یʝی ی

ی یی

 

ی   

ی Ԙ ی ی ی

ѐ یԘ ʁ ی ی ی ʡ ی یی ی ی.  

ѐ ʁ ی ی ی یی ی یϡ ȁ .  

یԘ ʁ یی ǘ ǡ ȡ 偘 ی ی یҡ ʡ یی ... ی ʡ ی ی ی ی ǘ Ԙʐی ѐ یی ی ی ی ی Ԙʐی ی ʡ ѐ ی ی ی ʡ ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی.  

5 یی ی یԘ ʁ ی ی یѡ یی ی ی ی ی یϐ ǡ ی یی ی ... ی.  

ی ی ی ی ی ϐی ی ϐی ϡ ǘی ی ی ی ی ی Ԙی ϐی ی ی ی ی ϐی ی .  

ی ǘی ی ی ѐی ی ѡ ޡ یی Ԙ یѡ ی ی   ʡ ...  ی. ی ی ǘی ی یی ݘ ǘ .  

ی ی Ԙ ی ی ی ی ی یی ʘ ʘ . ی ی ѐ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ϐی ی ی ی ѐ ی ی ی.  

  ی یی ǘ .  

ј ǡ یی ѡ یی ی ی ی ی ʐی ی ی ی ی ј ȁی ی یی ی ϐی ی

یی ی Ԙ ی یی ی ѐ ʁ ی ی ѐ یی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ʘ ی ی ی ی ی ی ی.  

ی ی Ԙ ی ѐ ʁ ی ی ی یی ی ی ǘ یی ی .  

ی ј ی ی ی. ј .  

ی.

ی ۱۳۹۹

ی ی یی ѐ یԘ ʁ

@syndica_7tape

 

ی ϡ