درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

شورای اسلامی منحل شده! 
 
مجمع نمایندگان را تشکیل دهیم! 
شورای اسلامی فرزند ناخلف سرکوب شوراهای واقعی کارگری و رهبران جنبش شورایی است. در سال‌های اول انقلاب ۵٧ شوراها و سازمان‌های واقعی و منتخب کارگران را منحل کردند، فعالین و رهبرانشان را کشتند و زندان کردند یا فراری دادند، بعد مانند ارتش پیروز آمدند و در مراکز کار مستقر شدند. شورای اسلامی از ابتدا بازوی امنیتی و پلیسی کارفرما و دولت در کارخانه ها بود. وظیفه شان هم شناسایی رهبران و کارگران مورد اعتماد، اخراج و پاکسازی آنها، ایجاد فضای مختنق در کارخانه و سین جین هر روزه کارگران بود. شورای اسلامی مزدور است، مزدور کارفرما و سرمایه دار. در هفت تپه عملکرد ضد کارگری و خیانتکارانه شورای اسلامی مورد وثوق همه همکاران است. 
این نکبت های آدم فروش همه جا هستند. در مراکز کارگری اسمشان شورای اسلامی است، تاریخ این اسم هم برمی‌گردد به نفوذ معنوی شورا میان کارگران و جنبش شورایی در انقلاب ۵٧. شورا و هرچه را که نتوانستند از کارگر و جنبش برای آزادی بگیرند، آنرا "اسلامی" کردند. این اسلامی کردن جامعه از روز اول همه جا شروع شد و در کارخانه ها هم همینطور.
شورای اسلامی ممکن است اینجا و آنجا تحت شرایطی چند کارگر باشرف هم عضو آن بوده یا باشد. این یا اشتباه کارگر است که به شورای اسلامی رضایت داده یا اینکه چون زورش نرسیده کار دیگری بکند، فراموش کرده سر سفره قاتلین نسل‌های قبلش نشسته است. مسئله این است که این نوع شورا رسماً و قانوناً برای سرکوب کارگر و بعنوان قلدرها و کله پوکهای کارفرمایان در مراکز کارگری ساخته و پرداخته شدند و از روز اول تا الان از حکومت و از سرمایه داران دفاع کردند. 
حرفی که صدای نسل‌های قبلی و کنونی کارگران پیشرو را به هم متصل می‌کند، انحلال شوراهای اسلامی کار بعنوان زائده سازمانی کارفرما و نیروی امنیتی در کارخانه است. شورای اسلامی نماینده کارگر نیست، نبوده، نخواهد بود، حتی اگر با زور سرنيزه از کلیه کارگران برای آن رای بگیرید. شورای اسلامی نمیخوایم!
زنده باد شورای واقعی کارخانه! ما مجمع نمایندگان  منتخب و مورد اعتماد کارگران را تشکیل می دهیم.
پیام همکار

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه

_________________________________________

مصاحبه با محمد خنیفر از نمایندگان مستقل کارگری در هفت تپه پیرامون مشکلات جدید

https://www.instagram.com/p/CI7sNmEBIqW/?igshid=1ciw0w8q8h2uc

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است