درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

مرکز خبری کمیته کردستان حزب حکمتیست

آزادیخواهان سنندج قتل رومینا اشرافی را محکوم کردند.

قتل فجیع رومینا اشرفی با تنفر و انزجار وسیع در میان مردم شهر سنندج روبرو شده است. طبق اخبار رسیده ساعتی قبل  بخشی از آزادیخواهان شهر سنندج در اقدامی انسانی در تفریحگاه آبیدر با گردهمایی و قرائت قطعنامه و برافراشتن پلاکاردهایی در محکومیت زن ستیزی و قتلهای ناموسی و با اعلام همبستگی،  با مادرداغدیده رومینا، نفرت و اعتراض خود را نسبت به مناسبات و فرهنگ و قوانین ضد زن اعلام کردند. قتل رومینا را به دست پدر جنایتکارش به شدت محکوم کردند

کمیته کردستان حزب حکمتیست به شرکت کنندگان در اقدام اعتراضی و انسانی آزادیخواهان سنندج درود میفرستد. ما از مردم آزادیخواه در شهر های کردستان و سراسر ایران میخواهیم چنین ابتکارات انسانی در اعتراض به زن ستیزی و قتل زنان و در محکومیت قتل رومینا اشرافی را گسترش دهند.

کمیته کردستان حزب حکمتیست

جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۹ مه ۲۰۲۰

 

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است