درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

اتاق پالتاکی «شورا» برگزار می‌کند:

موضوع : حاکمیت شوراها و آلترناتیوهای رقیب

زمان : جمعه سیزدهم مارس 2020/بیست و سوم اسفند 1398 

ساعت 19:00 تا 22:00 به وقت اروپای مرکزی،21:30 تا 24:30 به وقت ایران

آدرس پالتاک

Categories > Social Issues & Politics > Goverment& Politics &Shoura

حضور برای همگان آزاد است.

اتاق پالتاکی شورا

02/03/2020

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است