درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

پژواک صدای مردم بپاخواسته داخل ایران باشیم.

انسانهای آزادیخواه.

رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران برای چندمین بار با یورش به سفره ناچیز کارگران و

زحمتکشان  بیش از 5000 هزار ازکارگران پروژه ائئ را اخراج کرده همزمان شرایط  اسفناک

زندانیان سیاسی محبوس در سیاهچالهای رژیم وعدم دسترسی آنان به حداقل امکانات

پزشکی در کنار اعتراضات خیابانی مردم سیستان وبلوچستان و کردستان و تداوم اعتصابات

کارگران وتجمع بازنشستگان . اینک در جهت پشتیبانی از مبارزات انقلابی مردم داخل ایران

به خیابان می آئیم

زمان 25 فوریه 2023 ساعت 14.

مکان برونس پارکن جنب مجسمه یوحنا.

نان  کار  آزادی  اداره شورائئ.

زن  زندگی  آزادی.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

زنده باد سوسیالیسم.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران.

شورای پشتیبانی ازمبارزات کارگران و مردم ایران / گوتنبرگ سوئد

2023/02/22

1401/12/03

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است