درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

اجتماعات سراسری و موفق بازنشستگان در تهران و شهرستانها برگزارشد!

امروز یکشنبه ٢٦ بهمن ١٣٩٩، اجتماعات سراسری و از قبل اعلام شده بازنشستگان در تهران و شهرهای مختلف ایران با موفقیت برگزار شد. به دنبال اجتماعات سراسری هفتم بهمن، اینبار هم تجمعات اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی "برای دست یابی به مطالبات و حقوق از دست رفته"، در سطح کشور برگزارشد. در تهران در مقابل مجلس اسلامی علاوه بر بازنشستگان همزمان فرهنگیان تجمع کردند. طبق اخبار رسیده در مقابل شعبه های اداره "تامین اجتماعی" در شهرهای شیراز، ایلام، نیشابور، خرم آباد، اراک، یزد، کرمانشاه، اردبیل، کرمان، تبریز، قزوین، سنندج، زنجان و مشهد اجتماعات پرشور و حق طلبانه برگزار شده است. شرکت کنندگان در این تجمعات، با سردادن شعارهای؛ "فریاد فریاد، از این همه بیداد"، "گرانی، تورم، بلای جان مردم"، "سفره هامان خالیه، وعده وعید کافیه"، "ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه"، "تا حق خود نگیریم، از پای نمی نشینیم"، "بازنشسته بیدار است، از تبعیض بیزار است"، "هزینه ها دلاریه، حقوق ما ریالیه"، و ... اعتراض شان را بیان کردند. بازنشستگان تحت فشار فقر و گرسنگی و بیماری، در سخنرانیها، قطعنامه ها و پلاکاردها و بنرهای این اجتماعات، به شرایط سخت و غیر قابل تحمل، با اراده ای قوی و صدائی رسا اعتراض کردند.

 اجتماعات اعتراضی و  سراسری امروز علیه فقر و گرانی، علیه پایین بودن حقوقهای چند بار زیر خط فقر مزدبگیران و مستمری بگیران، در واقع صدای اعتراض ده ها میلیون مزدبگیر و حقوق بگیر و بازنشسته علیه شرایط سخت معیشتی است که دولت جمهوری اسلامی به انسانهای کارکن در جامعه تحمیل کرده است. اعتراضات پرشور امروز بیست و ششم بهمن بار دیگر نشان داد، بازنشستگان و کارگران و معلمان و دیگر بخشهای زیر فشار سخت معیشتی و اقتصادی در ایران، بیش از این اجازه نخواهند داد حکومت سرمایه و زالوصفتان از محدودیتهای دوره کرونا برای تحمیل گرسنگی و مرگ تدریجی استفاده کنند و با خروش اعتراضی خود همانطور که شعار دادند؛ "تا گرفتن حقوقمان از پای نمی نشینیم"، واقعا از پای نمی نشینند. اجتماعات اعتراضی امروز با تکیه به تجربه تجمعات قبلتر در هفتم بهمن با جمعیت بزرگتر، سازمانیافته تر و صدای رساتر، عزم و اراده محکمتری را برای گرفتن حقوق از دست رفته و تامین معیشت آتی زندگی محرومان جامعه به صحنه کشید. در تعدادی از این اجتماعات قطعنامه هائی علیه فقر و گرانی و تبعیض و نابرابری قرائت شد. اجتماعات هماهنگ و متحدانه امروز تجربه مهمی برای گسترش اعتراضات سراسری کارگری و توده ای در سراسر ایران است.

حزب کمونیست کارگری ایرن - حکمتیست، به سازماندهندگان و شرکت کنندگان در اجتماعات پرشور و قدرتمند و موفقیت آمیز امروز بازنشستگان درود میفرستد. بازنشستگان و شرکت کنندگان در تجمعات اعتراضی و سراسری در هفتم بهمن و امروز در بیست و ششم بهمن، راه گسترش مبارزات برحق جاری برای گرفتن حقوقهای از دست رفته و علیه وضع موجود و حاکمان سرمایه و جمهوری اسلامی را نشان دادند. این مسیر مبارزاتی را با گامهای محکمتر، آگاهانه تر و سازمانیافته تر میتوانیم و باید طی کنیم.

درود بر اجتماعات پرشور و سراسری بازنشستگان!

مرگ بر جمهوری اسلامی!

آزادی، برابری، حکومت کارگری!

زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست

۲۶ بهمن ۱۳۹۹- ۱۴ فوریه ۲۰۲۱

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است