درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

سال نو شما عزیزان مبارک!

ناصر بابامیری      

سالی دیگر را با همه فراز و فرود ها پشت سر گذاشتیم! سالی که برغم اعمال فقر، بیکاری، تورم و گرانی از سوی رژیم دستاوردهای مبارزاتی فراوان در پی داشت هر چند هزینه آن بسیار سنگین هم تمام شد! سالی که تداوم خیزش دی ماه 96 بود و با اعتصابات پیاپی کارگران و دیگر جنبشهای پیشرو و اقشار فرو دست تکوین یافت و در آبانماه و دی ماه امسال بیشتر درخشید! سالی که روحیه همدلی و همبستگی مبارزاتی میان توده های معترض به وضع موجود را بیش از پیش ارتقاء داد. سالی که رژیم از همیشه بیشتر خود را در برابر مبارزات مردم مستاصل یافت و پایه های ارتجاعش به لرزه در آمد. سالی رو به اعتلای انقلابی که میرفت آخرین ضربات را بر پیکر فرتوت این نظام بزند. سالی که شیوع ویروس کووید 19 جهان را درنوردید و رژیم ایران هم از همان آغاز با دروغ و عدم اقدام پیشگیرانه به اشاعه بیشتر آن کمک نمود تا از اینطریق هم بر فضای وحشت بر جامعه بیفزاید . اساسا این رژیم ضد انسانی خواست از شیوع این ویروس نیز همچون فرصتی جهت به عقب نشاندن و تعویق انداختن مبارزات هر روزه مردم بهره بگیرد، اما امید می رود مردم بتوانند ضمن رعایت اقدامات پیشگیرانه و به حداقل رساندن مخاطرات آن و حفظ سلامتی خویش و وارد نمودن بیش از پیش فشارها بر دولت و با هر چه بیشتر همبسته و متحدتر کردن صفو ف مبارزاتی بتوانند زمینه های به زیر کشیدن این رژیم را در سال پیشارو بیشتر فراهم کنند. البته در گوشه و کنار جهان بشریت متمدن برای به حداقل رساندن تلفات این سونامی که راه افتاده در تلاش بیوقفه است هر چند سود اندوزان در این شرایط هولناک هم بیشتر به منافع و مصالح اقتصادیشان می اندیشند و تا همین لحظه هم این میزان مرگ و میر دهشتناک است و انسانهای زیادی را داغدیده کرده، اما نهایتا ایندوره هم با توسل به دانش و تلاش بشریت مترقی، کمونیستها و هوشیاری و همیاری انسانی از سر گذارنده خواهد شد. و یکبار دیگر نشان خواهد داد، جهان امروز از همیشه بیشتر به کمونیسم پراتیک نیازمند است تا یکبار و برای همیشه شر این مناسبات متوحش و سودجو را از سر خویش خلاص کند. سال نو امیدوارم سال رسیدن به چنین افقی باشد!

19.03.2020

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است