یʝی ی

ی یی

 

ی ѐ یԘ ʁ ی ی ѐ!

ی یی ѐ یԘ ʁ ی ѐ یԘ ʁ ی ی ی   ی   ѐی  ی ѐ ʁ ی ی ѐ ی ͘ی .

  ی ی ی یی ی  ی ی ی ی䝐 ݘ ی ی ѐ ی ی ! ی ѐ ی ی ی ی ǘی ϡ ی ی _ یی ѐ یԘ ʁ _ ی ی ی.

  ѐ ʁ یϐ یی ی ʐی ѐی ۷۱ ȡ ی ی ی ی ѐ یԘ ʁ یϐی ( ی ی ی ی ی ی ی 捘ی ی ) ی .

ѐ ی ϡ یی ی ی ی ی ی ی ی ѐ یϐی .

  ی ی ی یǡ Ґ ѐ ی ...

ی ی یی ی ѐ ی .

  ی ی ی ی ی ی ی ʁ ی ی یی ʡ ی ی ѐ ی ی .

  ѐ ی ی ѐ ی ѐی .

  ی ی ݘ ی ی ی ی ѐ ی ی یی ی ی ی ی ϡ یی ی ی ی ی یی ی ѐ ʁ  ی "" ی   ی   ی ی .

ی ی ""

( ی ی ی 70 ҡ ѐ ʝʁ ی ی ی ѡ یی یییی ی ѐ Ґ. ی ی ی ی ی ی Ґ ѐ ʡ ی ی ی ی ѐ ی ǘ ی . )

" ی ی ی ی"

🔻ی ی :

ی ی ۱۹ ی یϐ ѐ ی ѐ یی ϡ ی !

یی ѐ یԘ ʁ

۱۸ ی ۱۳۹۹

ϡ ی ѐ

_ 

__ی

ی__ی 

_____ی

ʐی ی ѐ ی   

یی یی ѐ یԘ ʝʁ🔻

syndica.hafttape@gmail.com

 

ی ϡ