درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

توجه !

زیر سلطه اپیدمی کرونا بی اعتنایی دولت های سرمایه دارودر راس آنها جمهوری اسلامی در قبال جان شهروندان منجر به فاجعه مرگ هزاران انسان شده است.

دوستان ورفقا !بدنبال گسترش اپیدمی کرونا در استکهلم وافزایش میزان سرایت ویروس و بخاطر احساس مسولیت در قبال جان وسلامتی شرکت کنندگان در تظاهرات ، شورای استکهلم تصمیم گرفت تظاهرات روز 14 نوامبر ساعت 3 در مدبوریارپلاتسن را کنسل کند . بدیهی است که بزرگداشت جانباختگان آبانماه به اشکال دیگر در دستور کار شورا قرار دارد وبزودی اعلام میشود. باقدردانی از توجه واحساس مسولیت همگانی در قبال محافظت از سلامتی عمومی . 

گرامی باد یاد جانباختگان آبان ماه

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

شورا ـ استکهلم 121120

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است