درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

مصاحبه ی زنده یاد نوید افکاری از زندان (قبل از اجرای حکم جنایتکارانه اعدام)  +  استقبال مردم در روستای سنگر از حومه ی شیراز ، محل آرامگاه نوید افکاری

با شعار : نوید قهرمان (صوتی و تصویری)

چشم انداز کارگری

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

مصاحبه ی نوید افکاری از داخل زندان

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=fc178d678e&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r6854770724983617627&th=17495c2786044d04&view=att&disp=safe&realattid=17495c1c6deb95ea6be1

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1ـ در آرامگاه زنده یاد نوید افکاری

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=fc178d678e&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r2361518470433457779&th=174a107d0e2ba6fc&view=att&disp=safe&realattid=174a1070169872cae891

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

2ـ در آرامگاه زنده یاد نوید افکاری

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=fc178d678e&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r-1346855258557759928&th=174a104e4c82760f&view=att&disp=safe&realattid=174a1044aeb871e97081

 

 

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است