درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

دفاع از استراتژی و برنامه حزب کمونیست ایران و کومله دفاع از جنبش انقلابی در کردستان است

(جمعی از کارگران، فعالین و هواداران کومه له و حزب کمونیست ایران شهر سنندج)

 ما جمعی از کارگران، فعالین و هواداران  کومله و حزب کمونیست ایران با وجود انکار اختلافات سیاسی از طرف رهبری کومله و همفکرانش در چند سال اخیر بر آن شدیم که اختلاف نظرها و پراتیک عملکرد هر دو جناح را در مقایسه با اسناد و مصوبات تصویب شده در کنگره ها و پلونومهای حزب و کومله، همچنین نیازهای طبقاتی جامعه مورد ارزیابی قرار داده و ضرورت سیاسی جامعه کردستان و جنبش انقلابی آن را رو به افکار عمومی و توده های کارگر و زحمتکش که اخبار و کشمکشهای درون تشکیلات را دنبال میکنند اعلام کنیم. اختلافات بر سر موجودیت حزب، بر سر حاکمیت شورایی و برقراری سوسیالیزم در یک کشور، در مورد سیاست در قبال همکاری با نیروهای چپ و کمونیست در سطح سراسری و کردستان، پیرامون رفرم و انقلاب و بر سر روابط  با احزاب بورژوایی و ناسیونالیست کشمکش های موجود را در برگرفته است. این اختلافات نه تنها بحث درون تشکیلاتی نیست بلکه اختلافی عمیق بر سر استراتژی، برنامه، و اتخاذ تاکتیک های سیاسی در حزب کمونیست ایران وکومله میباشد و باید روبه جامعه مطرح شود تا از طرف فعالین سیاسی در تمام عرصه های فعالیت، مورد ارزیابی و قضاوت قرار گیرد. کومله و حزب کمونیست ایران حاصل رنج و تلاش کمونیستهایی است که در راه به سرانجام رساندن آن جانشان را فدا کرده اند و هیچ کس در هیچ جایگاهی با بیان نصایح، پندو اندرزهای وحدت طلبانه سعی در تحمیق توده های زحمتکش و کارگر و به بی راه بردن آن را ندارد، و باید سیاستهای راست روانه افشا شود. زیرا ما معتقدیم که بیان صریح و شفاف از خصوصیات کمونیستهای مبارز و رادیکال است.

در مورد اختلافات ذکر شده جناح راست به رهبری رفیق ابراهیم علیزاده و همفکرانش در مراسمها و مصاحبه هایشان سیاست و مواضع خود را به صورت قطره چکانی بیان نموده و در راستای این سیاستها در تلاش برای تغییر توازون قوا به نفع خود از مهندسی کردن انتخابات کنگره ۱۷ کومله، حذف و اخراج رفقای تشکیلاتی، توبیخ و اتهام به گرایشات سیاسی دیگر احزاب، ضبط صدای دوستان، استراق سمع در دنیای مجازی دریغ نکرده اند. این اختلافات موجود و بی پرنسیبهای تشکیلاتی که جامعه ناظر ان است، حاصل ذهن رفقا یا دنبال بهانه برای ایراد گرفتن از فتحه و ضمه در میان کلمات و سخنان دوستان نیست بلکه این بلوک بندی واضح و آشکار که رهبری کومله و جناح راست در پراتیک عمل برای تقویت و به سرانحام رساندن آن تلاش میکنند در عمل، همسویی آشکار با استراتژی و سیاستهای احزاب بورژوا ناسیونالیست است. استراتژی احزاب بورژوا ناسیونالیست در دوره گذار این است که حاکمیت فدراتیو مبتنی بر سیستم پارلمانی را به عنوان مکانیسم دخالت مردم در امور سیاسی واداره جامعه کردستان را به جای حاکمیت شورایی به مسند قدرت برسانند. حاکمیت فدراتیو پارلمانی همان نمونه تجربه شده در کردستان عراق است. در مقابل سیاست احزاب بورژوایی برای حاکمیت احزاب، حاکمیت شورایست که کومله برنامه آن را برای دخالت هر زن و مرد، هر کارگر و زحمتکشی در اداره امور جامعه و در دست گرفتن اهرمهای قدرت را به تصویب کنگره ها و رو به جامعه کردستان به روشنی توضیح داده است. تاریخ بنکه ها و شوراهای محلات در سنندج و دیگر نقاط کردستان نمونه ای از پایه ای ترین شکل این مکانیسم است، که هم ضروری و هم ممکن است. دلایل اثبات همسویی خط سیاسی رفیق ابراهیم علیزاده و همفکرانش با احزاب ناسیونالیست برای شرکت در کنگره ملی کورد، شرکت در مرکز همکاری احزاب کوردستانی، دعوت از روند سوسیالیستی که با برنامه استراتژی کومله و حزب کمونیست ایران کاملا مخالفند، برای بازگشت به صفوف کومله و حزب، ترافیک لایت زرد، مخالفت با برقراری سوسیالیزم، مخالفت با حاکمیت شورایی، به روشنی نمایان است. 

ما هواداران و دوستداران کومله و حزب کمونیست ایران در داخل، از کارگران و تهی دستان جامعه، از خانواده جانباختگان راه آزادی و سوسیالیزم، از کمونیستهای مستقل، از افراد وابسته به احزاب کمونیستی در ایران و کردستان که باور به حاکمیت شورایی و برقراری سوسیالیزم دارند، انتظار داریم که برای دفاع از جنبش انقلابی کردستان و دفاع از دستاوردهای کومله و حزب کمونیست ایران از مواضع جناح چپ در این تشکیلات دفاع کرده و با اتحاد و همبستگی برای ایجاد آزادی، برابری و حکومت کارگری هژمونی و ظرفیت طبقاتیمان را بکار بگیریم و حاکمیت شوراهای کارگری را بر مسند قدرت را به سرانجام برسانیم. 

رفقا! نتایج جلسات متعدد و بحث و جدل های سیاسی در محیط های کارگری در میان فعالین سیاسی و کمونیست که این روزها در شهر سنندج شاهدیم، این واقعیت را به ما نشان داده، که پایبندی به برنامه و استراتژی حزب کمونیست ایران برای فعالین کارگری و جنبش های رادیکال اجتماعی بسیار حائز اهمیت است و همین امر نشان داده که هر روز شاهد بی رونقی و ریزش کسانی هستیم که از جناح راست دفاع می کردند، زیرا ما اعتقاد داریم با بحث و دیالوگ متمدنانه با اشاره به تمام عملکرد رهبری کومله در چند سال اخیر زیاد دشوار نخواهد بود که این انحلال طلبی را به سادگی نشان داد و با تاکید بر همین شیوه از فضای متمدنانه و دوری از هر نوع تخریب و شانتاژی و بدور از هر نوع ادبیات نازلی میتوان توازون قوای سیاسی طبقاتی را به نفع جنبش رادیکال، در راستای یک قطب چپ و آلترناتیو سوسیالیستی در کردستان و ایران به نفع طبقه کارگر و توده های زحمتکش تغییر داد.

از رفیق صلاح مازوجی ودیگراعضای جناح چپ درخواست میکنیم که از مواضع خود در پایبندی به برنامه و استراتژی حزب کمونیست ایران و کومله، در دفاع از حاکمیت شورایی، از منافع طبقه کارگر و توده های زحمتکش باعزمی راسخ و استوار دفاع کرده، و همچنین انتظار داریم جناح چپ در امر انسجام و سازماندهی تشکیلات داخل کشور در جهت متشکل کردن نیروهای چپ و کمونیست و فعالین کارگری، ‌کار چشمگیر و منسجم تری در راستای آلترناتیو سوسیالیستی و تقویت و انسجام قطب چپ، انجام داده، زیرا ما بر این باوریم که در این برهه حساس از اوضاع سیاسی، اقتصادی ایران، کوتاهی در امر جنبش مبارزاتی و سازماندهی متشکل در تقویت قطب چپ جامعه و جنبش طبقاتی جایز نیست.

جهت یادآوری به افکار عمومی جا دارد یک بار دیگر تاکید نماییم، قضاوت این را که چه تعداد از دوستان و رفقا در کنار این اطلاعیه هستند، خاطر نشان میکنیم همانهایی که مراسمهای باشکوه کومله و حزب کمونیست ایران را بر فراز آبیدر سرخ، وپخش تراکت و نصب پلاکارد ودیگر مراسم ها را بر عهده دارند پشت این اطلعیه محکم ایستاده اند، که قضاوت اصلی را در این باره به خود فعالین و دوستداران هر دو جناح، و افراد مستقل و کمونیستهای سطح شهر سنندج که این بحث و جدالهای سیاسی را از نزدیک شاهد هستند واگذار مینماییم. ما همگی بر این اعتقادیم که گذر زمان واقعیت های این دست از موضع گیری های مسئولانه ما فعالین کارگری و دیگر جنبش های رادیکال و پیشرو اجتماعی را نشان خواهد داد.

 زنده باد کومله

زنده باد حزب کمونیست ایران

برقرار باد حاکمیت شورایی

۵ مهر ماه ۱۳۹۹

ارسال به کانال تلگرامی:

انقلاب_كارگرى

https://t.me/enghelab_karegari

 

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است