درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

نوروزانه صاحبان سرمایه، اخراج کارگران  است!

بر اساس خبر های دریافت شده قرار است تعداد زیادی از کارگران در آغاز سال جدید از کار اخراج شوند.

بر اساس این خبر، آمیلی  جانشین اسد بیگی، لیستی را آماده کرده است که با تعداد زیادی از کارگران قرارداد جدید منعقد نشود.

 همانطور که قبلا به اطلاع رسیده ایشان با همکاری کارفرمای ستم گر هفت تپه _ اسد بیگی_ دستور اخراج ابراهیم عباسی را صادر کرده بود.

 کارگران مبارز هفت تپه؛

برای دفاع از همکاران خود باید دست به اعتراض زد، نباید اجازه داد که کاسه لیسان و کارفرمایان استثمار گر، همکاران ما را از محل کار اخراج کنند.

 داشتن نان و کار، ابتدایی ترین حقوق هر انسانی است. با اتحاد و همبستگی در مقابل اخراج سازی ها باید ایستاد.

 در آغاز سال جدید با اتحاد بیشتری نسبت به سال گذشته باید از حق و حقوق انسانی خود به دفاع بر خواست.

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه هر گونه اخراج سازی تحت هر عنوانی را محکوم کرده و از تمام مدافعین جنبش کارگری خواستاریم به این اخراج سازی ها اعتراض کنند.

 زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۲۹ اسفند ۱۳۹۹

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است