درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

جوابی کوتاه به مطلبی از رفیق جمال بزرگپور تحت عنوان:

تقسیم عرصە رهبری در حزب، در خدمت کدام چە باید کرد؟

✍️ناصر زمانی

همانطور که میدانیم مصاحبه ای از رفیق صلاح مازوجی با رادیو پیام کانادا پخش شد. در آخر این مصاحبه مجری برنامه پیرامون اختلافات سیاسی در حزب کمونیست ایران و کومه له چند سوالی را مطرح نمود. در جواب به این سوالات، رفیق صلاح نه تنها خیلی مسئولانه اشاره نمود که اختلافات سیاسی جدی در تشکیلات ما وجود دارد، بلکه از نظر سبک کاری و روش سالم انتخاباتی در یک تشکیلات مدرن امروزی در راستای سانترالیسم دمکراتیک تاکید دو چندان کرد. در همین رابطه رفیق جمال نوشته ای در نقد اظهارات مطرح شده در این مصاحبه رادیویی را در صفحه فیس بوک خودش انتشار داد تحت عنوان: تقسیم عرصەرهبری در حزب، در خدمت کدام چە باید کرد؟ و به مسائلی پرداخته که باید گفت نه تنها واقعیت ندارد بلکه دقیقن این روش از سفسطه بازی به مِتُد این رفقا مبدل گردیده که آگاهانه با تحریف موضوعات سیاسی و تشکیلاتی، خاک در چشم همگی می پاشد. سیاست پراگماتیستی حاکم بر نوشته و مواضع سیاسی- تشکیلاتی رفیق جمال خود را در یک سیاست مصلحت اندیشی بدونه توجه به سیاست و استراتژی حزب  و مباحث درون تشکیلاتی، آگاهانه واقعیت را تحریف می کند. رفیق جمال خیلی نامسئولانه و آگاهانه میخواهد طوری نظرات خود را فرموله نمایید که گویا رفیق صلاح اراده گرایانه خواهان تقسیم قدرت در رهبری تشکیلات است و با ایجاد این ذهنیت انحرافی، که هیچ پایه و اساسی ندارد، و همچنین زمینه های اقدامات غیر سیاسی در پس تارک کنگره ها و کنفرانس ها که «مهندسی کردن» کردن در راستای سیاست حذف گرایانه  یکی از واژه های نام آشنای در تشکیلات ما است که خود رفیق جمال هم با توجه به بحث های درون تشکیلاتی با آن بیگانه نیست ، در واقع اصل قضیه را که اختلافات سیاسی و استراتژیک در حزب ما است را آگاهانه به حاشیه براند.

 برای هر انسان منصفی که با سیاست های تشکیلات ما آشنا باشد و حداقل در این مدت اخیر نوشته ها و مباحثاتی که روبه بیرون در خصوص اختلافات سیاسی مطرح گردیده است، به عینی میداند این اختلافات سیاسی جدی بر سر استراتژی و برنامه ای در راستای دو افق جداگانه خود رانشان داده است. خود رفیق جمال خوب میداند که مواردی را که در نوشته اش مطرح نموده است نه تنها به سبک سیاق همیشگی رفیقمان وارونه نگاری و غیر منصفانه است بلکه اینها معلول علت های است که رفیق جمال به روش های سیاسی مختص به خود مانند روال همیشگی آگاهانه حذف کرده است. به جای یک بحث مستدل و مستند در رهبری کومه له، رفیق کمیته مرکزی ما به طرح سوال های پرداخته است که به غیر یک روش سفسطه، که امروز از قلم دیگران با همین ادبیات روبه بیرون اتشار پیدا کرده به یک نُرم و سبک نوشتاری  تبدیل گردیده است. طنز مسئله اینجا بیشتر خود را نشان می دهد که در اطلاعیه کومه له پیرامون این اختلافات، با برخوردهای اخلاقی و اشاره به ‶سعه صدر″ اعضا و تشکیلات را به آرامش دعوت میکند در حالیکه از طرف همفکران و مدافعینشان یک بحث اصولی و سازنده و سیاسی، جای اش را با توهین نامه های پشت سر هم روبه بیرون انتشار پیدا میکند و من شخصن از این بابت قضاوت را به خود مردم آگاه و انقلابی کردستان و دیگر انسان های آزادیخواه واگذار می کنم.

رفیق جمال به یک شیوه از مکانیزمهای انتخاباتی در کنگره ها و کنفرانس ها، جهت رای گیر توضیح میدهد که انگار ما بدون رعایت کردن مکانیسم های سالم تشکیلاتی با اتکاء به کنگره ها و کنفرانس ها و همچنین دیگر مکانیزم های سیاسی تشکیلاتی متداول و متمدنانه، اراده گرایانه خواهان تقسیم قدرت سیاسی در ارگانهای رهبری تشکیلات هستیم، در حالیکه در همین زمینه و برای ایجاد فضاهای سالم و پیروی کردن از مکانیزم های اصولی، اساسنامه ای و آیین نامه ای انتخاباتی بارها بحث و جدل درون تشکیلاتی داشتیم که اسناد آن به طور کتبی در تشکیلات ما وجود دارد که خود نگارنده این مطلب طی یک نوشته درون تشکیلاتی در جواب به رفیق جمال نظراتم را مکتوب کرده ام. 

بر خلاف اظهارات رفیق جمال که گویا ‶فرهنگ سازی″ در اظهارت رفیق صلاح که اشاره شده، رفیق جمال تلاش میکند و با تحریف و اراده گرایانه بدون هیچ سند و مدرکی که اظهارت اش را تایید کند، ما را به روال انتخاباتی در جریانات و احزاب بورژوازی وصل نماید تا نتیجه دلخواه و غیر واقعی را به مخاطب القاء نماید. باید گفت این دقیقن به انحراف کشاندن اصل موضوع و معلول های زیادی است که در این تشکیلات ما ناشی از عملکردهای غیر مسئولانه و زیر پا نهادن اصل سانترالیسم دمکراتیک است که این رفقای و بطور مشخص کمیته تشکیلات خارج کشور حزب، بارها آن را زیر پا نهاده که آگاهانه به این موضوع فعلن نمیخواهم بپردازم.

رفیق جمال در آخر نوشته اش اشاره می کند از جمله: که گویا رفیق صلاح در کنگره ۱۶ اعضاء را تحت فشار قرار داده و به بایکوت کردن کاندیداتوری در کنگر ۱۷ کومه له از طرف تعدادی از اعضا اشاره میکند و همچنین منتسب کردن بخش وسیعی از اعضای تشکیلات به راست و ناسیوناالیست، خوب رفیق جمال اگر فرض کنیم اظهارات شما واقعی است و شما به عنوان یکی از رفقا کمیته مرکزی کومه له، اگر کسی از داخل شهرهای کردستان از شما سوال کند آیا میتواند اظهارات و اعاده ی خودتان را مستدل نشان دهید؟! باید گفت به شیوه ی مرسوم و قاعدتن باید شما باز هم مراجع کنید به مباحثات مطرح شده در کنگره ۱۷ کومه له، خوب اگر شما بر این مکانیزم اصولی برای حقانیت اظهارات خودتان در این زمینه با من متفق القول باشید، آیا این غیر منطقی، غیر منصفانه و غیر مسئولانه است از شما بپرسیم شما برای احکامتان  و صحت و سقم واقعی بودن مسائل مطرح شده در نوشته خودتان لطف کنید به مردم کردستان و به مخاطبانتان توضیح دهید چرا به روال معمول و همیشگی کنگره های پیشین، فیلم مباحثات کنگره ۱۷ کومه له تا به امروز بعد از چندین سال روبه بیرون از کانالهای تشکیلاتی ما از جمله تلویزیون برای مردم پخش نشده است؟ اگر شما به سانترالیسم دمکراتیک، قطعنامه ها و مصوبات در حرف و عمل پایبند هستید و از مکانیزمهای سالم حرف می زنید چرا از انتشار فیلم و مباحثات کنفرانس ۱۲ حزب در این اواخر در کشور سوئد برگزار شد روبه جامعه حذر کرده و می کنید؟! میتوانید نه برای ما اعضای تشکیلات، بلکه برای جامعه کردستان و تمام انسانی های آزادیخواه و برابری طلبی که سیاست و دورنمای سیاسی خود را با تشکیلات و سنت های مبارزاتی کومه له و حزب کمونیست ایران  تداعی میکنند، و دل در گروه مبارزات طبقاتی دارند، دلایل نوشتن سند تحکیم حزبیت از طرف بالاترین ارگانی حزبی روبه درون تشکیلات در تقابل با کدام مکانیزم ناسالم و در هدایت سالم کدام عملکرد و ایجاد فضای رفیقانه، سیاسی و سالم بود انتشار پیدا کرد؟ آیا میشود بیان نمایید دلایل اصلی، منطقی و اصولی در تعلل عدم انتشار اختلافات سیاسی بعد از چند سال در درون تشکیلات، در واقع در جواب به کدام نیاز اصولی در رعایت سانترالیسم دمکراتیک بود؟

این دقیقن همان نقاط کوری است که رفقای جناح راست در تشکیلات ما آگاهانه میخواهند اراده گرایانه به همان شیوه ی ناسالم و با هدف حذف گرایانه دوراز چشم مردم، اما با ژست دمکرات مآبانه روبه بیرون نشان دهند. اگرچه در کوتاه مدت این نوع روش کارایی داشته باشد اما در آینده ی نه چندان دور،  یاداشت های کوتاه غیر ضمنی شما که در لفافه مردم کردستان را ناآگاه می پنداری و مخالف برنامه کومه له برای حاکمیت مردم در کردستان هستید و بر همین اساس در تلاش برای تصمیم گیری سیاسی و به قدرت رساندن احزاب از بالای سر آنها تلاش میکنید و میخواهید در جزییات با احزاب بورژوا- ناسیونالیست در آینده تحولات کردستان همراه با سرمایه داران لایق به توافق برسید، مطمئنن توسط مردم انقلابی، پیشرو، آگاه و فهیم  در کردستان، پرده های ساترکنار زده میشود و شما رفقا باید در مقابل این انحرافات سیاسی و تشکیلاتی جوابگو باشید.

سخن آخر اینکه، دوبار تکرار میکنیم که ما این نوع برخوردها را که بارها به درستی گوشزد کردیم،  معلول علت های میدانیم که پایه ی اساس آن در اختلافات سیاسی در راستای انحلال طلبی میخواهد سانترالیسم دمکراتیک را دور بزند و استراتژی حزب و مارکسیسم انقلابی را هدف قرار بدهد.

ناصر زمانی

۳۰ آگوست ۲۰۲۰

#انقلاب_كارگرى

https://t.me/enghelab_karegari

 

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است