درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

"تا زمانی که جامعه طبقاتی و تلاش برای پایان دادنش وجود دارد،تقابل میان سازمان و خودانگیخته‌گی وجود خواهد داشت".

پل ماتیک : خودانگیخته‌گی و سازمان

کانون اندیشه کپنهاگ برگزار می کند :

جنبش های خودانگیخته و سازمان(2)

این سمینار دردو بخش توسط رفقا : نادی و کاوه دادگری ارائه می‌گردد.

شما را به همراهی و شرکت فعال در این سمینار فرا می خوانیم.

زمان : 13 اکتبر 2018 ، ساعت 14:30 تا 17:30

نشانی :

EnergiCenter Voldparken

Kobbelvænget 65, 2700 Brønshøj . Lokal 203

A5, 22, 166, 200S og 350S og bus 2A Akommer også tæt på ‌Bus.

Tog: Til Husum station

تماس  و اطـلاعات : 004522743033

ورود برای همگان آزاد می باشد !

کانون اندیشه کپنهاگ

08-10-2018

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است