درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

بیانیه جمعی از کارگران و فعالین کارگری در حمایت از اعتراضات و اعتصابات کارگری در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و مجتمع ملی فولاد اهواز

کارگران، مردم آزادیخواه و برابری طلب

طبقه کارگر ایران در حال عبور از یکی از دشوارترین دوران های خود از لحاظ اجتماعی _ اقتصادی ست . میلیونها کارگر بیکارند و هزاران کارگر شاغل چشم انتظار پیوستن به خیل عظیم ارتش بیکاران اند، دستمزدهای عموما پایین تر از خط فقر نیز برابر آمارهای رسمی تنها جواب گوی ۲۵ درصد از نیازهای اولیه سفره کارگران است، چنین دستمزدهایی مصداق عدم تامین و دسترسی کارگران به نیازهای مهم و حیاتی چون درمان، آموزش، مسکن، پوشاک .... را تداعی می کند، این شرایط دشوار گویا قرار است عرصه را بر مردم محروم و طبقه کارگر در روزها و ماه های پیش رو تنگ و تنگ تر نماید، موج جدید گرانی و تورم لجام گسیخته ناشی از تحریم های آمریکا و دول غربی که پایین آمدن ارزش پول ملی و در قبال آن کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید کارگران را در پی خواهد داشت همگی نشان از آن دارد که بورژوازی ایران طبق نرم همیشگی، عزم خود را برای اعمال ریاضت های بیشتر که از مسیر سفره کارگران بایستی بگذرد، جزم کرده است. طبقه کارگر همواره هشدار داده و صراحتا اعلام کرده است، جنگ دول امپریالیستی در منطقه و جهان بر سر منافع اقتصادی شان هیچ ربطی به منافع مردم زجر دیده و طبقه کارگر آن کشورها و خصوصا ایران ندارد و امید جریانات بورژوازی اپوزیسیون خارج و نیز بخشی از اپوزیسیون متوهم داخل کشور به دول غربی برای مداخله سیاسی و نظامی در ایران را چیزی جز به انحراف کشاندن مبارزات برحق مردم و طبقه کارگر ایران که هم اکنون بر این بستر اجتماعی دارد می جوشد، نمی داند. این فشار فقر و گرسنگی است که کارگران و همه فرودستان را به فریاد و شورش و حضور در خیابان ها وامیدارد. وقتی که صندوق های بازنشستگی را چپاول و بین اعوان و انصار خود بذل و بخش می کنند؛ وقتی هر روزه کارخانه ها را تعطیل و زمین های آن ها را می فروشند؛ وقتی حقوق کارگران را ماه های متمادی نمی پردازند، واضح و روشن است که کارد به استخوان نیروی کار میخورد و بخش های مختلف طبقه کارگر از معلمان، رانندگان کامیون، کارگران خباز، پرستاران، کشاورزان و بازنشستگان را به واکنش وامیدارد. این فریادها از اعماق جامعه معترض بە وضع موجود ریشه می گیرد نه از آن سوی مرزها، از آه و ناله کودکان گرسنه در خانواده های کارگران، زحمتکشان و تهیدستان تغذیه می شود نه از تبلیغات رسانه ای این یا آن اپوزیسون بورژوازی.
در چنین اوضاع و احوالی است که طبقه کارگر فصل جدیدی از مبارزات را در پیش روی خود می بیند. اعتصابات و اعتراضات کارگری در بخش های مختلف طی ماه های اخیر به روشنی نشان داده است، طبقه کارگر برای جلوگیری از تباهی جسمی و روانی و برای تجلی انسانیت خود هیچ راهی جز مبارزه ای متحدانه با شرایط موجود حاکم بر زندگی اش ندارد. اعتصابات و اعتراضات کنونی در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز اعتلای مبارزات تاکنونی طبقه کارگر ایران است. اعتراضاتی که افق دیگری از مبارزات کارگری را بە روی ما گشوده است. از مطرح نمودن امر شوراهای مستقل کارگری با اتکا بە نیروی طبقه کارگر در محیط کار و تولید، بعنوان ظرفی مناسب جهت کانالیزه کردن مبارزات کارگران و دخالت دادن بخش وسیع تری از کارگران در امر مبارزه، گرفته تا حضور چشم گیر زنان بعنوان بخشی از نیروی کار، فضای مردمحور اعتراضات و اعتصابات کارگری را به کلی دگرگون کردە است، انتقال مبارزات کارگران از محیط کارخانە و کارگاه های کار و تولید به محیط زیست و زندگی کارگران و پشتیبانی و حمایت مردم از خواست و مطالبات کارگران، پیوند و اتحاد طبقاتی کارگران در دو مجتمع بزرگ کشور (صنایع ملی فولاد اهواز و شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ) حول مطالبات مشترکشان ضمن اینکه نشان از نقطه قوت طبقه کارگر در این برهه زمانی مشخص است، اما همزمان این مبارزات نیازمند و مستلزم حمایت و پشتیبانی سراسری و همە جانبەی دیگر کارگران در بخش های مختلف تولیدی و صنعتی کشور و همچنین دیگر جنبش های اجتماعی، جنبش معلمان، دانشجویان، زنان، و همەی فعالین سیاسی در عرصەهای مختلف است که چنین امری نیز خود مستلزم ایجاد تشکلهایی در سطح سراسری و در محیط کار و زیست کارگران برای هماهنگی و ایجاد حمایت و همدلی بیشتر در میان کل طبقه کارگر است. ما جمعی از کارگران و امضا کنندگان این بیانیە ضمن اعلام پشتیبانی و حمایت همە جانبە از اعتراضات و اعتصابات کارگران کشت و صنعت هفت تپە و مجتمع فولاد اهواز و محکومیت شدید قشون کشی کارفرمایان و مسولین که بجای رسیدگی به خواستها و مطالبات برحق کارگران، اقدام به آوردن و استقرار نیروهای یگان ویژه در سطح شهر شوش نموده و در همین راستا دوتن از نمایندگان کارگران و یکی از خبرنگاران حاضر در محل را دستگیر نموده اند. ما ضمن محکوم نمودن این دستگیریها و سیاست ارعاب و سرکوب خواهان آزادی بی قید و شرط افراد دستگیر شده بوده و خواستار حمایت بخشهای مختلف جامعە از این حرکت برحق کارگران هستیم.

زندە باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران ایران

۲۷ آبانماە ٩٧

...

یدی قطبی
رضا حسينی
رازان حسینی
حشمت شعاعی
فرشته نیکاموز
سعید مهاجر
سپهر الماسی
سارا جوانشیر
نعيمه حسينی
كاوان حسينی
بهروز جوانشیر
عبدالله بلواسی
سینا محمدی
شهین ویسی
جلیل رحمانی 
سردار رحمانی 
محسن محمدی
انور قربانی
فرشید صادقی 
احمد رحمانی
خلیل رحمانی
صباح شادی
سیف الله شادی 
ادریس شادی
زاهد قربانی
حسن امانی
شورش خاطری
حسن قربانی
عدنان رستمی
فواد قادری
سیروس شادی
فیروز قربانی
ناصر امانی
هوشنگ قربانی
زاهد قربانی
سیروس شاپوری
آزاد پشابادی 
یزدان محمدی
کاوه گودرزی
جبار قربانی
عبدالله یوزی
الیاس قربانی
محمود رمضانی
رحمان یوزی
ظفر یوزی
مهرداد صبوری
عبدالله قربانی
برهان شاکری 
عرفان شاکری
رضا اقدسی
جوانمیر مرادی 
طیب چتانی
فتح الله کمانگر 
یدالله کمانگر
نصرالدین قربانی
نسرین جوادی
سینا محمدی
شهین ویسی
فرامرز احمدی
سه روین عبدالهی
محمود صالحی
اهون خادمی
پارسا بغدادی
ناصح فرجی
هوشیار ویسی
خبات محمودی
فریاد محمودی 
کمال کریمی
سه رکوت لطفی
فواد فلاحی
شادی رسولی
بهزاد ریحانی
سامان لطفی
عبداله خانی
فرهاد زندی
محسن خوش چشم
زبیر رحیمی
فرهاد حسنی
زهرا - صادقی
مرتضی صیدی
سمیرا امینی
امیر عباسی
پوریا مجیدی
(
از رفقای کارگر افغانستانی در ایران (
مهروین بشری
سورج ملک
عارفه ایماق
سید ذکی فقیرزی
رحمت کارگر
میوند عباسی
عزیز احمد
نصیر کریم بخش
راشید فلاح
_
فرزاد مرادی
احسان اسدی
رشید ناصر زاده
مصطفی شاه علی
موسی نیکو قدم
بهنام آقایی
خیرالنسا مرادی
افشین زمانی
زهره خرسندی
سهیلا صادق آبادی
رحیم محمدخانی
نجیبه صالح زاده
عثمان اسماعیلی 
حامد نباتی
کاوه حکیمی
علی حسینی
محمد احمدی
مظفر صالح نیا
رفیق کریمی
شریف ساعدپناه
هاشم رستمی
لطف الله احمدی
فرهاد چتانی
خالد حسینی
بختیار سعیدی
شیث امانی
طیب چتانی
آرمان نوریزاد
عبدالله صمدی
افسر کریمی
نامیق باباخانی 
حبیب الله کریمی
رشید اسماعیلی
هاجر سعیدی
یدی صمدی
جبار قادری 
عبدالله خیرآبادی
محمد گویلی
کامران ساختمانگر
علی احمدی
صابر صفری
ویدا خسروی
صدیق ریحانی
پیمان ساعدی
ریبوار عبداللهی
طوبی احمدی
عمر شبانی
منصور کریمی
بیژن رستمی
فردین میرکی
کاوه کریمی
محمد کریم ساعد پناه
مجید حیدری 
مجید حمیدی
شهاب نقدی
فرامرز شریعتی 
علی نجاتی
برهان گرگان
یوسف آب خرابات
محمد جواهری
فواد فتحی
فرهاد حاتمی
رامین قلی وند
واله زمانی
الناز قلی پور
علی نجفی 
اکتای قلی وند
محسن بهارلو
کاظم شمس آبادی
مرسده آقائی
شاکر رحیمی 
بهروز مهماندوست
ریزان احمدی
رامین کریمی
تینا بخشی
سامان رحمانی
ثنا شیخی
بهنام ابراهیم زاده
شهلا حیدری
کیهان زاهدی
آزاده حیدری
بهاره خرسندی
زهرا خزایی
مژگان خرسندی
شهرام شکوهی
مهران زمانی
شایان تابعی
خلیل دولتشاهی
هما دولتشاهی
فرشته مرادی
کاوه مرادی
شهین مرادی
الهام کاوه
آرمان سیدی 
فرزاد شریفی
اکبر علی پور به نمایندگی از کارگران معدن جادرملو
اشرف پیرخضری
صلاح زمانی
خلیل کریمی
مهدی نقشبندی
طاهر آلتون 
محمد مولانایی 
واحد سیده
رحیم لطفی حق
غفور میری
الهام کاوه
پیمان نوریزاد
زهرا چوبتاشان
سعدی نقی زاده
عمر محمدی
میکائیل صدیقی
منصور کریمی
عمران محمدیان

برگرفته از: فسبوک

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است