درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

اعتصاب متحدانه سراسری تدارک زورآزمایی نهایی جهت تعیین تکلیف با رژیم سرمایه داری ایران!

بنا به فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان جهت اعتصاب، دیروز 22 مهر بخش زیادی از شهرها و روستاها در مناطق مختلف ایران از آن اسقبال شایان توجهی کردند
بنا به گزارشات تا کنون در بخشهایی از تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، کرمانشاه، تبریز، زنجان،بابل، آمل، ایلام، سنندج، مریوان، یاسوج، البرز، کازرون، خرم آباد، شهرک قدس تهران، همدان، یزد، ساری، تاکستان، زرین شهر، اسلام آباد غرب، کرج، جلفا، قروه، پاوه، دایواندره، جوانرو و ده ها شهر دیگر معلمان مقاطع مختلف تحصیلی همراه با دانش آموزان، مدارس را نیمه تعطیل گذاشتند
این در حالی بود که از روز اعلام فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان تا موعد اعتصاب، حراست اطلاعات و دیگر مزدوران رژیم به اشکال مختلف به معلمان چنگ و دندان نشان دادند تا از دست زدن به اعتصاب آنها را منصرف نمایند، اما برغم تهدیدات، معلمان تاکید نمودند فردا نیز اعتصاب کماکان پابرجاست و تازه به احتمال زیاد بر ابعاد آن افزوده خواهد شد. همچنین معلمان دیروز با در دست گرفتن شعارها و نوشته ها بر روی کاغذ مصرانه بر اعتراض و مطالبات برحق خود مبنی بر اعتراض به گرانی، تورم، پائین بودن حقوق و دستمزد، نقض حق تحصیل رایگان و عمومی، و مطالبات آزادی فوری و بی قید و شرط همکاران خود که به اتهامات واهی در زندان بسر می بردند و از بین رفتن تبعیض آموزشی، امن سازی مدارس، درمان رایگان و افزایش سطح دستمزد تا شش میلیون تومان و حق تحصن و تشکل یابی و چند مورد دیگر پای فشردند.
ما طی سالهای گذشته نیز بارها و بارها شاهد مبارزات، اعتصاب و اعتراض معلمان( البته نه در مقیاس سراسری) به عنوان بخشی از مزدبگیران این جامعه که مستثنا از طبقه کارگر نیستند بوده ایم، اما هر بار بجای پاسخگویی و تامین نمودن نیازمندیها و حق و حقوقشان، مورد ضرب و شتم واقع شده اند و حتی به اتهامات واهی دستگیر و به حبس های طولانی نیز محکوم گردیده اند.
در دهه های قبل نیز جنبش کارگری در نقاط مختلف ایران سالانه هزران اعتصاب و اعتراض را علیه وضع موجود سازمان داده، اما یکی از ویژگیهای منحصر به فرد اعتراضات و اعتصابات این دوره با دوران قبل از خیزش دی ماه در این است که این بار خیزش و اعتصابات از بعد منطقه ای و یکی، دو کارخانه و شهر بیرون آمده و در ابعاد سراسری عروج پیدا کرده.

در یک کلام این جامعه از دی ماه 1396 تا کنون باندازه 39 سال قبل جلو آمده. خیزش دی ماه یک زورآزمایی واقعی بی نظیر بین بخشهایی از توده های میلیونی معترض به وضع موجود و جان به لب رسیده با رژیم بود که در آن ثابت کردند مرعوب این رژیم نمیشوند. ضمنا نشان دادند اگر به مرحله اعتلای انقلابی پا بگذارند می توانند رژیم را به آسانی زمینگیر کنند. این خیزش حتی بخشهای غالبا محتاط جامعه را نیز تا حدود زیادی به جلو آورد و یکبار برای همیشه ترس آنانرا نیز فرو ریخت
صد البته این جامعه هنوز نوک قله رفیع پتانسیل مبارزات خود علیه وضع موجود را نشان داده. و متعاقبا تا جلوتر آمده با موجهای اعتصاب سراسری راه آهن و اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و کامیونداران و اعتصاب بدون وقفه در بخشهای تولیدی اقصی نقاط ایران اعم از نیشکر هفته، هپکو، فولاد اهواز و زراب قزوین و ده ها و صدها کارخانه دیگر جامعه را بیش از پیش حول مبارزه علیه گرانی، تورم، فقر رزوافزون، بیکاری و فلاکت اقتصادی قطبی تر کرده است. مردم آزادیخواه کردستان هم دیدیم در واکنش به طعمه حریق شدن چهار انسان شریف که عامل و مسبب در آتش سوختن آنانرا رژیم دانستند چگونه در شهر مریوان و سنندج و حومه با اعتراض سرخ درخشیدند! یا اعتصاب عمومی شکوهمند مردم کردستان علیه وضع موجود و در راستای تعمیق و گسترش خیزش و اعتصابات سراسری در 21 شهریور در واکنش به اعدام سه جوان و موشکباران زمین به زمین سپاه پاسداران که مواضع احزاب ناسونالیست کردستان ایران حدک و حدکا در اعماق خاک عراق را آماج حملات و حشیانه خود قرار دادند، جلوه دیگری از درجه آمادگی توده های آزادیخواه را در برابر رژیم به نمایش گذاشت. قطبی شدن جامعه به این معنا که حتی راست جامعه که قطبنمای حرکت اعتراضیش منافعش است، اما رژیم را درمانده و مستاصل می بیند، بخشا از یکسو دل در گرو دخالت نیروی خارجی و آمریکا هستند جهت خلاصی از این وضعیت و رکودی که منافعش را به ضرر انداخته و از دیگر سو بعضا با نگرانی به چپ جامعه نیز چشم دوخته اند که آلترناتیوش باید چه باشد!
پس می طلبد جنبش کارگری ایران به عنوان جنبشی پایدار و جنبش انقلابی در کردستان که ریشه در جامعه قطبی شده دارد به حکم تحزب یافتگی و نیرومند بودن جنبش سوسیلیستی و دیگر جنبشهای رادیکال جامعه اعم از جنبش رهایی زن، جنبش دانشجویی اکنون که در مرحله سرنوشت سازی بسر می برند فرصتها را از دست ندهند. یعنی از همیشه بیشتر زمینه و شرایط عینی و ذهنی برای به اجرا گذاشتن و محک خوردن چشم انداز انقلابیشان مهیاتر است. وقتش است آلترناتو سوسیالیستی را به عنوان تنها راه حل برون رفت از وضع موجود جلو جامعه بگیرند و صفوف واحد سرخ خود را نشان دهند که گل همینجاست و باید رقصید!
اعتصاب سراسری معلمان دیروز در اثنای انجام گرفت که موج سوم اعتصاب رانندگان کامیون و کامیونداران سه هفته را قدرتمندانه سپردی کرده. زمین مبارزه علیه کلیت رژیم که سالهاست با مبارزات بدون وقفه کارگران و اقشار آزادیخواه و محروم این جامعه شخم خورده خصوصا طی ماه های گذشته وارد فاز تحول بخشی شده. اعتصاب سراسری معلمان نیز در راستای تحکیم مبارزات علیه فقر و تورم می تواند تجارب و دستاوردهای اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و کامیونداران و دیگر بخشهای کارگری و آزادیخواهان را پشتوانه اعتراض خود علیه وضع موجود کند برای تحقق نیازمندی و خواستهایشان
اعتصاب سراسری دیروز معلمان جلوه و تصویر مبارزاتی فوق العاده امید بخشی را میان خود معلمان به نمایش گذاشت. معلمان تا دیروز در این مقیاس و با این کیفیت جدید، بازتاب حرکت اعتراضی و مبارزاتی خود را یکجا ندیده بودند که وزن و پتانسیل خود را بسنجند. این حرکت فصل نوینی از وحدت معلمان را جلو رژیم و حتی خودشان ترسیم نمود. اینکه هزاران عکس از زنان و مردان معلم با قامت استوار و بدون ترس از تعقیب و گریز و زندان رژیم در سوسیال مدیاها بپیچد. اینکه شاهد بودیم دیروز معلمانی از شهرها در نقاط مختلف ایران طی سخنرانیهای روشن چگونه وضعیت اسفناک این جامعه را به تصویر کشیدند. اینکه بدون واهمه و جسارت آمیز نه تنها همه معلمان در سراسر ایران بلکه دانش آموزان و خانوادهایشان را نیز به حمایت قاطعانه از این اعتصاب فرا خواندند! همه و همه اینها یک تصویر جدید از درجه آمادگی این قشر مزد بگیر را نشان میدهد که دیگر نه تنها مرعوب نخواهد شد بلکه وارد مبارزه جدی با شرایط اعمال شده از سوی رژیم گردیده!
امیدست با وحدت و یکپارچگی هر چه سراسری تر اعتصاب معلمان که امروز هم ادامه داشت و تحصن بازنشستگان نیز که در راهست بتوانند در آتی هر چه بیشتر مبارزاتشان را با رانندگان کامیون و کامیونداران و دیگر اقشار کارگری، محرومان و آزادیخواهان در سراسر ایران مستحکم بهمدیگر گره بزنند تا در فردای نه چندان دور تکلیف خود با این نظام را یکسره کنند
زنده باد اعتصاب معلمان 
زنده باد سوسیالیزم
مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی

ناصر بابامیری 15.10.2018  

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است