درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

موج سرکوب و تفرقه را فقط با اتحاد محکم می توان پس زد!

اعتصاب بیش از یک ماه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز، همزمانی این اعتراض برای دستمزدهای معوقه و علیه حیف و میل تولیدات دسترنج کارگران توسط سرمایه داران و دولتی ها، با حمایت وسیع کارگران، معلمان، دانشجویان در سراسر ایران و در سطح بین المللی مواجه شده است. در این مبارزه طبقاتی، کارگران با آگاهی بالای طبقاتی خود بر اتحاد و ایجاد تشکل مستقل و توده ای کارگری، متکی به مجامع عمومی و شوراهای کارگری تاکید کردند. کارگران اعتصابی با این دستاورد بزرگ طبقاتی که نقطه عطفی در جنبش مستقل کارگران علیه سرمایه دارن و دولتشان  است، بعلاوه، منافع و خواستهای کل محرومان جامعه را که رهایی از فقر و نداری و بیکاری و گرانی و فلاکت محض است، نمایندگی کردند.

جنبشی که نه فقط شوش و اهواز را که کل جامعه را به تصرف خود در آورد. دانشجویان، معلمان، پرستاران، وکلا، زنان و مردن آزادیخواه، از تهران تا زنجان و کرمانشاه و سنندج همه بعنوان متحدین کارگران هفت تپه و فولاد به میدان آمدند.

در مقابل، دولت سرمایه داران هم از طرفی با موج سرکوب و دستگیری رهبران کارگران هفت تپه و متعاقبا تهدید تلفنی و احضار ده ها کارگر هفت تپه و فولاد و فعالان دانشجویی و خبرنگاران و از طرف دیگر با ایجاد تفرقه در صفوف کارگران اعتصابی تلاش میکند یقه خود را از این مبارزه حق طلبانه، از این شبح عدالتخواهانه و کارگری رها کند.

شکی نیست که این شگردها برای کل طبقه کارگر و محرومان جامعه آشنا و شناخته شده و برای کارگران اعتصابی هفت تپه و فولاد قابل پیشینی بوده است. این تلاش مذبوحانه برای سرکوب و ارعاب و تفرقه را باید با قدرت تمام عقب راند.

اولین گام و شرط پیروزی در هر مبارزه و اعتصاب کارگری حفظ رهبران و نمایندگان کارگری و تامین و تضمین رهبری جمعی است. مقابله با سرکوب و تفرقه جزء لایتجزای هر اعتصاب و اعتراضی است. سرمایه دارن و دولت را باید متوجه کرد که با دستگیری رهبران کارگری و تهدید و سرکوب و ارعاب کارگران، نمی توانند، کارگر بی اجر و مزد را به سر کار بفرستند. همانطورکه برده داران نتوانستند بردگان را با شلاق و تهدید مادام العمر بعنوان برده نگاه دارند.

نقطه قدرت بزرگ اعتصابات اخیر، اتحاد یکپارچه و حضور اکثریت کارگران معترض و  حاضر در تجمعات و اعتصاب بود. کارگرانی که توانستند چنین قدرتی را به میدان بیاورند باید بتوانند، رهبران خود را از زندان های رژیم آزاد و مانع تفرقه در صفوف خود شوند. گام بعدی پیروزی کارگران آزادی همه دستگیر شدگان و پشیمان کردن سرکوبگران از تهدید و ارعاب است. موج سرکوب و تفرقه را فقط با حفظ اتحاد محکم می توان پس زد!

کارگران هفت تپه و فولاد!

رفقا!

شما در مبارزه علیه  فقر و بیکاری و گرسنگی و مجبور کردن بخشی از کارگران به کار بی اجر و مزد به نام معوقه ها و سرپیچی از تامین امنیت شغلی کارگران، تنها نیستید. ده ها میلیون کارگر و خانواده هایشان و محرومان جامعه مانند شما از این مصیبت و بلایای سرمایه داران و دولتشان  رنج می برند. سکوت بخش عظیم تر طبقه ما، نشانه بی تفاوتی به این زندگی فلاکتبار و به مبارزه شما نیست، امروز قلب طبقه کارگر و محرومان جامعه با قلب شما می طپد. شما به همت رهبران و اتحاد یک پارچه تان تا کنونی تان، دستاورد عظیمی از آگاهی طبقاتی، اتحاد و مبارزه پیگیر را برای کل طبقه کارگر به ارمغان آوردید. همزمان درس خوبی هم به سرمایه داران و دولتشان دادید که نمی توانند دستمزد و دسترنج کارگران را بالا بکشند و با سرکوب و ارعاب و تهدید، جواب اعتراض کارگر را دهند. سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن که  اکنون توسط وزیر کار و دبیر خانه کارگر، اجرا و با همراهی تعدادی از برادران فریب خورده تان اجرا می شود، شرم آور و مایه ننگ شان است.

در مقابل این سیاست کثیف و همزمان سرکوب و ارعاب باید متحد تر و محکم تر و مصمم تر ایستاد. اعتصاب شما با آزاد کردن همه دستگیر شدگان و محکوم کردن تهدید و تعقیب و ترساندن کارگران، یک دستاورد دیگر اعتصاب پیروزمند و با شکوه شما است. این حربه دشمنان طبقه کارگر و محرومان جامعه را باید از دستشان انداخت. پرداخت فوری معوقه ها قابل گذشت نیست. امروز، این دو مطالبه از مطالبات اصلی و اساسی اعتصاب شما است.

با این دستاوردها جنبش حق طلبانه ی شما به چنان پیشروی ای دست می یابد که مطلقا قابل بازپس گیری نیست.

مبارزه متحدانه شما جلوه ای از اعلام آمادگی و خصلت و توانایی رهبری مبارزه و اعتراض کل محرومان و گرسنگان جامعه است. این دستاورد و قدرت متحد طبقاتی شما چشمان کل طبقه کارگر را به این نقش رهایی بخش باز کرده و میکند.

زنده باد اعتصاب پیروزمندتان

زنده باد شوراهای کارگری

زنده باد اتحاد مستحکم تان برای آزادی دستگر شدگان و پیشرویهای بیشتر!

حزب کمونیست کارگری حکمتیست- خط رسمی

۱۶ آذرماه ۱۳۹۷- ۷- دسامبر ۲۰۱۸

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است