درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

پیام به کارگران و زحمتکشان در ایران

زنان و مردان کارگر و زحمتکش!

یازدهمین مجمع عمومی حضوری نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور درهانوفر(۲۵ و۲۶ اوت ۲۰۱۸) درودهای فراوان خود را به شما عزیزان میفرستد.

نهادهای همبستگی در شرایطی مجمع خود را برگزار می نماید، که سرمایه داری جهانی با بحران ساختاری که از سال۲۰۰۸  شروع شده  و هنوز به قوت خودش باقی است میلیاردها کارگر و زحمتکش را از نظر معیشتی با معضل جدی روبرو نموده است. تاثیرات این بحران جامعه ایران را با اسفناک ترین شرایط اقتصادی سیاسی روبرو ساخته است. سقوط  ریال در برابر ارز خارجی اکثریت جامعه را به ورطه فقر و گرسنکی کشانده است. چهره کریه سیاستهای نئولیبرالی و انتقال هزار ترلیم  از بخش دولتی به بخش خصوصی انباشت هشتاد درصد نقدینگی دراختیار اقلیتی هفده  و هیجده درصدی، اقتصاد ایران را با چنان بی ثباتی روبرو ساخته که در مدت بسیار کمی قدرت خرید کارگران و زحمتکشان را تا پنجاه، شصت درصد نسبت به قبل کاهش داده است. 

گرچه طبقه کارگر قبل از این بحران هم زیر خط فقر زندگی می کرد، برای مطالبات و حقوقهای معوقه هر روز در صحنه مبارزه با بورژوازی قرار داشت. اما امروزه با این بحران ارزی و گرانی سرسام آور حتی از حداقل مایحتاج زندگی محروم شده، و عملا و علنا خانواده های کارگر و زحمتکش برای گذران روزمره زندگی با دشواریهای جدی روبرو هستند.

اگر تا دیروز گرانی، تورم، کاهش قدرت خرید، حقوق های عقب مانده، اخراجهای گسترده، بیکاری میلیونی، تعطیلی روزافزون واحدهای تولیدی، قربانیان رو به افزایش حوادث محیط کار به خاطر سودجویی هرچه بیشتر سرمایه داران قراردادهای موقتی و پیمانی و حداقل دستمزدها زیر خط فقر شرایط غیر انسانی و غیر قابل تحملی را به کارگران و زحمتکشان تحمیل کرده بود. امروز بی ثباتی و از هم پاشیدگی اقتصادی جامعه ایران نه تنها میلیونها انسان را با بی افقی و ترس و واهمه مواجه ساخته بلکه علامت سوالی هم در مقابل اکثر مردم قرار داده بالاخره این وضعیت به کجا ختم خواهد شد؟

هر چند پاسخ به این سوال را توده های کارگر و زحمتکش در مبارزه بر علیه استبداد هار جمهوری اسلامی و در خیزش دیماه ۱۳۹۶ تحت عنوان "شورش گرسنگان" با زیر سوال بردن کل نظام سرمایه جمهوری اسلامی بدون توهم به این جناح و آن جناح در یک حرکت گسترده در بیش از صد شهر ایران پاسخ دادند، اما به علت غایب بودن نیروی اصلی یعنی طبقه کارگر و سازمان دهندگان آن نه تنها این خیزش فروکش کرد بلکه ابهاماتی هم در رابطه به باور مردم به نیروی خود در رقم زدن به سرنوشت خویش را رد درون جامعه ایجاد نموده است. 

در شرایط فعلی با تشدید این بحران ارزی، فقر و گرسنگی روز افزون از یکطرف و فشارهای محیط کار و اجبار به چند نوبت کار کردن درروز، بسیاری از کارگران را از پا درآورده و سبب از هم پاشیدگی خانواده های کارگری شده است، در این میان زنان کارگر علاوه بر ستم مضاعف، ازکمترین دستمزد یا هیچ دستمزدی برخوردار بوده و درعین حال جزء اولین قربانیان جامعه اند. حمله و خشونت قرون وسطائی به دستفروشان، تهاجم به حریم زندگی کارگران مهاجر، تجاوزبه حقوق کودکان کار و خیابانی، و ناتوانی خانواده های کارگری در مقابل تامین معیشتی فرزندانشان صف کودکان گرسنه و خیابانی را گسترده تر نموده است. بازنشستگان پس ازعمری تلاش و کار، با چندر قاز حقوق بازنشستگی در بدترین موقعیت معیشتی قرار دارند. طیف وسیعی از جوانان بیکار، در جستجوی نان و اشتغال با اعتراض هر روزه برعلیه وضعیت موجودشان در تقابل با نیروهای سرمایه قرار دارند، کما اینکه بخش وسیعی از شورش گرسنگان دیماه را همین جوانان بیکارتشکیل می دادند. فعالین کارگری دائم تحت نظر و تعقیب بوده و هر روز با شرایط و خطرات بیشتری مواجه هستند، کارگران زندانی و زندانیان سیاسی اکثراً سرگردان و بلاتکلیف بوده و با وجود شرایط نامساعد محیط زندان و مبتلا به بیماری تلاشی برای معالجه آنها نمیشود. اخیرا حمله و ضرب و شتم به زندانیان سیاسی با انتقال داعشیها به بندهای آنها افزایش یافته و زندانیان را با خطر جدی مواجه نموده است.

اعتراضات، مبارزات، اعتصابات، راهپیماییها، تحصنها و سایر اشکال مقاومت و مبارزات شما کارگران تا به امروز، سازمانیابی و سازماندهی سراسری معلمین و دیگر مزدبگیران، نشا نۀ آن است که تن به ستم های طبقاتی نداده و برای دفاع از حقوق و کسب مطالباتتان فعالانه مبارزه میکنید. تلاش برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری، همآهنگ و همسو کردن مبارزات کارگران در محل کار و بخشهای مختلف، حمایتهای روزافزون از مبارزات هم ­طبقه­ایها در سایر واحدها، شهرها و دیگر کشورها، تلفیق کار علنی و مخفی و ... گامها و اشکال مؤثری از مبارزه است که تداوم آن به تغییر توازن قوا به پیشروی هر چه بیشترجنبش کارگری منجر خواهد شد.

ما اعضاء و نمایندگان نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور، شرکت کننده در یازدهمین گردهمآ یی حضوری نهادهای همبستگی، با درود به شما کارگران مبارز، خود را جزیی از این طبقه عظیم دانسته و بار دیگر تعهد میکنیم که امر دفاع از حقوق کارگران را مهمترین وظیفۀ خود دانسته و میکوشیم با تمام توان پاسخگوی نیازهای مبارزاتی طبقه مان باشیم.

پیش بسوی ایجاد تشکل های مستقل کارگری

سرنگون باد رژیم سرمایه داری اسلامی در ایران

زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران

يكشنبه ۴ شهريور ۱۳۹۷ برابر با ۲۶ اگوست ۲۰۱۸

یازدهمین مجمع عمومی حضوری نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است