درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

اطلاعیه پایانی جلسه دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری - حکمتیست

روزهای شنبه و یکشنبه ١٨ و ١٩ ژوئیه ٢٠٢٠ برابر با ٢٨ و ٢٩ تیرماه ١٣٩٩، جلسه دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری - حکمتیست با حضور اکثریت اعضای دفتر سیاسی و دبیر کمیته مرکزی حزب برگزار شد. دستور جلسه مصوب دفتر سیاسی عبارت بود از:

١- گزارش و ارزیابی ٢- اوضاع سیاسی ایران ٣- جنبش کارگری ایران، مصافها و مسائل عملی پیش رو ٤-  ارزیابی از موقعیت حزب و مسئله تاکتیک ٥- پلنوم حزب ٦- خیزش توده ای آتی، موقعیت و نقش اردوی کارگری کمونیستی: کمونیستها در تندپیچ سیاسی آتی ایران کجای کارند؟ ٧- انتخابات. 

در بحث گزارش و ارزیابی سیاوش دانشور به مسائل مطرح در سیاست ایران، دور جدید اعتصابات کارگری و مبارزات توده ای، اعتصاب هفت تپه و سوالات جنبش کارگری، وضعیت غیر قابل دوام و ملتهب جامعه و امکان قوی و سریع تلاقی سیاسی، سوالاتی که جامعه حول آن قطبی میشود، صفبندیها و اهداف جنبش های بورژوائی، آمادگی لازمی که برای دخالت فعال از ما بعنوان حزب و رهبری آن میطلبد، تامین نیازهائی که داریم، تقویت اتحاد حزب، همینطور به رئوس اقدامات تشکیلاتی و فوکوس سیاسی حزب در دو ماه گذشته اشاره کرد. رفقا رحمان حسین زاده، صالح سرداری، پروین کابلی دبیران کمیته های داخل، کردستان و خارج گزارش مشخص تر و تکمیلی به جلسه ارائه دادند. رفقای دفتر سیاسی نیز در بحث گزارش نظر و ارزیابی و ملاحظات خود را طرح کردند. جلسه عمدتا ارزیابی مثبتی از سیاستها و اقدامات حزب داشت، به علاوه بر کمبودها و نارسایی ها هم تاکید شد. رفقایی به ناکافی بودن حجم اقدامات و تلاشها برای رساندن حزب به رویدادها نقد داشتند. دفتر سیاسی متفقاً بر تلاش و تمرکز روی اقدامات موثر و کلیدی برای دخالت در اوضاع پیش رو تاکید داشت. همینطور دو مورد انتقاد سیاسی به نکاتی در یک اطلاعیه حزب و یک مطلب مندرج در نشریه کمونیست نیز طرح شد که حول آن بحث و اظهار نظر شد. 

دستور بعدی مبحث اوضاع سیاسی ایران بود که رفیق آذر ماجدی آنرا ارائه کرد. در این بحث به وضعیت ملتهب جامعه که تداوم روندی است که از دیماه نود و شش شروع شده است، تقابل صریح مردم با جمهوری اسلامی، تشدید بحران اقتصادی و فقر و فلاکت گسترده و روزافزون، تمهیدات جمهوری اسلامی برای رفع بحران و کسب موئتلفی بین المللی برای مقابله با فشارهای آمریکا، خصلت شرایط کنونی و تقابلی که جامعه دارد، مسئله غامض بودن پروژه رژیم چینج و نخواستن جامعه، خطر تسلیم شدن مردم در شرایطی که در فقر و بیماری مستاصل شوند، نیاز مبرم به یک حزب سیاسی رادیکال و گسترده برای سرنگونی انقلابی و از پائین، تقویت کمونیسم کارگری متحزب در داخل کشور، نیاز به تحزب قوی برای دخالت موثر در سیاست، اقداماتی که میتوانند موثر باشند اشاره شد. دفتر سیاسی در این بحث توافق بالائی در مورد خطوط سیاسی داشت اما در مورد اینکه حزب برای تقویت تحزب و بزرگتر شدن چه اقدامی باید در اولویت بگذارد، به دلیل سطحی از تاکیدات مختلف، در این جلسه نتیجه گیری قطعی نشد.

آخرین دستور روز اول جلسه دفتر سیاسی، مبحث جنبش کارگری و مصافهای پیش رو بود که سیاوش دانشور معرف آن بود. در این بحث از جمله به جایگاه کنونی جنبش کارگری در سیاست ایران، موقعیت گرایش رادیکال کارگری و سنتهای مبارزاتی، سازماندهی جنبش مجمع عمومی، موانع موجود و سوالات مطرح در بسیاری از مراکز کارگری، تاثیر متقابل جنبش کارگری و جنبش توده ای و مکانیزم تبدیل رادیکالیسم کارگری به پرچم جنبش اعتراضی برای سرنگونی، سیاستهای و تاکتیکها و روش کاری که حزب باید متناسب با اوضاع پیش بگیرد و سیاستهائی که باید اجتناب کند، چشم اندازی که با گسترش بحران وجود دارد اشاره شد. رفقای دفتر سیاسی در این بحث از جمله پیرامون مسائل تاکتیکی، لازمه اتصال رادیکالیسم کارگری به استراتژی کمونیستی و بر ضرورت چفت بودن سیاست حزب با گرایش رادیکال و سوسیالیستی تاکید داشتند.

دستور اول روز دوم جلسه دفتر سیاسی در باره پلنوم، نشست کمیته مرکزی حزب بود. رفیق جمال کمانگر دبیر کمیته مرکزی حزب گزارشی از تصمیم قبلی در باره عدم برگزاری حضوری پلنوم، بدلیل پاندمی کرونا و وضعیت کنونی ارائه کرد. بدنبال همفکری و شنیدن پیشنهادها، دفتر سیاسی تصمیم گرفت پلنوم بصورت نتی برگزار شود و تاریخ آن با هماهنگی دبیر کمیته مرکزی و هیات اجرایی حزب تعیین و ابلاغ ‌شود.

مبحث بعدی ارزیابی از موقعیت حزب و مسئله تاکتیک و نحوه کار ضروری در اوضاع کنونی بود. رفیق صالح سرداری این بحث را ارائه کرد. در این بحث از جمله در باره سیاست همکاری با احزاب و سازمانهای دیگر، صفبندی سیاسی در منطقه، در دستور گذاشتن و پیشبرد پروژه های سیاسی، ضرورت یک بازبینی در مورد سیاستها و تاکتیکهای ما بویژه در سطح کردستان اشاره شد. دفتر سیاسی در این زمینه وارد بحث شد و علیرغم هر ملاحظه و انتقادی که وجود داشته است بر درست بودن سیاست همکاری با احزاب دیگر در چهارچوب سیاستهای مصوب حزب تاکید کرد و توافق داشت برای قوی کردن رادیکالیسم و کمونیسم در کردستان و تقابل با جریانات بورژوائی و ناسیونالیستی و مذهبی، کمیته کردستان حزب هرچه سریعتر پلاتفرم همه جانبه و استراتژیک فعالیتش در کردستان را تهیه و برای اجرای آن اقدام کند.

دستور دیگر جلسه دفتر سیاسی، خیزش توده ای آتی، موقعیت و نقش اردوی کارگری کمونیستی: کمونیستها در تندپیچ سیاسی آتی ایران کجای کارند؟ بود که توسط رفیق فاتح شیخ اراده شد. در این بحث از جمله به چگونگی قطبی شدن جامعه، لازمه قطبی شدن حول سرنگونی و آلترناتیو باهم، تاکید بر سازماندهی شورائی بعنوان ابزار مبارزه و قیام و ارگان حاکمیت، جهتگیری روی دوپای رادیکالیسم کارگری و تحزب کمونیستی کارگری، احتمالات و اشکالی که به این روند کمک میکند، نادرست بودن و غیر عملی بودن برخی شعارها برای سراسری شدن مبارزات، شعارها و خواستهائی که کلیدی اند، اشاره داشت. در این بحث دفتر سیاسی روی مسائل عمومی اتفاق نظر داشت و رفقا در بحثها روی جنبه‌های عملی، مسائلی که جامعه حول آن قطبی میشود، از جمله مسئله فقر و سرنگونی تاکید داشتند.

آخرین دستور جلسه دفتر سیاسی انتخابات بود. سیاوش دانشور با اکثریت آرا به عنوان رئیس دفتر سیاسی حزب انتخاب شد. سپس انتخابات اعضای هیئت اجرائی دفتر سیاسی برگزار شد. رفقا رحمان حسین زاده، صالح سرداری، پروین کابلی، آذر ماجدی و ناصر مرادی بعنوان اعضای هیئت اجرائی دفتر سیاسی انتخاب شدند. هیئت اجرائی در اولین جلسه خود رفیق ناصر مرادی را بعنوان دبیر اجرائی حزب انتخاب کرد.

دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

٦ مرداد ۱۳۹٩- ٢٧ ژوئیه ٢٠٢٠

 

 

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است