یʝی ی

ی یی

 

ی ϐ ی ی ی . ҡ ی ی . ی یی ی ԝ ی ی ѐی ۱۹۱۷ ی ѐ ی ی ی ی ѐ یی㡝 یی ѐی-ییی ʘ یی Ԙʝ .

ی یی ی(۵)                                                                                    

۱۹۱۲ یʐی ی

ی ԝی ییی-ѐی ی ی ی ی 塝 ی ی ی ی ی ی ی ی . ǐ یی ѐی ј ی 0۱۸۵ ǡ ی ۱۹۰۰ یی ѐ ی ی ی ǁی ی㡝 ʘ - ی ی ی- ی ی ی . یی ی ی یی ی  ی ǡ ی یی . 坝 ی ی یی ییی -ѐی یی ی یی یԡ ی ی ǘی ی ی 坝یی ی ی. ی یی 坝ی ǐ ی ی ѐی ی ی ی یی-Әی Ӂǘی 坐 ی یی ی .

ی јی ǘی

ی ی ۱۹۰۸ ۱۹۱۱ ǘی ی ی ی㡝 ی ی یی ǘ . ۱۹۱۱ ѐی .  ی ی ی ی ѐی ی ی ی ی ǐ ی ۱۹۱۲ ی ی یی ی ی . ی ی یی ی. ی Әی یی ǘ ی . ی ی ی . ی ی یԝی ی ی ی. یی ѐ ی یǻ یی ی ۱۹۱۲ ۲۷۰ ѐ ی ی  ۲۵۰ ی ϡ ی ȝی ѐی یԝی ی ی ی.

ی ۱۹۱۱ ی ی ی ی ییی یی: ی Ԙ јیʝǻ ی Әی ی ی ی   . ی یʐی ی ی ی. ی یی Әی یییی [یی] ییϡ ی  یی ǘیی ی ی ǘیی یی ی ѐ یی یی . ی یѡ ǘییʝǡ ی ی ی䡝 ی یی. ۱۹۱۲  ی ی ʡ یی ی(۱) ۱۹۱۲ ی . ی ی- ی ѐ ی ی ...

  ی ۱۹۰۸ ۱۹۱۲ ǘی ی ی ϡ ϡ ی ی ی㡝 ی ی ی . ی ۱۹۰۳ ی ی یی ی ǘ . ی ی . یی ѐ ی ی یی ی ۱۹۱۲ ۲۷۰ ѐ ی   ۲۵۰ ی ϡ ی ȝی ѐی یԝی ی ی ی. 

  ی

ی ۱۹۱۱ ی ی ی ی ییی یی. یی ی ͘ ώیی Ԙی ی یی ی ی ی ѐی-یی ی ی ۵ ی ۱۹۰۶ ۱۹۱۱ ی. ی.

  ۱۹۱۲ ی . ی Ԙ јیʝǻ ی Әی ی ی ی   . ی یʐی ی ی ی. ی یی Әی یǘییی [یی] ییϡ ی  یی ǘیی ی ی ǘیی یی ی ѐ یی یی . ی ی ǘѡ ی ی یی. ǘ ی یϐ ی ǐ ی ی یϡ 㡝 . ی ʝ ی   ȡ ی ی . ǘییʝǡ ی ( ی ی) ی 仝 یی... ی ی ی ʡ ی یی ی ۱۹۱۲ ی. ی ی ی : ѐ ی ی ...

۱۹۱۲

ی Әیǡ ی ی ی ی یی ی . ی یǡ ѐی ی یی ی ی ی. ѐی ǐ یی ی . ی ی ی یی ی . ی Ș. ی ی یی یی ی . ǐ ی ǘی ی ی ی ѐی ی. ی ی Әӝی ی ی : ʘی ی Әی Ӂ Ӂ یی ی . ی ѐ ی ی Әی ی ی ی . ییʝǻ ی Әی ǘی ی . Әی ی ی Ϙی ی : یی یی ی ی ͘ Ϙی . ی :ی Әی Ԙ یی : ی ی ( ۱۹۱۲ ی ۱۹۱۴) . یی ی یی ی ی ی ی . ǘ Әی ی ( ) ی Әی ی ی ی یی !  ی ی ی یԐیی ی ی ی ی ی !(۲) ی ی ی یی ǘیی یی ی ی ی ی ی ی: ی ی ی یی یی. ǘی ѐ  ی ی ی ی ی ϡ ی .

یی ѐ ϻ ی یی ی یی ی ی ی ی ѐی ی ϡ یی ی ͘. ی Әی ǘ ѐ ی ی ی јی ی ی Ϻ ی ی ی ی .(۳)

ی ی ǘی ی ی ییی ییǎ ѐیی ی. ی ی ی ی ی ی Әی ی ی ϡ ی ی ی ی ʝǡ ی ʝ . یی ȝǡ ییʝǻ ی ی ی ی یӡ ی . یӘی ی ی یی ی ی ȁϡ ی ʝ ϡ ی ی ی ییʝǻ ی ی . ѐیی ییی ی یی ǁ掘 () یی ی ی ی ی یی ی ی . ȡ ی یی ی ی یϡ ی ی ԡ ی ϡ ͡ یی. ی ی ی ی ǘی јی ی ی ی:

ϐی ی ی (ی ) ی ی ییی ی ی ی ی . ی . ی ی ی یʝ Ȑی.... ی .... ی ی ی Ԙ ی ... ی. ی .. ییԡ ی ی㡝 ....(۴)

۱. یی ی ی 1914 5 ԍی ی . . ی ǁ ی. ی ѡ ۶۷۷-۶۵۵  ی ی ی ǁ ʡ ۱۳۸۴ ӡ .

 ۲.   .

۳. .

۴. ώ Әیǡ ی. . ϡ ǁ ǘ ۱۳۶۱   ۲۰۸.

 

ی ϡ