درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

مرکز خبری کمیته کردستان حزب حکمتیست

عقب نشینی شورای شهر سنندج در مقابل اعتراض دستفروشان

بنا به خبر دریافتی ، دستفروشان خیابان فردوسی شهر سنندج در ادامه اعتراض خود در ماههای گذشته به دست درازی ومزاحمت ماموران شهرداری و یگانهای ویژه به کسب و کار خود در این محل، یکشنبه ۳۰ آذردر مقابل شورای شهرسنندج تجمع کرده و خواهان پایان دادن به ستم و مزاحمت ماموران شهرداری شده اند.بنا به اخباررسیده درپی این اعتراض ،شورای شهرسنندج با کسب و کاردستفروشان در این محل موافقت کرده است . بعد از یک دوره مقاومت و اعتراض ، بلاخره شورای شهرناچارا تن به خواست دستفروشان داده است.لازم به یادآوری است که در پی تصمیم به ممانعت ازتردد وسایل نقلیه در خیابان فردوسی ، از روز اجرایی این تصمیم ، ماموران شهرداری و یگانهای ویژه برای دستفروشان در این محل مزاحمت به عمل آورده و مانع کسب و کارآنان شده اند.

 بر اثربحران اقتصادی و بیکاری وسیع در ایران ، تعداد بیشماری از کارگران وبیکاران شهرهای کردستان ،ناچارا به شغل دستفروشی روی اورده اند که مداوما از طرف ماموران شهرداری ونیروهای یگان ویژه مورد تعرض،مزاحمت وبی حرمتی قرار گرفته و بساط دستفروشی انان را به هم زده اند.

بر خورداری از معیشت و سلامت ،حق همه شهروندان است و دولت موظف به اجرای آن است.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری – حکمتیست

سه سنبه ۲ دی ۱۳۹۹

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است