درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

اعدام قتل عمد دولتی است!

اجتماعات تشکیلات خارج کشور حزب علیه اعدام 

اعدام قتل عمد و برنامه ریزی شده دولتی است. اعدام خشونت و جنایت سازمانیافته و ابزاری در خدمت ارعاب و سرکوب جامعه است. ما بعنوان کمونیست، از موضع دفاع از حق حیات انسانها، مخالف قاطع و بی تبصره اعدام هستیم و معتقدیم با اعدام نه حقی استیفا می شود و نه هیچ معضل و ناهنجاری در جامعه حل می شود. ما قویا براین باوریم که برای نفی خشونت دولتی و غیر دولتی، باید ریشه مادی و اجتماعی و اقتصادی خشونت و جنایت را از بین برد و به چرخه خشونت و آدمکشی دولتی و غیر دولتی پایان داد.

 جمهوری اسلامی رکورد دار اعدام در جهان و یکی از حکومتهائی است که طی عمر ننگین خود هر روز آدم کشته است و در مقاطع مختلفی جنایتهای دستجمعی و هولناک که در نوع خود در جهان بی نظیرند مرتکب شده است. حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست هر سال در مناسبت ۱۰ اکتبر روز جهانی مبارزه برای الغای مجازات اعدام، همراه با بشریت آزادیخواه و مخالف اعدام، علیه جمهوری اسلامی بعنوان حکومت اعدام و نفس قانون شنیع اعدام در هر جای جهان اعتراض میکند.  

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست از یکماه قبل کمپینی را برعلیه احکام اعدام زندانیان بویژه دستگیرشدگان دیماه ٩٦ و آبان ٩٨ آغاز نمود و با تماس و فرستادن نامه به احزاب سیاسی و اتحادیه های کارگری و سازمانهای چپ و بشردوست، به پیشواز ۱۰ اکتبر روز مبارزه علیه اعدام رفت. در ادامه این کمپین تشکیلات حزب حکمتیست در خارج از کشور همراه با احزاب و سازمانهای چپ برگزاری اجتماعات و تظاهراتهائی را در کشورهای مختلف در دستور کار خود قرار داد. 

کانادا، تورنتو: در روز ۱۹ سپتامبر در اعتراض به اعدام نوید افکاری اجتماعی اعتراضی علیه جمهوری اسلامی از ساعت ۱۷ بعدازظهر در میدان مل لستمن برگزار گردید. در این آکسیون رفقا فخری جواهری و احمد بابائی از اعضای مرکزیت حزب سخنرانی کردند.

سوئد، استکهلم: تشکیلات حزب حکمتیست در استکهلم روز ۱۶ سپتامبر ساعت ۱۷ در میدان سرگل اجتماعی اعتراضی همراه با دیگر سازمانهای چپ و آزادیخواه برگزار کرد. در این گردهمایی سیاوش دانشور رئیس دفتر سیاسی حزب صحبت کرد. در ادامه این کمپین، روز شنبه ١٠ اکتبر اجتماع دیگری بدعوت حزب و دیگر احزاب چپ و شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران در استکهلم از ساعت ۱۵ بعدازظهر در میدان "مدبوریارپلاتسن" برگزار گردید. در این اجتماع رفیق رحمان حسین زاده از رهبری حزب سخنرانی کرد. بعد از پایان اجتماع و سخنرانیها، شرکت کنندگان بطرف یکی از میدانهای مرکزی راهپیمایی کردند.

گوتنبرگ: روز شنبه ١٠ اکتبر از ساعت ۱۳ بعدازظهر تجمعی اعتراضی در "یرن توریت" برگزار گردید. در این تجمع رفیق کریم نوری از اعضای مرکزیت حزب سخنرانی کرد.  

آلمان، کلن: روز شنبه ۱۰ اکتبر آکسیونی از ساعت ۱۷ بعدازظهر در مقابل درب اصلی بانهوف با شرکت تشکیلات حزب در آلمان و احزاب چپ دیگر برگزار گردید.

انگلیس، لندن:  روز ۱۳ سپتامبر تجمعی اعتراضی در محکومیت اعدام جنایتکارانه نوید افکاری  در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی برگزار گردید. رفیق جمال کمانگر دبیر کمیته مرکزی حزب  در این گردهمایی صحبت کرد. روز ۱۰ اکتبر هم تشکیلات حزب در بریتانیا همراه با دیگر احزاب و سازمانها از ساعت ۱۴ در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی تجمع نمودند. رفیق سعید آرمان از اعضای مرکزیت حزب در این تجمع سخنرانی نمود.

نروژ، اسلو: روز پنجشنبه ۸ اکتبر از ساعت ۱۵ تجمعی اعتراضی همراه با احزاب چپ در مقابل پارلمان نروژ بمناسبت ١٠ اکتبر روز جهانی علیه مجازات اعدام برگزار گردید.

نه_به_اعدام
زنده_باد_زندگی

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری! 

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست

۱۹ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۲۰

 

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است