درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

پیروزی کارگران در هند در مبارزه با خصوصی‌سازی صنعت برق

کارگران در همه جای دنیا علیه خصوصی سازی مبارزه میکنند. به این دلیل که بهتر از هر کس میدانند که خصوصی سازی به زیان کارگران و اکثریت جامعه است. این داستان اهلیت و این حرف ها هم محلی از اعراب ندارد. خود پدیده خصوصی سازی با رفاه اکثریت جامعه در تضاد است. نمونه اش همین هند. آنجا که بحث اسدبیگی و دولت روحانی و این دست مسائل نیست. نظام اقتصادی اش هم از ایران بسیار شفاف تر و فسادش بسیار کمتر است. اما وقتی دولت هند اعلام می کند که قصد دارد صنعت برق را خصوصی کند ببینید چطور کارگران متحد در مقابل این تصمیم می ایستند. به این دلیل که کارگران میفهمند که بخش خصوصی یعنی اخراج نیرو، کاهش دستمزد و گران تر شدن برق.

مبارزه کارگران در هند با تجمع و اعتصابات گسترده، مبارزه ای برای حقوق همه جامعه است و سرانجام کارگران صنعت برق هندوستان متحدانه علیه این تصمیم دولت توانستند خصوصی‌سازی را لغو کنند.

مبارزه‌ کارگران در هند علیه خصوصی سازی درس بزرگی برای کارگران هفت تپه دارد. با اتحاد و مقاومت پیگیر، دولت، هر دولتی نخواهد توانست در مقابل مبارزه کارگران بایستد و کارگران متحد پیروز نهایی هستند.

زنده باد مبارزات کارگران در همه جای دنیا

زنده باد مبارزات کارگران هفت تپه تا لغو کامل خصوصی سازی

پیام دریافتی

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه

 

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است