درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

خورشید خاوران را بر دوش بگیریم

چهل سال است ماشین کشتار جمهوری اسلامی دمی از حرکت نایستاده است.این بدان معناست که اعتراض ، اعتصاب ودادخواهی دمی از فریاد نیاسوده است. درسالروز کشتار جان فشانان دهه شصت وجدان عمومی جهان از این فاجعه هنوز بخود می پیچد وراه دادخواهی میجوید. کشتاری که نه جنسیت ونه ملیت ونه تبعیض می شناسد وبدون تبعیض همه را شامل میشود اما توسط کسانی که هم ملیت وهم جنسیت وتبعیض ناموسشان است. چگونه ممکن است بی آنکه با این عفونت های اجتماعی ستیزه کنی برای دادخواهی بروی.دادخواهی نمی تواند به این اهرم های ستم استوار باشد. دادخواهی درخواست عدالت اجتماعی ورهایی جامعه از اعدام وشکنجه و تبعیض است. دادخواهی واقعی از این رو معنایی انقلابی دارد وبه تغییر انقلابی در جامعه وابسته است. هر اقدام اعتراضی ومبارزه در این عرصه لزوما معنای دادخواهی را در خود مستتر دارد.همانطور که آلترناتیو هایی هستند که خود آبستن زندانهای مخوف وکشتار بزرگند، نهادهایی که خود علیرغم زیبا ترین نامها چرخ پنجم کشتارند وبا برچیدن زندانهای سیاسی ولغو اعدام کنار نمی آیند حتی اگر خود قربانی شکنجه واعدام باشند. دادخواهی قانونمند است با این همه نمی توان اجازه داد تا نمودهای این ستمکاری ها بدست فراموشی سپرده شوند. هر سال وبه هر مناسبت باید یاد عزیزان و جانفشانیهایشان را زنده نگهداریم تا مردمان بدانند برای کدام آرزوها باید جنگید . آرزوهایی که گرما بخش هزاران هزار زندانی سیاسی در تاریک ترین مقاطع تاریخ ما بوده وهستند. آرزوهایی که باصدای گلوله در هم آمیختند وگاه فرصت نیافتند تا به تمامی بیان شوند. یکبار دیگر سال روز کشتار جمهوری اسلامی وکشتار اسیران در بند که دیگر تنها به سال 67 یا دههه شصت محدود نمی شود وسراسر عمر ننگین جمهوری اسلامی را در برگرفته است پیش روی ما است. برگزاری هرچه باشکوهتر آن بالاخص در دورانی که فلاکت بار ترین دوران رژیم منفور اسلامی است یک نمایش قدرت وپتانسیل دادخواهی است. این یک وظیفه همگانی برای آزادیخواهان است که در هرکجا وهر فرصت یاد این آرزوهای بخون خفته را برای آزادی زنده نگهدارند . روز 15 سپتامبردر تظاهراتی که  ساعت 12 از نورابان توریت شروع و باحمل باندورول تصویر عزیزانمان در سرگلستوری تمام می شود و همچنین در مراسمی  که قرار است در هوسبی ترف از ساعت ۱17.30به همین مناسبت برگزار شود شرکت می کنیم.

شورای استکهلم با قدر دانی از برگزار کنندگان وشرکت کنندگان در این اکسیون از همه آزادیخواهان برای شرکت دعوت میکند .برگزاری هرچه با شکوهتر این مراسم نشانه نزدیک ترشدن روز سرنگونی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی وطلوع خورشید خاوران است.

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم

۱۱ سپتامبر ۲۰۱۸

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است