درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

گرامی باد یاد جانباختگان خیزش آبانماه

آبان ماه سالروز خیزش قهرمانانه مردم کارگر وزحمتکش ایران علیه جمهوری اسلامی سرمایه داران فرا میرسد. روزهاییکه نه فقط یادآور رشادتهای مردم بلکه یادآورکشتار خونین صد ها نفر در خیابانهای ایران بود. روزهاییکه  نه فقط ناتوانی رژیم سرمایه داری اسلامی بلکه شقاوت بی مرز آنرا نیز به نمایش گذاشت. ناتوانی وقصاوتی که تنها اسلحه این رژیم در مقابل مردم بوده است . بیش از چهل سال است پاسخ به گرانی وبیکاری وگرسنگی وفقر گلوله است. خیزش آبان ماه  در آرزوی تغییر این وضعیت به خیابان آمد ، همانطور که کارگران شجاع هفت تپه سالها است برای تغییر اوضاع وپایان فلاکت جمعی تلاش میکنند. پاسخ رزیم سرکوبگر وضد کارگر اما جیزی جز سرکوب وکشتارنبوده است .سرکوب و فقرنه تنها کاهش نیافته بلکه روز بروز عریان تر وگسترده تر شده است برخورد این رژیم عقب مانده وضد زن و آزادی با اپیدمی کرونا نمونه ای دیگر از ابعاد غیر انسانی وبی تفاوت به سرنوشت و جان شهروندان کشور است .علت خیزش مردم فرودست واز جمله خیزش آبان 98 همین فقر وفلاکت دم افزون است .

 آبان ماه نشانه ای روشن براین واقعیت بود که فرودستان بر انند تا بساط این حکومت را براندازند وبر خرابه هایش نظمی کارگری وشورایی بنا کنند.این خواسته تعطیل بردار نیست ودوباره به خیابان می آید. از این زاویه آبانماه بعنوان خیزشی از اعماق جامعه در مقابل فقر وبی حقوقی مردم شایسته بزرگداشت است .

شورای استکهلم همراه با احزاب ونیروهای چپ و کمونیست خاطره جانباختگان بیشمار این خیزش را گرامی میدارد وبرای بلند کردن صدا وپیام این دلاوران و تحقق اهدافشان اکسیونی در استکهلم برگذار میکند.

بعلت شیوع کرونا وبرای رعایت پروتکل های بهداشتی از همه اکیدا میخواهیم با رعایت فاصله وملزومات ایمنی وسلامت عمومی حرکت کنند و به توصیه های بهداشتی توجه نمایند.

 گرامی باد یاد جانباختگان آبان ماه

شنبه 14 نوامبر ساعت 3 مدبوریارپلاتسن ـ استکهلم

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

شورا ـ استکهلم 201106

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است