درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

اعدام رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی هم جمهوری اسلامی را نجات نخواهد داد.

جمهوری اسلامی دارد ترس و وحشت خود را در پس این کشتارها مخفی میکند!

جنبش عظیم مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و لغو حکم اعدام در کمپینی به وسعت جهان برای نجات جان این سه زندانی سیاسی تلاش کرد! مردم جهان بیشتر از پیش به حقانیت مبارزه مردم ایران علیه توحش جمهوری اسلامی پی بردند! دستان خونین جمهوری اسلامی را در پس ظاهر فریبی آن بیشتر از پیش شناختند!

ماشین کشتار جمهوری اسلامی این سه زندانی سیاسی را سپیده دم امروز اعدام کرد! تا وحشت خود را در پناه این توحش نفرت انگیز پنهان سازد!

این جدال نابرابر تا گشودن درب زندانها و آزادی کلیه زندانیان سیاسی همچنان ادامه خواهد یافت! ما همچنان در خیابان خواهیم ماند! پرچم مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی را بیشتر از پیش در اهتزاز نگه خواهیم داشت!

این کشتار بیرحمانه تأکیدی بر حقانیت و ضرورت مبارزه برای رهایی زندانیان سیاسی از چنگال خونین جمهوری توحش اسلامی است!

رامین را که برای دیدار مادرش از عراق به ایران آمده بود، دستگیر کردند، زیر فشار و شکنجههای روحی روانی و جسمانی وادار به اعترافات اجباری علیه خودش کردند و سرانجام  با لبان دوخته به دار آویختند!

زانیار و لقمان مرادی را نزدیک به نه سال زیر چوبه اعدام به گروگان گرفتند، با پرونده سازی و پاپوش دوزی برایشان اتهام "محاربه" ساختند!

حکومت اسلامی بر چوبههای دار تکیه زده است. میخواهد در روزهای پایانی عمرش بیشتراز پیش به جامعه حون بپاشد تا به خیال واهیش مردم را از کوچه و خیابانها به خانه برگرداندرژیم اسلامی با آتش بازی میکند.

مردم کردستان و سراسر ایران، خانواده زندانیان سیاسی، فعالین جنبشهای اعتراضی، مردم به جان به لب رسیده، این جنایت و آدمکشی جمهوری اسلامی را بی پاسخ نخواهند گذاشت! همه جا در داخل و خارج باید به این بربریت و توحش حکومتی اعتراض کرد!

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

۱۷ شهریور ۱۳۹۷

۸ سپتامبر ۲۰۱۸

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است