درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

اعدام قتل عمد دولتی است

متحدتر و قویتر علیه حکومت اعدام اعتراض کنیم!

جمهوری اسلامی زیر فشار اعتراض گسترده داخلی و بین المللی ناچار شد احکام اعدام صادر شده برای زندانیان دیماه ٩٦ و ‌‌آبانماه ٩٨ را "تکذیب" کند. زیر فشار جامعه نمایشی از تائید و تکذیب راه انداخته اند. مثلا دادگستری اصفهان طی اطلاعیه ای از یکسو در مقابل موج اعتراض قدرتمند جامعه عقب می نشیند و حکم اعدام هشت زندانی را تائید اما "حکم اجرای احکام اعدام" را تکذیب میکند. همینطور دیوان عالی کشور، احکام اعدام صادر شده شعبه دو دادگاه انقلاب اصفهان برای ١- مهدی صالحی قلعه شاهرخی ٢- محمد بسطامی ٣- مجید نظری کندری ٤- هادی کیانی ٥- عباس محمدی، پنج نفر از بازداشت شدگان در جریان اعتراضات گسترده دیماه ٩٦ را تائید کرده است.    

خیزش مردم برای سرنگونی رژیم آنچنان هراسی به قلب این جانیان بالفطره انداخته است که برای حفظ حیات منحوس شان بی محابا دست به کشتار مردم زده اند. کشتار بیش از ١٥٠٠ نفر در خیابان ها و زیر شکنجه کفایت نکرده است و اکنون طناب دار را بالای سر جوانان از شکنجه جان سالم بدر برده گرفته اند. تحت فشار اعتراضات وسیع جهانی علیه احکام اعدام سه تن از زندانیان اعتراضات آبانماه، عقب نشستند و اعلام کرد که این احکام تائید نشده است. ٨ نفر را در اصفهان به اعدام محکوم کرده اند و تاکنون چند بار این احکام را پس گرفته و دوباره تائید کرده اند. اینها جانیان روانی هستند؛ می کشند و با روان انسان ها بازی می کنند. حکم می دهند؛ پس می گیرند؛ دوباره تائید می کنند؛ زیر فشار حاشا می کنند و دوباره تائید می کنند. فقط یک مشت جانی روانی می توانند اینگونه با جان و احساس مردم بازی کنند. این تلاش های مذبوحانه برای ارزیابی واکنش مردم است. قصد دارند این بازی را آنقدر ادامه دهند تا مردم خسته شوند و از اعتراض دست بردارند. بی تفاوت شوند و آنگاه جنایتی را که برایش روزشماری می کنند اجرا کنند.

این رژیم فقط با زبان زور آشناست. باید تحت فشارش قرار داد. باید متحدتر و قویتر اعتراض علیه اعدام را ادامه دهیم. باید در مقابل ماشین جنایات و سرکوب ایستادگی و آنرا فلج کرد. راه دیگری باقی نمانده است. نباید اجازه دهیم که این جوانان را اعدام کنند. باید سلاح اعدام را از دستان این جانیان بدر آوریم. باید خلع سلاح شان کنیم و ماشین اعدام را درهم بکوبیم.

حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست این احکام جنایتکارنه را قاطعانه محکوم می کند و کارگران و مردم دردمند و بجان آمده را فرامیخواند که برای نجات این جوانان گسترده تر به میدان بیایند و متحدانه به احکام اعدام اعتراض کنند. باید این رژیم را به زیر بکشیم و یکبار برای همیشه اعدام، این قتل_عمد_دولتی را ملغی کنیم.

اعدام_قتل_عمد_دولتی_است

حکومت_اعدام

مرگ بر جمهوری اسلامی!

آزادی، برابری، حکومت کارگری!

زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست

٨ مرداد ۱۳۹۹ – ٢٩ ژوئیه ۲۰۲۰

 

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است