درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

اجتماعات سراسری و پرشور بازنشستگان برگزارشد!

اخبار تاکنون رسیده، حاکی است، فراخوان سراسری از قبل اعلام شده، تحت نام "تجمع بزرگ بازنشستگان و مستمری بگیران اجتماعی، برای دست یابی به مطالبات و حقوق از دست رفته"،  در تهران جلو "وزارت تعاون و رفاه اجتماعی" و در مقابل مراکز "تامین اجتماعی" شهرهای تبریز، کرج،رشت،سنندج،ساری،خرم آباد، نیشابور، ایلام،اراک،اهواز، شوش و هفت تپه، قزوین، مشهد، کرمانشاه، اصفهان، کرمان با اجتماعات پرشور و حق طلبانه برگزار شده است. شرکت کنندگان در این تجمعات، با سردادن شعارهای ،"فریاد فریاد، از این همه بیداد"، "گرانی، تورم، بلای جان مردم"، "ظلم و ستم کافی یه، سفره ما خالی یه" "سفره هامان خالی یه،وعده وعید کافی یه"، "تاحق خود نگیریم، از پای نمی نشینیم"،"بازنشسته بیدار است، از تبعیض بیزار است" و در سخنرانیهای متعددی که ارائه شد، عمق اعتراض تلنبار شده بازنشستگان و حقوق بگیران تحت فشار فقر، گرسنگی و بیماری و بیکاری و شرایط سخت زندگی را با اراده محکم و صدای رسا اعلام کردند.

اجتماعات اعتراضی و  سراسری امروز علیه گرانی و تورم و پایین بودن قدرت خرید بازنشستگان و پایین بودن حقوقهای  چند بار زیر خط فقر مزدبگیران  و مستمری بگیران، در واقع صدای اعتراض میلیونها مزدبگیر و حقوق بگیر و بازنشسته علیه شرایط سخت معیشتی است که دولت جمهوری اسلامی به  بخشهای وسیع چند ده میلیونی انسانهای کارکن در جامعه تحمیل کرده است. اعتراضات پرشور امروز نشان داد، بازنشستگان و کارگران و معلمان و دیگر بخشهای زیر فشار سخت معیشتی و اقتصادی در ایران،  بیش از این اجازه نخواهند داد، حکومت سرمایه و زالوصفتان از محدودیتهای دوره کرونا برای تحمیل گرسنگی و مرگ تدریجی استفاده کنند و با خروش اعتراضی خود همانطور که شعار دادند"تا گرفتن حقوقمان از پای نمی نشینیم" واقعا از پای نمی نشینند. تجمعات سراسری و هماهنگ و متحدانه امروز نشانه عزم و اراده محکم برای گرفتن حقوق از دست رفته و تامین معیشت آتی زندگی محرومان جامعه است. در اجتماع تهران و بعضی شهرستانها قطعنامه چند ماده ای علیه فقر و گرانی و تبعیض و نابرابری و بیحقوقی قرائت شد.تجمعات همگام و متحدانه امروز تجربه مهمی برای گسترش اعتراضات سراسری کارگری و توده ای در سراسر ایران است.

حزب کمونیست کارگری ایرن - حکمتیست، به سازماندهندگان و شرکت کنندگان در اجتماعات پرشور و قدرتمند و موفقیت آمیز امروز بازنشستگان درود میفرستد. ما بسیار خرسندیم، که فراخوان به "تجمع بزرگ بازنشستگان و مستمری بگیران اجتماعی، برای دست یابی به مطالبات و حقوق از دست رفته" با جسارت و اتحاد و همبستگی واقعا عملی شد. بازنشستگان و شرکت کنندگان و حامیان وسیع تجمعات اعتراضی امروز راه گسترش مبارزات برحق جاری برای گرفتن حقوقهای از دست رفته و علیه وضع موجود و علیه حاکمان سرمایه و جمهوری اسلامی را نشان دادند. این مسیرمبارزاتی را با گامهای محکمتر،آگاهانه تر و سازمانیافته تر میتوانیم و باید طی کنیم.

درود بر اجتماعات پرشورو سراسری بازنشستگان

مرگ برجمهوری اسلامی

آزادی، برابری، حکومت کارگری

حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست

هفتم بهمن ۱۳۹۹ - ۲۶ ژانویه ۲۰۲۱

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است