر و محل کار و هرجا ضرورت دارد، لازمست جاری و به آن عمل کنیم. براین مبنا به همبستگی انسانی شایسته اوضاع پرمخاطره کنونی شکل دهیم.

بیشک مردم ایران این دوره سخت را پشت سر میگذارند. نفرت و انزجار جمع شده از کارکرد جمهوری اسلامی در ماجرای شیوع ویروس کرونا را به کل خشم مبارزاتی تلنبار شده ۴۱ ساله گذشته اضافه کرده و با پتانسیل مبارزاتی محکمتر و سازمانیافته تر به جان ویروس جمهوی اسلامی میافتیم و آن را سرنگون میکنیم.

***

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است