یʝی ی

ی یی

 

ѐ ی
ی ѐی ی ی ی ی ی ѡ   ҁی ی ϐی ԡی ی ی ی ǡ   ی ی ی ی ϐی       .

 ی  ( یی ی ) ی   ی ی ییی ѐی ی ی ی ۵   ی ی یی ی   ʐیی ѐ ی ʡ یی ی .

ی ی یی ی یی :

ی Ӑ ی یϿ!!

Ӑ ѐ یی   ی ѐی ی Ԙ ی یی !!!

ѐ ʘ   ʁ ی یی ی ی ی ی ی

ی  ѐ یԘ ʁ

 /۲۴/ی /۹۹ 

یی ѐ یԘ ʝ ʁ

 

ی ϡ