یʝی ی

ی یی

 

ی   یی ی ی ی

ی

5 ی 2021

ی ی ی ی یی Ș ی ϡ " ͘" ی ی ی ی ی :

 ی ی ی ی ǐی ی "یی " ϡ ی ی ѐی ͘ی . Ґی ͘یی ی ی "یی ی یی " "یی" ǐیی ی . ϐ ی ی ی. 

ی یی ی ی ی ی ی ی ی Ԙی Ԙ ی ی یی ی ϡ ی ی ییی ѐی ی ی. ی ی ی ѐ ی ی ی یی .

یی ی   ی ی ی ی ی ǐ ی . ی ͘ی ϡ ی ی Ԙی ѐیی Ԙی ی . ی ی ی "یی" "یی یی" "ی ی" ͘ ی یی ی . یϡ یی ی ی ی ی. ی ی ی ͘یی ی. ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی .  

ی ی !

ی ی ی ی ی ѐ ی ی یی ی ǡ ʡ ی ی ی ی ј   ی ی Ȑ. ی .

 

 

یی

یی ی. یی ی ی ی ϡ ی ی. ی یی ی ϡ ی ی   یی ی ی ی . یی ی:

        ی یی ی یی ԡ  ڡ .

        ی ی ѐی .

        ی ϡ ی ی ʡ ی ی ی ی ی ی ی.

ی ی یی ی . ی ی ѐ یی ی یی . ی ی ی ی ی ی ییی ی јی ی ی Ͽ ی ییی یی Ͽ  ی ѐ ی ی یی "یی" "" "" "ی" یی یϿ ی ی یی یی ی ی Ͽ

ی Ͽ ی ی ی یی ی ی ͘ یϡ ǐ "یی ی" یϡ یی ی ی ی یϡ ی . ی یی ی ی Ԙی ǘ ѐی ی ی ی ی.

ی ی јی ѐ ی ی. ی ϡ ی " ی . ی Ȑی ..." .

ی ѐ ی یی ی ی یʿ ی ی ͘ی ی јی ی ی  ی ی ی ی Ͽ ی "" "یی" " ی یϿ ی یی ی یϡ یی یی ȘیϿ

 

ی ی ی с ʡ ی یϐ ی ی ییی یϿ

ѐ ی : ی یی ǘیی ی ی ی .... ی ی ی ی . ی ی " ی یی ǘیی" ϡ ی ی Ͽ  ی یѡ ی ی یی ǘیی ϡ ی ј ی Ԙیی ی Ͽ ی ی یʿ

ی ѐ : ǘ ییی ی ی ی یی ی ی ی ی ϻ. ǐ ی ѐ ی јی یϡ ی ی ی . Ȑ ی ͘ ییی Ͽ ی ییی ی ی ʿ ی ی ی ی ی ѐ ی јی ͘ ͘ی (ی ) یϿ

: ی Ԙی ʻ ی ی ی ϻ. ی یی ی . ی یʿ ʿ Ԙیی ϡ ی Ԙی ی. ی Ԙی ǘی ϡ ی ی ی ی ی یی.

ی ی ی : ی ϐی ی یی ǘ ی ی ی ǘی ϻ. Ȑ ی ی : یʿ ی یی   ی ییی   یی ی ѐ ͘ ǘ یی ی ییی یی ی ی یی ǘ ی Ȼ یϿ

ی ی ی ی ی јی ȡ ѐ Ԙ ی ی ی ϡ ǐ ی ی ی ی ϡ یی ی ی ی ی ѐ ی ی ی یϐی ی ی ی . ی ی ی ی ی ʡ ی ی јی ی ی ی ј ǘ ی. ی ی یی ی ی ϡ ی . ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی .

یی ی :

یی Ԙ ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی јی ی ی . ی Ԙی یی ی ی ی . ی ی ی ی ی یی . ی ی ǘی ی ǘی یی ی یʡ Ǎی . ی ی ی јی ی ی  ѐی ی . ی ی ی јی ی ی یی ی ͘ی ϡ ی ی ی ϡ ی ی Ϻ ی ی ی . ی ی Ԙ ǘی ѐی ی ی ی .   ی ی ѐی ی.

یی ی ی. ی یی   ی ی ی . یی ی : ј ی ی јی ͘ی.

ی ی یی ی ѐ ی ی ϐی ی ی ی ی ی ی ی یی یی ...   ی ی ی ی ی یی ی ی .

ی ی!

ǐ ی یی یϡ یی ی ی. ی ی یی ϡ ی یی . ی ی ی ی . ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی. ǐ ی ی یی ( ی ی ییی یی Ԙی ) یϡ ی ی ی یی ی ی ی   ی ی ی ی ی. э ی ی ی ی.

ی یʿ

ی ی ی јی ی ی ѐی ی ی ی ϡ ی ی .   ی ی .

ی ϡ