درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

درود برخانواده مقاوم و با شرف قلیان

خواستم به همکاران عزیز یادآوری کنم افراد زیادی در کنار مطالبه گری ما از ما حمایت کردند و هزینه دادند. خانم سپیده قلیان هم در روزهای اعتصاب باشکوه ما در کنار و حامی ما بود که اکنون به مدت بیش از چند ماه است دربند و در زندان است. همیشه قدردادن ایشان و خانواده اش که بسیار زحمت و آزار دیدند هستیم. برادر ایشان آقای مهدی قلیان هم بارها دستگیر، اذیت و مورد اانت و توهین قرار گرفت. این خانواده شریف بابت مطالبات و خوسات ههای ما بسیار اذیت شده اند که باید همیشه قدردان آنها بود. درود برخانواده مقاوم و با شرف قلیان.

پیام همکار

تماس با کانال @kargare7tapeh 

انتشار: کانال مسثقل کارگران هفت تپه

_____________________________________________________

کرونا بیداد میکند

اوضاع خوزستان بحرانی است

کرونا تاکنون تلفات زیادی از مردم شریف ایران و بویژه کارگران و مردم تنگدست گرفته است. در اعتراضات بازنشستگان عزیز، این پدران و مادران نسل امروز کارگران که از بخشهای آسیب پذیر جامعه اند، در کنار خواست معیشت و درمان بر خواست واکسیناسیون رایگان و فوری برای همگان با استانداردهای جهانی تاکید کرده اند.

واکسیناسیون خواست تمام مردم ایران و بخشهای مختلف طبقه کارگر است. رئیس جمهور مدافع بخش خصوصی حتی از تعطیلی در خوزستان امتناع و با آن مخالفت کرده است.

ما کارگران هفت تپه همصدا با بخشهای مختلف طبقه کارگر و مردم شریف ایران، بر خواست تامین زندگی شایسته و معیشت برای همه، بر حق سلامتی و برخورداری از طب رایگان و دارو و درمان، بر حق فوری واکسیناسیون رایگان با استاندارد سازمان بهداشت جهانی برای همه ساکنین ایران تاکید داریم. بداد مردم برسید، تلفات بس است.

جمعی از کارگران هفت تپه در بخشهای مختلف

انتشار: کانال مسثقل کارگران هفت تپه

۴ اسفند ماه ۱۳۹۹

تماس با کانال   @kargare7tapeh

 

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است