یʝی ی

ی یی

 

یی ǐیѡ ј ی ǁ

یۀ ی ی

ۀ یی ǐی یی.

ی ی. э ی یی یی ی ѐ یی ی ی ی ی ǡ ی .

ی ی یی ǐی ی ی . ی  یی ی یی ی ی یۀ ی . ی ی یی ی ی ی ی ی. ی ی ی . ی ی یی ی ی ی ی ǘیʡ ی ǘ یی ییی ی یی ی ی ی ی . یی ی ی ی ۀ ی ۀ یǡ ییǡ ǡ ی ی.

ژ-

یی ǐی ٢٠١٨ Ԙ یۀ ی . ʘ ی ی یی یی یی ǐی Ԙی ی. ی . . . ی ی ی ی ی. јʝی ییѡ - ی ǡ ی ی ی . ی ѐی یی ی ی ی ѐی یی یی ی :  ی ی ǘ ϡ ی  ی ҡ ی䐡 ی ی ѐ ی ј  ی...

(State Street Global Advisors, BlackRock, Vanguard, Amundi  Asset Management, Schroders, Barings, JPMorgan Chase & Co. ...)

ی ی ی. ی : ١۴  ٢٠٢٠ (٢۴ - ) ی ییј ԝی ј ی ی ی ی یی ǐی ی ی . ی ی ی یی ǐی ی ی - ی ی . ی ی یʡ ٣٣ ی ј ی. ی ی ی یی ی یۀ ی ی ی ی.

ی ی ǁ ی ی . یۀ یۀ ی : ǁ ی ی ی ی ڝ ʝی یی ی ی ۀ ʝ ϡ یی. ǁ ی : ی ی ی یی Ԙ ی ی ی یۀ ی ی . ی یی ی ی یی ی ǐی ی ی ی ی ییϻ.

ی ی یʝی ی ی یی ǐی .  ی ǁ یی . ی ی - ǘѡ ی ی ǘ- ی ی ی јʝی یǡ јϡ یǡ ی یی ی . ј ی ی یۀ ǡ ی ی ی . ی ی ϡ ی . ی ٢٠٠٠ ٢٠١٣ ی ǡ ٢٠١٣ ٢٠٢٠ یی ی . ٢٠١٩ ۀ ی  ̘   ј ی 䘝ی јی ی ی ј ی ی یی ی یی ی .

ژ- ј ی

ی ی یی ǐی ی ی ی Ԙ ٢٧ . ۀ :ی ی ۀ ی SE ј یݡ یӡ ی ی ی (Salesforce) ی- ی یی (Dupont) ی- ی ی ی ј ј(Merck & Co) Inc ی ی- ی ی یǺ ی ی- ی ی ј یۀ ی ی- ی ی ی  State Street  ی ی .

ی یی ی ی ی . :  ی- ی ی ی   - ی ی یǺ ی - ی یی. ی ی ٢٧ ѡ ی ی یی: ۀ ٢٧ ی ی ی ی ϻ .

ی ی ی ی仡 ǡ یییی ی ١٠ یی  ۵٠٠ یی ѡ јʝیی یۀ ی ی ٢ یی ١٠٠ یی ٢٠٠ یی ١۶٣ یی ی. ی ی ՝ی ی یۀ ی Ԑ یѐ ی ی یϡ یۀ ی ی ی .

ǘ ی یѐѡ ǁ ۀ ۀ یی ǐیѡ ی یی ǐی ʘ ی: یی ǐی ی یی ϡ یی ϡ ی ی یۀ ԝی .

ژ- یی ی ی

ی یۀ ی ۀ یۀ ی ی ۀ ی ی ی ѐ ی یی ۀ ی ی . ی ی ی یۀ ی   یی یی: یی ی Ә . Ә ۀ ی . ǘ ی Ә یʝی ی .  یۀ ی ی ی یϘԻ ی .

ی

ѡ Ϙ ی ی ј ԝی ی ǁݻ ی

. . یی

٨ ی- ی ١٣٩٩

:

https://www.fondsk.ru/news/2020/12/24/tak-nazyvaemyj-inkljuzivnyj-kapitalizm-sovmestnyj-proekt-rotshildov-i-papy-rimskogo-52541.html

https://www.youtube.com/watch?v=VhxWDcX96Hs

https://eb1384.wordpress.com/2020/12/28/ی%e2%80%8cی---ǐیѡ--/

ی ϡ