درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

مردم خود را برای رویارویی آخر با حکومت آماده می کنند
تحلیل و ارزیابیِ بسیاری از فعالینِ فدراسیونِ عصرِآنارشیسم که حاضر در منطقۀ جغرافیاییِ ایران هستند براین پایه است که مردم خود را برای رویاروییِ آخر آماده می‌کنند بنابراین زمانی سیلِ جمعیت به خیابان خواهد آمد که منجر به آن شود که از شرِ حکومتِ نظامی_اسلامی خلاص شوند.

ما آنارشیست‌های منطقۀ جغرافیاییِ ایران به عنوانِ نیرویی گسترده، فعال و با بدنۀ اجتماعی قوی از مردم که همواره تحتِ سرکوبِ شدید حکومت بوده‌ایم، این‌بار نیز همراهِ با مردم، خود را آماده کرده‌ایم.

سؤالی که برای عده‌ای مطرح ست این ست که آیا ما، به مثابۀ بخشِ مبارزِ جامعه می‌بایست ابتدا ضرباتِ خود را به شکلِ سرتاسری بر پیکرِ متعفن رژیم وارد کنیم و جرقه‌ای باشیم خفقان‌شکن، یا ابتدا منتظرِ حضور مردم باشیم.

چنین به نظر می‌رسد که همه منتظرند تا سیلِ جمعیت واردِ خیابان شود تا آن‌ها نیز به مردمِ عاصی، سرکوب‌شده و گرسنه بپیوندند. نباید منفعلانه عمل کرد. ما به عنوانِ بخشی خودسازماندهی‌شده و مبارز در جامعه باید به نقشِ خود پیش و پس از قیامِ نهایی_مردمی آگاه باشیم. ما به سنجشِ بافتِ اجتماعی و تدارکات موردِ نیاز برای این نبرد و رویارویی نهایی_مردمی نیاز داریم.

آیا ما آنارشیست‌ها از تلویزیون و رادیو و رسانه‌های فراگیر برای اطلاع‌رسانی به مردم برخورداریم؟ اگر چنین نیست (که قطعاً نیست) آیا رسانه های مستقل از دولت‌ها، صدای ما را به مردم خواهند رساند؟ آیا خودِ مردم از شبکه‌های اجتماعیِ خود برای رساندنِ صدای ما آنارشیست‌ها استفاده خواهند نمود؟

ما آنارشیست‌های ایران، به عنوانِ نیرویی رادیکال و با بدنۀ اجتماعیِ قوی، نه تنها خواهانِ اقدامِ عملی، در جهتِ شکستنِ خفقانِ عمومی و نابودیِ کامل و به تمامِ معنای حکومتِ نظامی_اسلامیِ حاکمِ بر منطقۀ جغرافیاییِ ایران هستیم؛ بلکه پس از سرنگونیِ این رژیمِ منحوس نیز در جهتِ حفظ و حراستِ این انقلابِ مردمی هم دریغی نخواهیم داشت.

این اقداماتِ چریکی و پراکندۀ آنارشیستی، تاکنون در مناطقِ مختلفِ منطقۀ مذکور بوده و خواهد بود؛ اما این‌بار این اقداماتِ چریکی_آنارشیستی، علنی، با صدماتی جدی به سیستم و در راستای هدفِ واحدِ مردمی یعنی همان حذفِ کاملِ این حکومت و و پس از آن پاسداری از این انقلابِ مردمی خواهد بود.

فدراسیونِ عصرِآنارشیسم به تمامیِ نیروهای اجتماعی، و انسان‌های آزادی‌خواهِ حاضرِ در منطقۀ مربوطه، تجهیز خود برای حذفِ این حکومتِ تمامیت‌گرا و حفاظت‌وصیانتِ از جانِ خود در برابر نیروهای نظامی و شبه‌نظامیِ این حکومت(در صورت لزوم دستیابی و استفاده از سلاح خصوصا سلاح گرم) را پیشنهاد می‌دهد.

فدراسیونِ عصرِآنارشیسم معتقد است که : شروعِ قیام‌های پراکنده، مستقل و گستردۀ آنارشیست‌ها است که ضمنِ تیزهوشی و مراقبت از کموینتی‌ِ آنارشیستی با مشاهدۀ عملیات‌های آنارشیستیِ دیگر دسته‌های مستقل و جوانانِ عاصی برای شروع قیام می‌بایست به همدیگر ملحق شوند و زنجیرۀ اتحاد را برای غلبه بر دژخیمانِ سیستمِ حاکمیت خلق کرده و با خودسازماندهی‌های آنارشیستی_محلی و نمودِ آلترناتیوِ جامعه‌گرایی راه را برای هرگونه اقتدارگراییِ سیستم تنگ کنند.

آغاز و ادامۀ این جنبشِ مردمی مشروط و در گروِ همکاریِ داوطلبانۀ رسانه‌های مختلفِ مستقل، غیردولتی و یا مردمی ست.

«تنها با همکاری و مشارکتِ حداکثریِ مردمی و رسانه‌های مذکور می‌توان صدای آنارشیست‌ها و آزادی‌خواهانِ نقاطِ مختلف را برای پایانِ نامۀ این رژیم سفاک و خون‌‌خوار به گوش هم رساند و ما محرومین و سرکوب‌شدگان برای این هم‌رسانی و آغازِ این جنبشِ بزرگِ مردمی به همکاریِ داوطلبانۀ رسانه‌های مذکور نیازمندیم

فدراسیون عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com/1399/09/23/federation-of-anarchism-era-4

مردم خود را برای رویارویی آخر با حکومت آماده می کنند

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است