یʝی ی

ی یی

 

ی یی ی 19

یی ی : ی ی                                         

ی ی ی ǐیی ی Ԙی ی ی . ی ی Ȑ ی ی ی ی ی یی ǐی . ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ǘ ʝ یی ͘ی ی ی ی یی ییی . یԝѡ ی ی ی ˜ی یϡ ǘ ی یی ǘی ʐ ǘ ی . ی یϐی ی ی ی ǡ ی . ی ی ی ی ʝیی یی.

ی یی . ی یی ی (David Harvey یی ۱۹۳۵) Ԑ ییј ی ی坁 . ǐ ی ی ی ڝ ی یی ی ی坁 ی یی یی ی. ی ی یѡ ی یی ی ݘی .

ی ی یی ی .

ی ی ی ی یѡ ј ی ی ی ی ӝیی ی ی یی . ʡ ی ی ی ی ʡ ی ی[1] ی ( ј) (moments) یϡ () ی ی坐ی ی یی. ی یی یی сی یی .

 ی ی یی ǐ ʝی  یی ییی ی ی یʝی ی ҁییی ʘی Șی ی یی ییی ی ی ی. ی ی ѐ ی ی ( ) ی ی ʘ  ی ( ی ی یی ی ی ) ی ʝیی ی ی (ԝی) یی ی ی ی یʝی ی ی ی.

ی ʔ ی ی ǡ ی ی ѡ ʝی یʝی ӝی ی ی ی ʝی یی یی ʡ Ԙʝǡ یʝ یی ی ی ییی ی ی یی .

ی ی ͘ ی یی ی ی ʝی ی ی ʡ ی ی ی ی ʝی ی یی ی ʘ یی ییی ی ی.

 ی ۲۶ ی ۲۰۲۰ ی ی ی ی یڝ ی ی یی ی ییی [یی] ی ی یی. ی ʝ ی ی ی ی ی (ی ԝیی) ی䝘 ǐ ԝ ی ϡ 䝐 . ی ی ی ی ی ѐ ی ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ یی ی ʡ ی ѐ ی ی ی ی ی ی ی ݝی . ی ی ی ی یی ی . ԝی ی ی ( یǐ ی) ی یی ی ی ј ی ی ȡ ی ی ی ی. ی ی یی یی ی ی ی ی ی . ی Ԙ ی ǘی[2] ی ԝیی ی ی ی ϡ . ی ی ی ء ی یی ʝԡ ی ȝǁی 䝍 ی یی 坐ی ی ϡ ȐϿ ʐی ی ی یϡ ی 䝘 ј یϡ ی ی ی ی ϡ ی ی ی .

 ǘ ی ی یی ی. یی ԝی јʝ ԝی ی ѝ یϡ یی ی . ʝ ی ی ڝی یی ј ی Ԙ  ی ی یی ( یی ی ی ) ʘی ی یی یی ی . یی یϡ ی ی ѐ ی ی ی یی ԝ یϡ ی ی ی یی ی. ی ی ی ی ј یی ی .

  یѐی یی یʔ ی ی ی 䐡 ϐی یی. ѐ ییی ʝ ی ی یʻ ی. ی ی یی ی یی ی ی ی یی ( یی یی) ӝیی یی ʘی ی ی ی Ԙی ی یی . ی ѡ ی ی ییی . یԘ یӝ یی. یی ی ی یی یϘی ϐی یϡ . ی Ϻ ʡ ی ی-یی ԝی ی ی ی. ی ϐѐی یʝ ی یی یی ی 䝐یی ی یی یی ی ی . ی ییی یی ޡ ی ی یی ی . ی یی ی ی ی یϡ ی . یʝی ی ǘ ی ی ی. 坐یی یی Θ ǘ ѐ ی ی ی ی ی ǘ ی ی. ی ییѡ یی ی ی ʝǡ یی ی ی. ی ӡ ی ϐ ی ی ی ی یی ی ی . ی ی ی ی 昝 ی ی . ی ی ͘㝘 ی یی. یی یʝܝیی ی ی . ی Ӂییی ۱۹۱۸ ی ی ی ی  ی   ʡ ی ی یی ی ی . ی یʝی ی ی Ԙݝ یȝییی ی ی ی ʐی .

 ی ی-۱۹ ی ی ϡ Ԑʝ (э ی ). یی ی ی ی ј یی ی ʡ یی ی ی ی (э ی ѐی ). ی ی ی ی یی یی ( ی ǘی ی ). ی یی یی ی ی ی یی ǁیی یی یی ییی ی . ی 㝁ی ϐی یی ی 坘 ی. Șی ی ی ѡ . (ی یی) ی ی ی ی ی Ș.

  ی ی ی ی ی ј ǐی ϡ ی ی ی ی ی ی. یی ǘی ی ی . ی ی ی یی ی ی ی ی ی Ϙی ʡ э ѐی یی یی ( ) ی ی ی . ی ی-۱۹ ی ϡ ی ǘ ȡ ی ʘی یی . ی ی یی ی 坐ی یی ی ϡ ی ی ی یی ǔ یϡ ی ( ی ی یی ύیی ԝی ی ). یی ی ی ی ی ی ی . ی یʝیی یی ی ی یϡ . ی ی ی ی Ԙ ی ی јʝی ی ( ǁ) . ԝǡ ی ییی . ی ی ݝ ی یϡ ی јʝ ǘӡ یی یی ی ی ϡ ی ی ǐی ی . ی ی یی ی یӡ ی ی . ی ی ǘԝ ی .

ѐ ی ی یʿ ی ی ی ی ϡ یی یی. ی یی یϡ یی ی ی ی ۱۹۳۰ ی. ی ی ی ϐی ی ی .

 ی ی ی یی ی 坐ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی یی ی ǘ ی ی. ی ϡ ی ی ۳۰ ی ی . ی ی ʝ ی یی ǘԝی ӝ . ی یی ѐ یǡ ی [3] . ی ʝ یی . ی јی ( ) ی ی یϺ ی ی ی сیی ی ی ی . ی یی ی ی . یی یی ی ی ی ی ی ی ی ϡ э یݘیی یی ی ی ӝی ȝی ی ϡ . یی ԝی 䔡 ʝی ی ی یی ی ی ی یی Ԙ یϡ ی یی ύ ی Ϻ یی ی ی یʝی یی ی ی јʝ ی . ی јی ی ԝی ی ییی ی ( یӝی ۱۹۶۰ ) Ϙی ی . ی ی یی یԝیی ی坐ی ی ی Ǎیی ی坐ی ی ی ی ی ی یی ی . ی ی یی ی. یԝیی ԝیی ی ی ی ی ی Ș. ی ی ی یʝی ی ی ʡ ی ی. یԝیی ی ی ی ی ی ی ی јʝ ی ی ی . ی ј یی ی ییی 坐ی (ی) ی ی ی یی ی یی یی یی эی. ǐ ی ی ی Ȑی ی ی ی ی-۱۹ ی ی ی ی یی ̝ی ییی ی .

یی ی ݝ ϡ ی ی ϡ ی یی ی .

ی ی ی ی 坘 ی ی ی ی ǁ ǘ 坐یی Ԙ ی یی ϡ э ی ی ی ی ی. э ј یی ی ۝یی ی یی ǘ ی ی ϡ ی یӝ ی ی ی ی ی ی . ی ϡ ی  ی ی (ی ی ی ϐѐ ). ی ی ϡ Ϙ 坐یی ی یی ی ј . ی 坐یی ی ی ی ی . ӡ ی ی یی ی ی ی یϡ ی ی . ی ی ییی ی ( ) ی ی ʝی . ʘ ی یی ی ی یی ی ی ی . ԝی ی ǘی یʝ ی (care) . ی ǁ ی ی Ґ ѐی . ی ی ی ϡ ǐэ ǐ ی ی ϡ ی ϡ ی ѐیی یی . ی ی : ی یی ی ی ی ی ی ̝ ی (ی ی  ی ی). ی ی ی ʝی ϡ ی ϐی .

 ǘ ی ی یی ی. یی ԝی јʝ ԝی ی ѝ یϡ یی ی . ʝ ی ی ڝی یی ј ی Ԙ  ی ی یی ( یی ی ی ) ʘی ی یی یی ی . یی یϡ ی ی ѐ ی ی ی یی ԝ یϡ ی ی ی یی ی. ی ی ی ی ј یی ی .

  ѐی یȝیی ی یی . Șی ݝیی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ ϡ یی ی ی. ی ی ی . ی ی坐ی ی Ԙی ݝیی ǘی ی ی ی ی Ԙی ݝ ی [ Ґ ی] . ی یی ی ی ی䝐 . ی یی ی ی ۲۰۱۰ ۲۰۱۸ ۸۰۰ یی ۱,۴ یی ی ی . ی ݝیی ی є ی ی坐یی یی ϐ یی ǡ јی یی یی ی ی . ی ی ǘ ǘ ʡ یی ی Ԙʐیϡ ی یی ی ی . ی ی یی ی ی یی . ی یی ی ی یϡ ی ǘ یی. ی یی ѐ ی[4] ی Ԙ ی ی یی یی ی ی ی. ییی ی ی Ә ʝǡ یی ی ی ی ییی یی ی ی ی. ی Ԙ ی ݝیی ی . ی ʝی ی . Ԑ ی.

ی ی یԝ ݝیی ی ی ی ی ی . [5] ݝ ی[6] یݝ ی ( ѐ ی ی ی یی ی یی ی ) ǘ .

ی یی ی ی ݝیی ی.  ی ݝ ی ی ی ی ی ی یی ی . ی юی ی 㝐ی ( ی ی ی ی ). ی-۱۹ ی ی ی ی ی ی ݝیی ی یی . Ԙ сی یی یی ی ی ی ی ی . یی ی ی сی ϡ ی ݝیی ی ͘ʝ ی ی ی . ی ی یی (یی) ی ʡ ی یی ی.

эی یی ϡ Ԙ ǐی ͘ی ʝی ی ی ʝی ی ی ی ی. ی ͘ʝ ی ی䝘ϐ ی (ی ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ) ی ی ی ی ی䝘ی ی.

ی ییی ی ی ی ی ی ی ی. یی ی ʡ یی . ǁیی ی ی ی ی ی یی ( ی ) ی یی . ی䝘 ی И ی ی ی ѡ ی . ی ѝی ʝی ی ی یی یی. ی ی ی ی ی֝ی ی یʝ. ی ڡ یی ی ѝ ی یی ی ϡ ی ی یی ی ی ی. ی ی یی یی ϐ ی ԝی јی . ی ѐ یϔ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی. ی ی ی ی ی ی. ی Ԙ ی یϝ ی ی یی ی ی ی ʡ ی ی ی ی ( ی ی). یی ی یǐ (۱۹۷۳) ییی (۱۹۸۵) ی ی ی ی-۱۹ ییی ی 坐یی ی یی ی ی 䝝 ی. ی ԝ ی ی Șی ی ییی ی یǡ ی ی ʝی ی یی ی ی.  ی ѐ ی ( Ԙ یییی یییѡ ی Ȑی) ی ی ی یی ی ی ی ( Ԑی یی) ی ی ی ( ʝی ی ی) . ޝȐی ( ) ѝ ی ییϡ ی ی ʝ یی ی ҝ ی.

یی ʝ 坁ی ی ی (ی ǐ ی ϡ ی ʝ یϡ ѐ ی یی Ԙ ). ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی یی 坐ی یی .

ѐ ی ی یʿ ی ی ی ی ϡ یی یی. ی یی یϡ یی ی ی ی ۱۹۳۰ ی. ی ی ی ϐی ی ی . ی. ݝیی یی ی ی ی ј ی : ݡ ی ی ی ی ی . یی ی ϡ ی ی ی ی .  ی ǁییی یی یی یی ی ی ی . یی یی ی ی ی . ی ǘی ی ی ی Ϙȝ . ی ی Ґ. یی ی ݝ ϡ ی ی ϡ ی یی ی . ѐ ی ʝ ی ی ی . э ی ی ی ییϡ یی یی ی یѐی ی ی ی ی ی یی ی . ϐی ی ی ی . ǐ ی یی 坐یی ی ی ی ϡ ǐ ی ی ی Șϡ ی یی ی ی . Ԙ ݝیی ی یی ϡ یی یӔ ی Ԑی ی ʝی ی ی ی ییی یی[7].

ی ی ǘԝ ی ی ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ی . ی یی ی ی ی ޝ ʝ ی 䘝 ی ی یی ی ی ی坐یی یی ی ʘی . ی ی ی ʘ . ی ی ۲۰۰۸ ی ϡ ј 䘝 ϡ ی یی . ی یی ѐ ی ی ѡ ј ѐ ی یی ی . ǐ ی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ ʘ ϡ ǘ ی ی ی ی ی ی یی : یی یی ϡ ی یی ی ییی یی ی ی ی ی ی ʝ ی ی ی ی یǻ . ی یی ی ی ۲۰۰۸ ϡ ǐی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ǐ یʝی یʝی ییی ϡ یی ǘ یԘ ی ی ј یʝ یییی (یی ی) یی 㝐. ی ی یی یی ی .

: ȝی یی ی

یӝ:

[1] Money value

[2]ی یی ی یʝی ی ی .

[3] King Canute: ѐ ј 11 یی ی ی ʝی یی .

[4]Gig economy ی ی () ј ی.

[5]Andre Gorz

[6]ی ی ی ی ی( ) ی ی ی ی ی ی.

ی ϡ