درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

اجتماع و اعتراض پرستاران گیلان

روز شنبه بیستم اردیبهشت، بخشی از پرستاران استان گیلان در اعتراض به قراردادهای ۸۹ روزه در مقابل ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان دست به تجمع و اعتراض زدند. بیمارستانهای دولتی این پرستاران را با قراردادهای موقت کمتر از سه ماه و صد روزه توسط شرکتهای پیمانی استخدام میکنند و فاقد هر نوع امنیت شغلی و مزایا و بیمه هستند و هر زمان کارفرما بخواهد آنها را اخراج میکند. پرستاران خواهان استخدام رسمی و قراردادهای ایمن با بیمه و مزایای شغلی هستند و دانشگاه‌های علوم پزشکی از استخدام رسمی پرستاران سر باز میزنند. پرستاران طی بحران کرونا شغل پیشین خود را در مراکز خصوصی و درمانگاهها رها کرده و برای خدمت به بیمارستانهای دولتی با وعده استخدام رسمی پیوسته بودند اما اکنون با قراردادهای ٨٩ روزه مواجه شدند. مجموعه این پرستاران در سراسر کشور بیش از ٢٠٠٠ نفر هستند و بصورت "شرکتی" و موقت کار میکنند و تحت کار در شرایط بحران کرونا با این وضعیت رها شده اند. اعتراض پرستاران گیلان گوشه ای از اعتراض سراسری پرستاران علیه ناامنی شغلی طی بحران کنونی است.

حزب حکمتیست از اعتراض پرستاران و خواستهای برحق آنها حمایت میکند و پرستاران در شهرها و استانهای مختلف را به اعتراض هماهنگ و سراسری برای تحمیل خواست استخدام رسمی و قراردادهای ایمن فرامیخواند. ضروری است اعتراض پرستاران مورد حمایت کادر درمان و بخشهای مختلف طبقه کارگر قرار گیرد. پرستاران و کادر درمان در دوره کنونی از ناجیان جامعه اند و شایسته بیشترین حمایت اند.

حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست

٢١ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ١٠ مه ۲۰۲۰

 

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است