درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

نه به اعدام ،  همه زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند

جمهوری اسلامی که در فلاکت بار ترین دوران زندگی اش بسر میبرد در هراس از اعتراضات و فوران خشم زحمتکشان به هر جنایتی دست میزند. خبرحمله به مقرحزب دموکرات وقتل جمعی از اعضا ورهبران آنها و اعدام رامین حسین پناهی ولقمان وزانیار مرادی از جمله این اقدامات است. رژیم قصد دارد با این اقدامات جنایتکارانه و اعدام این جوانان هراس افکنی کند و امیدوار است بتواند زیر سایه ترس به حیات ننگینش ادامه دهد.

 ترس اما دیرگاهیست معنای خودرا از دست داده است و جامعه رو در روی حکومت ایستاده وخواهان پایان ماجرا وحکومت سرمایه داری ومذهبی است.درنگ این نابهنگام تاریخی در گرو مهیا نبودن آلترناتیو میسر شده است . اینک کارگران وزحمتکشان به قوای خویش واقف میشوند وآلترناتیو ممکن میشود وزبان باز کرده است . آنچه در خیابان وکارخانه شنیده میشود حکایت از دنیایی دیگر دارد. دنیای لغو مجازات اعدام وبرچیدن زندانهای سیاسی وبرابری وآزادی وبرچیدن بساط ستم وتبعیض بر پایی حاکمیت بر سرنوشت خویش یعنی بنای دولتی کارگری وشورایی . بمیان آمدن این آلترناتیو است که جسارت را افزایش میدهدوبیهودگی وخسارات رژیم را برملا کرده است.

حماقت جمهوری اسلامی مانع از درک این مسئله است وتمام سلطه خودرا تاکنون ناشی از ایجاد ترس میداند. از اینرو با چنگ زدن به اعمال جنایتکارانه انتظار سکوت و خاموشی دارد. غافل از آنکه اگر اصلاحات از ترس دست همدیگررا میگرفتند جنبش کنونی آمده است تا آنهارا بترساند وجمعشان کند. بی سبب فریاد نمی زند که « بترسید ، بترسید ما همه با هم هستیم».

حقیقتا حکومتی ها ترسیده اند وهم دیگر را لگد میکنند، سراسیمه شده اند وبه کارهای جنون آمیزتر روی میاورند. اعدام سه جوان اسیر ثمره ای جز خشم توده ای ونفرت عمومی در جامعه ندارد، عمر رژیم را کوتاهتروشعله های سرکش انقلاب را شعله ور تر خواهد کرد. در ابعادی سراسری وحتی جهانی این عمل غیر انسانی پیشا پیش وتا همین جایش هم وجدان عمومی جامعه وآزادیخواهی را برانگیخته است. مردم آزادیخواه تنها به حکومت آلترناتیو می اندیشند ونه ترس ونه امیدی ازرژیم ندارند تنها لیست جنایات ودایره نفرت عمومی با این جنایت افزایش می یابد.لابد حکومتیها بهتر از ما میدانند که انتخابشان هرچه باشد سرنگونیشان حتمی است.

شورای استکهلم حمله به مقراحزاب در کردستان وکشتار اعضای حزب دموکرات را محکوم و در همدستی با کارگران وزحمتکشان وهمه آزادیخواهان ضمن حمایت از آلترناتیو کارگری وشورایی به مجازات اعدام نه میگوید وبرعلیه اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی سرمایه داری اعتراض میکند.

 میز اطلاع رسانی شورا : روز چهارشنبه 12 سپتامبر ساعت 5 میدان سرگل

علاوه براین در اقدامی مشترک روز جمعه 14 سپتامبر ساعت 2 در تدارک اعتراضی بزرگترجلوی لانه جاسوسی رژیم هستیم.  روز جمعه 14 سپتامبر را هم فراموش نکنید

مرگ بر جمهوری اسلامی  ، زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

نه به اعدام ،   زندانی سیاسی آزاد باید گردد

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم 8 سپتامبر 2018

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است