درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

تهاجم دولت و دور جدید اعتصابت کارگری

اعتصاب کارگران معادن کرمان و کارگران دکل های نفتی خوزستان

معدنچیان کرمان مجدداً دست به اعتصاب زدند. امروز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت‌ ۳۵۰۰ نفر از کارگران معادن کرمان برای پیگیری خواستهایشان و اعتراض به وعده های دروغ مسئولان دولتی و کارفرماها دست به اعتصاب و اجتماع زدند. روز اول اردیبهشت ٣٠٠٠ نفر از کارگران معادن کرمان برای اولین بار دست به اعتصاب زدند که با وعده رسیدگی اعتصاب خاتمه یافت. روز ششم اردیبهشت در مجلس اسلامی جلسه ای تحت عنوان "رسیدگی به مشکلات کارگران" تشکیل شد. در این جلسه کذائی نمایندگان کارگران را راه ندادند و آنرا به جلسه هماهنگی مجلس و دولت و امنیتی ها برای "مقابله با اخلال" و "برخورد شدید با کارگران اعتصابی" تبدیل کردند. امروز کارگران معدنچی جواب این تمهیدات و تهدیدهای حکومتی را با اعتصاب جواب دادند و بر خواست شان پافشاری کردند. کارگران خواهان لغو فوری واگذاری شرکت به بخش خصوصی، اجرای طرح طبقه ‌بندی مشاغل و ‌افزایش دستمزدها هستند.

همینطور امروز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت بیش از صد نفر از کارگران "شرکت ملی حفاری ایران" در اعتراض به اخراج دستجمعی و خواست بازگشت به کار در شهر اهواز برای سومین بار مقابل شرکت دست به اعتصاب و تجمع زدند. شرکت حفاری به بهانه تحریم و عدم فروش نفت، فعالیت بخشی از دکل های نفتی را متوقف و تصمیم به اخراج دستجمعی کارگران گرفته است. بنا به اظهارات کارگران حدود ٦٠٠ کارگر قرار است اخراج شوند.

رژیم اسلامی از یکسو با واگذاری سهام شرکتها و صنایع دولتی و وابسته به سازمان تامین اجتماعی به بازار بورس تحت عنوان خصوصی سازی، موقعیت شغلی کارگران را زیر سوال میبرد و آنها را بین کارفرمایان و خودیها تقسیم میکند و از سوی دیگر به بهانه تحریم اقتصادی سیاست اخراج و بیکارسازی دستجمعی را در صنایع مختلف در دستور گذاشته است. از هر سو کارگران و خانواده هایشان باید با فقر و بیکاری بار بحران اقتصادی را بدوش بکشند. کارگران برای دفاع از موجودیت و کار و آینده خود راهی جز اعتراض و اعتصاب ندارند و تهدیدهای امنیتی و کرونا هم نتوانسته مانع این اعتراضات برحق علیه مشتی کارفرمای فاسد و استثمارگر شود که با اتکا به چماق سرکوب دولتی میلیونها خانواده کارگری را به خاک سیاه نشانده اند.

حزب کمونیست کارگری - حکمتیست از اعتصاب و اعتراض برحق کارگران معدنچی و کارگران دکل های نفت حمایت میکند و بخشهای مختلف طبقه کارگر در صنایع بزرگ را که سرنوشتی مشابه در انتظارشان است، به حمایت و تحرکی اعتراضی و اعتصابی علیه دولت اسلامی سرمایه داران فرامیخواند.

مرگ بر جمهوری اسلامی!

آزادی، برابری، حکومت کارگری!

زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

١٥ اردیبهشت ١٣٩٩- ٤ مه ٢٠٢٠

 

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است