درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

صفحه ویژه از مجموعه ی مطالب در ارتباط با مبارزه ی اعتصابی کارگران هفت تپه

ـ430ـ سناریوی امنیتی، ضربه به حکومت، یک قدم بیشتر به سمت حکومت شورایی ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ  30 اردیبهشت 1401

_____________________________________________________________________

ـ429ـ سه مطلب از هفت تپه: 1ـ صدای کرخه، صدای فاضلاب، صدای اسد بیگ. 2ـ برده داری در کارخانه 3ـ مطالبات مان را باید با اعتراض بدست آوریم ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 8 اسفند 1400

___________________________________________________________________

ـ428ـ از خواستهایمان کوتاه نمی آئیم و پیگیر وعده ها هستیم. با صدای بلند باز تکرار می کنیم: بازگشت به کار اسماعیل بخشی و... ـ 25 بهمن 1400

___________________________________________________________________

 ـ427ـ افزایش دستزدها و همسان سازی ـ  انتشار:  کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 20 دی 1400

_________________________________________________________________

 ـ426ـ اسماعیل بخشی حالا جدا از دفاع از حق کارگران، کارگر نمونه و فنی بود ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 20 دی 1400

_____________________________________________________________

 ـ425ـ یک روز مهم تاریخی برای هفت تپه و مطالبات بر زمین مانده ـ انتشار کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 20 دی 1400

_____________________________________________________

 ـ424ـ توصیه به همکاران فصلی هفت تپه ـ انتشار: گانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 16 آذر 1400

______________________________________________

  ـ423ـ تجمع امروز پنجشنبه 4 آذر 1400 کارگران قدیمی و فصلی هفت تپه + ... برای تورم افسارگسیخته ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 5 آذر 1400

_____________________________________________

 ـ422ـ گزارشی از تجمع امروز همکاران فصلی + فراخوان به تجمع فردا چهارشنبه ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 3 آذر 1400

____________________________________________

 ـ421ـ اسماعیل بخشی باید به کاربرگردد  ـ  + هنوز پرونده خانم فرزانه زیلابی وکیل شریف کارگران هفت تپه مختومه نشده است + در  مورد مهندس عباسی  ـ 18 آبان 1400

____________________________________________

 ـ420ـ مجموعه ای از "پیام همکاران" هفت تپه در مورد مالکیت هفت تپه ـ  انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ  14 آبان 1400

____________________________________________

 ـ419ـ ارائه بازرسی مالی برای شفاف سازی فروش خوراک دام در طی دو سال اخیر ـ 14 آبان 1400

____________________________________________

 ـ418ـ فصل دوم تجمعات هفت تپه ـ در دوره مدیریت هفت طرح + اعتصاب کارگران فصلی 95 و 96 باربری + سلسله ناصریجات باید بروند! ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 11 آبان

____________________________________________

 ـ417ـ گزارش درباره کارگران فصلی که بعد از خلع ید به کار بازگشتند + کارگران دفع آفات غیرنیشکری لیلکو، خواهان اعتصاب ـ 9 آبان 1400

___________________________________________

 ـ416ـ نوشته پرمعنی از خانم زیلابی که شرافت وکالت است ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 8 آبان 1400

__________________________________________

 ـ415ـ رئیس قوه قضائیه به خوزستان می آید اما آیا برای رفع مشکلات؟ ما باور نداریم ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 7 آبان 1400

__________________________________________

 ـ414ـ ریاکاری و عذرخواهی نکردن درباره اشتباهات خود، لازمه منصل بودن به حاکمیت است + کارگر لیسانس...ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 5 آبان  1400

__________________________________________

 ـ413ـ خبر رسانی دروغ درباره هفت تپه ادامه دارد + ما تا برگشت به کار اسماعیل بخشی کوتاه نخواهیم آمد ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه  ـ 3 آبان 1400

___________________________________________

 ـ412ـ سه اطلاعیه از کارگران هفت تپه ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه  ـ 2 آبان 1400

____________________________________________

 ـ411ـ گزارش رادیو فردا درباره برآورده نشدن مطالبات کارگران هفت تپه... بازنشر: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 30 مهر 1400

____________________________________________

 ـ410ـ بیست و سومین روز اعتراضات کارگران هفت تپه + ادعاهای دروغ درباره حل مشکلات کارگران هفت تپه  ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 28 مهر 1400

____________________________________________

 ـ409ـ بیستمین روز اعتراضات هفت تپهـ   + بازهم کشتن کولبر و باز هم  جنایت ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 27 مهر 1400

____________________________________________

  ـ408 ـ یک پیروزی برای کارگران هفت تپه... بازگشت به کار خنیفر و اخضری ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 25 مهر 1400

____________________________________________

 ـ407ـ روز هفدهم اعتراض همکاران با محوریت و تاکید بر لزوم بازگشت به کار همکاران ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 24 مهر 1400

___________________________________________

 ـ406ـ روز هفدهم اعتراض همکاران + با هشتگ سپیده قلیان کجاست + شانزدهمین روز اعتصاب ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 23 مهر 1400

__________________________________________

 ـ405ـ برگزاری پانزدهمین روزاعتصاب  ـ + شرکت هفت تپه تعیین تکلیف نشده و فقط به پیمانکار داده شده است ـ انتشار و نیز بازنشر: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 21 مهر 1400

_________________________________________

 ـ404ـ چهاردهمین روز اعتصاب؛ سخنان ابراهیم عباسی در مورد تشکل کارگران هفت تپه + عزیز قاسم زاده سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان آزاد شد ـ انتشار و بازنشر: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 20 مهر 1400

_________________________________________

 ـ403ـ سیزدهمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه ـ تجمع در شهر شوش ـ روش شورایی و تصمیم گیری جمعی ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه  ـ 18 مهر 1400

________________________________________

 ـ402ـ هفت تپه جان ماست؛ خرد جمعی کلام ماست ـ تصمیمات امروز مجمع عمومی کارگران هفت تپه ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 18 مهر 1400

_______________________________________

 ـ401ـ در دوازدهمین روز اعتصاب و اعتراض؛ تجمع کارگران هفت تپه مقابل استانداری خوزستان دراهواز ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه  ـ 18 مهر 140

_______________________________________

 ـ400ـ دهمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 16 مهر 1400

_______________________________________

 ـ399ـ نهمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 15 مهر 1400

______________________________________

 ـ398ـ هشتمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 14 مهر 1400

______________________________________

 ـ397ـ هفتمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه + ما در هفت تپه اثبات کردیم که مجمع نمایندگان برتر از سندیکا و شورای اسلامی است ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 13 مهر 1400

______________________________________

 ـ396ـ ششمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه ـ راهپیمایی در شهر + تجمع فردا مقابل فرمانداری... + گل گرفتن شورای ضد کارگری اسلامی کار ـ پیام همکاران؛ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 11 مهر 1400

______________________________________

 ـ395ـ پنجمین روز اعتصاب امروز کارگران هفت تپه شنبه 10 مهر 1400 ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 11 مهر 1400

__________________________________________

 ـ394ـ برگزاری سومین روز اعتصاب کارگران هفت تپه ـ انتشار: کانال مستقل کارگران 7 تپه ـ 9 مهر 1400

_________________________________________

 ـ393ـ برگزاری دومین روز اعتصاب کارگران هفت تپه ـ پیام همکاران ـ انتشار: کانال مستقل کارگران 7 تپه ـ 8 مهر 1400

 __________________________________________

 ـ392ـ تشکل مستقل کارگری موجود در هفت تپه (مجمع نمایندگان کارگری) مورد حمایت همه ماست ـ جمعی از کارگران هفت تپه ـ 8 مهر 1400

_________________________________________

 ـ391ـ گرای امنیتی دادن توسط فرد سابقا فعال در سندیکا ـ جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف ـ 8 مهر 1400

__________________________________________

 ـ 390ـ برگزاری اولین روز اعتصاب کارگران هفت تپه، سه شنبه 6  مهر 1400 ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 7 مهر 1400

_________________________________________

 ـ389ـ درباره برخی اظهارات مغرضانه علیه کانال مستقل ـ کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 26 شهریور 1400

_________________________________________

 ـ388ـ رای صادر شده علیه خانم فرزانه زیلابی باید لغو شود ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 23 شهریور 1400

_________________________________________

 ـ387ـ مرگ بر اثر!؟ ـ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 23 شهریور 1400

________________________________________

 ـ386ـ پیش روی کارگران هفت تپه در گرو متشکل شدن هر چه بیشتر است  ـ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 14 شهریور 1400

________________________________________

 ـ385ـ درباره هفت طرح یا تعاونی شدن شرکت ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 14 شهریور 1400

________________________________________

 ـ384ـ چرا نظارت شورایی و چگونه؟ ـ جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف ـ 13 شهریور 1400

________________________________________

 ـ383ـ عدم اجرای واکسیناسیون فوری، رایگان، عمومی و استاندارد جنایت است ـ امضای مشترک ـ 4 شهریور 1400

________________________________________

 ـ382ـ بیانیه فعالین مستقل کارگری در مورد ادامه اعتصاب و آینده شرکت ـ 2 شهریور 1400

_________________________________________

 ـ381ـ وکالت و دفاع از حقوق کارگران جرم نیست ـ امضا مشترک ـ 2 شهریور 1400

________________________________________

 ـ380ـ اعتصاب در هفت تپه ادامه دارد ـ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 31 مرداد 1400

________________________________________

 ـ379ـ مزدوران اسد بیگی بی پدر شدند! اسد بیگی، ابر اختلاسگر ایران باید محاکمه و نحکوم شود! انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 31 مرداد 1400

_______________________________________

 ـ378ـ محاکمه ی وکیل کارگران نیشکر هفت تپه ـ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 31 مرداد 1400

_______________________________________

 ـ377ـ نشر خبر ابلاغ حکم ید هدفش شکستن اعتصاب ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 31 مرداد 1400

_______________________________________

 ـ376ـ اعتصاب ادامه دارد، بازی درنیاورید ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 24 مرداد 1400

_______________________________________

 ـ375ـ افغانستان در آتش و خون ـ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 24 مرداد 1400

_______________________________________

 ـ374ـ شفیق چنانی همکار عزیز مان بدلیل کرونا جان سپرد و جگرگوشه و همسر و خانواده و همکارانش را داغدار کرد ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 22 مرداد 1400

______________________________________

 ـ373ـ اعتصاب با قدرت ادامه دارد ـ بازهم فریبکاری اسد بیگی ها در پرداخت حقوق ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 21 مرداد 1400

______________________________________

 ـ372ـ رانندگان عزیز حمایت تون میکنیم ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه  ـ 20 مرداد 1400

______________________________________

 ـ371ـ اعتصاب در هفت تپه ادامه دارد؛ بیست وهشمتمین روز اعتصاب  ـ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 20 مرداد 1400

_____________________________________

 ـ370ـ رای منفی به رفتن نمایندگان کارگری به جلسه با مقامات! رای گیری با خرد جمعی و به صورت شورایی ـ انتشار کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 16 مرداد 1400

_____________________________________

 ـ369ـ سینه و عزاداری به جای اعتراض کارگران ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 15 مرداد 1400

_____________________________________

 ـ368ـ درباره سینه زنی کارگران هفت تپه ـ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 15 مرداد 1400

_____________________________________

 ـ367ـ یزله کنیم! یزله خوانی کنیم! یزله وار پایکوبی کنیم! سینه نزنیم ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 14 مرداد 1400

_____________________________________

 ـ366ـ اعلام همبستگی با کارگران اعتصابی در ایران ـ دبیر اول "د. گ. ب" شهر افنتباخ و حومه ـ بازنشر: سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 14 مرداد 1400

_____________________________________

 ـ365ـ بیست و یکمین روز اعتصاب عمومی و تجمع اعتراضی کارگران هفت تپه ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 12 مرداد 1400

_____________________________________

ـ364ـ اعتصاب در هفت تپه ادامه دارد...و در سال 1400 وارد بیست و یکمین روز خود شد ـ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 12 مرداد 1400

______________________________________

 ـ363ـ داستان هفت تپه و روستائیان ابوالفضل ـ 10 مرداد 1400

_____________________________________

 ـ362ـ شانزدهمین روز اعتصاب عمومی و اعتراض کارگران هفت تپه ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 6 مرداد 1400

_____________________________________

 ـ361ـ اعتصاب در هفت تپه ادامه دارد ـ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 6 مرداد 1400

_____________________________________

 ـ360ـ اعتصاب ادامه دارد ؛ همراه با تصاویر صوتی ـ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 27 تیر 1400

_____________________________________

 ـ359ـ اعتراضات خیابانی و دور جدید اعتصاب در بخشهای مختلف هفت تپه نیز آغاز شده؛ پیروزی از آن ماست! ـ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 27 تیر 1400

_____________________________________

 ـ358ـ هشدار به مدیران: بی حرمتی به کارگران با برخورد جدی کارگران مواجه خواهد شد! ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 27 تیر 1400

_____________________________________

 ـ357ـ اسد بیگی دزدتر از ملکه انگلستان ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه  ـ 25 تیر 1400

_____________________________________

 ـ356ـ ادامه اعتصاب کارگران هفت تپه + صحبت ابراهیم عباسی منجزی ـ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 24 تیر 1400

_____________________________________

 ـ355ـ دور جدید اعتصاب کارگران هفت تپه ـ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 23 تیر 1400

______________________________________

 ـ354ـ دومین روز اعتصاب عمومی کارگران هفت تپه ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 23 تیر 1400

______________________________________

 ـ 353 ـ اعتصاب عمومی در هفت تپه در اعتراض به توقف محاکمه اختلاسگران ـ کارگران متحد هفت تپه ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 23 تیر 1400

______________________________________

 ـ352ـ تلخی بی پایان داستان کارگران هفت تپه / خلع ید هم اثر نکرد؛ 2 ماه است حقوق نگرفته ایم ـ پایگاه خبری تحلیلی جامعه 24 ـ یازنشر: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 20 تیر 1400

______________________________________

 ـ351ـ ادامه اعتصاب در هفت تپه ـ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 20 تیر 1400

______________________________________

 ـ350ـ بعد از اعلام خلع ید از بخش خصوصی کارگران هفت تپه همچنان در بلاتکلیفی ـ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه    ـ 19 تیر 1400

______________________________________

 ـ349ـ بهمنی فعال کارگری هفت تپه در گفتگو با امتداد ـ باز نشر: سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 19 تیر 1400

______________________________________

 ـ348ـ هفتمین روز اعتراض و اعتصاب نسبت به عدم تمدید قرارداد یکصدو شصت کارگر دفع آفات ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 13 تیر 1400

______________________________________

 ـ347ـ درسی از مبارزه کارگران هفت تپه ـ چالش صنفی معلمان ایران ـ بازنشر: سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 13 تیر 1400

______________________________________

 ـ346ـ دریافتی از کارگران دفع آفات هفت تپه ـ سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه  ـ 11 تیر 1400

______________________________________

 ـ345ـ زرافشان وکیل فرزانه زیلابی در گفتگو با امتداد ـ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 8 تیر 1400

______________________________________

 ـ344ـ اطلاعیه ـ جمعی از دلسوزان و فعالین کارگری شرکت هفت تپه + در گذشت محسن کاظمی فعال کارگری محبوب ذوب آهن اصفهان ـ انتشار: سندیکای کارگران نسشکر هفت تپه ـ 5 تیر 1400

______________________________________

 ـ343ـ نگاهی به کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، از دیرباز تا کنون ـ نقش و موقعیت مبارزات کارگران این صنعت بزرگ ـ فصل دوم ـ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 2 تیر 1400

تاریخچه کشت صنعت نیشکر هفت تپه ـ فصل اول ـ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه   ـ 16 اردیبهشت 1400

______________________________________

 ـ342ـ نمایش انتخابات و هفت تپه در محاصره و تحریم اقتصادی ـ سیاسی ـ امنیتی ـ کانال مستقل کارگران هفت تپه  ـ 29 خرداد 1400

______________________________________

 ـ341ـ تجمع اعتراضی کارگران هفت تپه ـ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 27 خرداد 1400

______________________________________

 ـ340ـ تجمع کارگران هفت تپه در مقابل فرمانداری شوش ـ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 18 خرداد 1400

______________________________________

 ـ339ـ پنجمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه ـ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 16 خرداد 1400

______________________________________

 ـ338ـ تهدید به ترور و قتل + اسد بیگی، اوباش از بیرون استخدام کرده است + چاقوکش آزاد، مصدوم زندانی + اجتماع فعالین جلوی درب پاسگاه ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه  ـ 16 خرداد 1400

_____________________________________

 ـ337ـ چهارمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه ـ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 15 خرداد 1400

_____________________________________

 ـ336ـ سومین روز اعتصاب کارگران در هفت تپه، تیراندازی هوایی برای متفرق کردن کارگران ـ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 14 خرداد 1400

_____________________________________

 ـ335ـ رئیسی با کارگران ائتلاف میکند؟؟!!! ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 14 خرداد 1400

_____________________________________

 ـ334ـ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، یک تشکل مستقل از تمامی احزاب و سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی است ـ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 13 خرداد 1400

______________________________________

 ـ333ـ دومین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه ـ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 13 خرداد 1400

______________________________________

 ـ332ـ تجمع کارگران نیشکر هفت تپه در محوطه کارخانه ـ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 11 خرداد 1400

______________________________________

 ـ331ـ نی های تشنه، کارگران گرسنه ـ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 11 خرداد 1400

______________________________________

 ـ330ـ برنامه انتخاباتی کارگران هفت تپه ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 10 خرداد 1400

_______________________________________

 ـ329ـ حادثه کار برای کارگران فصلی کشاورزی دفع آفات ـ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 5 خرداد 1400

_______________________________________

 ـ328ـ درخواست از رئیس قوه قضائیه: کارگزاران قضایی نگذارند تحت عنوان نظارت قضایی آزادگی و استقلال وکیل ذبح شود ـ روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز ـ 3 خرداد 1400

_______________________________________

 ـ327ـ رئیسی به کارگران هفت تپه سلام رساند و بسته ای هم همراه سلامش ارسال کرد ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 2 خرداد 1400

_______________________________________

 ـ326ـ فرزانه خوزستان ـ ماندانا صادقی ـ انتشار: سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 2 خرداد 1400

_______________________________________

 ـ325ـ اعتصاب کارگران دفع آفات نیشکر هفت تپه ـ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ اول خرداد 1400

_______________________________________

 ـ324ـ بیانیه کانون وکلای دادگستری گیلان پیرو صدور قرار نظارت قضائی برای بانوی وکیل فرزانه زیلابی ـ انتشار: سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ اول خرداد 1400

______________________________________

 ـ323ـ وکیل فرزانه زیلابی (ناصر زرافشان)، ممنوعیت موکلش را از اشتغال به وکالت، "بدعتی خطرناک" توصیف کرد (صوتی) ـ انتشار: سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ اول خرداد 1400

______________________________________

ـ322ـ محکومیت "اتحاد بازنشستگان" و نیز "سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه" نسبت به پرونده سازی قضایی علیه وکیل کارگران هفت تپه ـ انتشار: سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 30 اردیبهشت 1400

______________________________________

 ـ321ـ کارگر وکیل ندارد! دوران برده داری است ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 28 اردیبهشت 1400

______________________________________

  ـ320ـ درجهت تبیین کامل تر آنچه حالا کم آبی نام میگیرد ـ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 28 اردیبهشت 1400

_______________________________________

 ـ319ـ پیام های تبریک و پشتیبانی از کارگران هفت تپه ـ 26 اردیبهشت 1400

______________________________________

 ـ318ـ پرونده سازی برای خانم زیلابی وکیل کارگران نیشکر هفت تپه محکوم است ـ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 25 اردیبهشت 1400

______________________________________

 ـ317ـ چگونه یک فرزانه زیلابی باشیم؟! ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه  ـ 25 اردیبهشت 1400

______________________________________

 ـ316ـ کارگران هفت تپه تکذیب می کنند ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه  ـ 23 اردیبهشت 1400

______________________________________

 ـ315ـ مسیر ما وارد یک شروع جدید شده، تا کسب تمام مطالباتمان ادامه خواهیم داد ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 23 اردیبهشت 1400

_______________________________________

 ـ314ـ جان کارگران دیگر به لبشان رسیده بود ـ اسماعیل بخشی در گفتگو با امتداد  ـ 21 اردیبهشت 1400_________________________________________

 ـ313ـ این پیروزی بر دختر شورشی هفت تپه ـ سپیده قلیان ـ هم مبارک ـ 20 اردیبهشت 1400

_________________________________________

 ـ312ـ پیروزی کارگران زحمتکش هفت تپه را مضادره نکنید ـ همراه با تصویر ـ سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه ـ 20 اردیبهشت 1400___________________________________

 ـ311ـ خلع ید از بخش خصوصی اشغالگر و فاسد در هفت تپه ـ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 19 اردیبهشت 1400

___________________________________

 ـ310ـ تاریخچه کشت صنعت نیشکر هفت تپه ـ فصل اول ـ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه   ـ 16 اردیبهشت 1400

________________________________

 ـ309ـ مسئولیت و نقش اجتماعی وکیل دادگستری ـ فرزانه زیلابی، وکیل پایه یک دادگستری ـ  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 15 اردیبهشت 1400

______________________________________

  ـ308ـ برای سپیده قلیان ـ کمپین دفاع از هفت تپه و اعتراضات کارگری ـ8 اردیبهشت 1400

_________________________________

 ـ307ـ اعتصاب کارگران نی بر در هفت تپه ـ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه  ـ 25 فروردین 1400

_________________________________

 ـ306ـ هفت تپه در آئینه رسانه ها

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه    ـ 21 فروردین 1400

_________________________________

 ـ305ـ هشدار! کلاهبرداری به اسم بیمه تکمیلی

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 15 فروردین 1400

___________________________________

 ـ304ـ هشتمین و هفتمین روز اعتراض کارگران دفع آفات

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 14 فروردین 1400

____________________________________

 ـ303ـ پنجمین روز اعتراض در هفت تپه+ لومپنیسم مطلق بعضی از مسئولان با چاقو و قمه کشی علیه کارگران

انتشار" کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 12 فروردین 1400

_____________________________________

 ـ302ـ یک شکست برای حراست؛ تنها راه اتحاد و اعتراض است! + اقدامات مشکوک اسد بیگی

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 11 فروردین 1400

_____________________________________

 ـ301ـ اجتماع و اعتصاب کارگران هفت تپه امروز یکشنبه 8 فروردین + قرار داد 3 ماهه همراه با حمله مسلحانه به کارگران در سال   ـ1400 + ما حق و حقوق خود را میخواهیم

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 8 فروردین 1400

_____________________________________

 ـ300ـ دومین روز تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه بخش دفع آفات

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 8 فروردین 1400

_____________________________________

 ـ299ـ اولین اعتصاب سال نو و قرن نو + تجمع کارگران هفت تپه + فیلم از تجمع اعتراضی

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 8 فروردین 1400

_____________________________________

 ـ298ـ شوخی تلخ رئیسی

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 7 فروردین 1400

_____________________________________

 ـ297ـ سرگذشت نامعلوم پرونده فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه

بازنشر: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 2 فروردین 1400

______________________________________

 ـ296ـ بیانیه فعالین کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در خصوص اخراج غیر قانونی کارگران

بازنشر: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ اول فروردین 1400

_______________________________________

 

 ـ295ـ کارگران هفت تپه اتحاد اتحاد + بهاران خجسته باد + توئیتر اسماعیل بخشی از نمایندگان مستقل کارگری هفت تپه

انتشار و نیز بازنشر: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ اول فروردین 1400

______________________________________

 ـ294ـ نوروزانه صاحبان سرمایه، اخراج کارگران است! ـ

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 30 اسفند 1399

_______________________________________

 ـ293ـ اخراج هشت همکار! عیدی مشترک اسد بیگی و قوه قضاییه یه کارگران هفت تپه! ـ

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 30

______________________________________

 ـ292ـ علی نجاتی، کارگر بازنشسته هفت تپه در گفتگو با امتداد

بازنشر: سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه  ـ 28 اسفند 1399

_______________________________________

 ـ291ـ فرزانه زیلابی از فراخواندن علی نجاتی، کارگر نیشکر هفت تپه برای اجرای حکم به "امتداد" می گوید: "عفو اشتباه بود؛ زندانش کنید!" ـ

انتشار: سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه    ـ 24 اسفند 1399

_____________________________________________

 ـ290ـ حمایت جمعی از کسبه و مردم شوش از مبارزات کارگران هفت تپه + پیام همکار عربی

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 22 اسفند 1399

_______________________________________

 ـ289ـ مصاحبه امتداد با خانم زیلابی وکیل مدافع کارگران هفت تپه

بازنشر:  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 22 اسفند 1399

_______________________________________

 ـ288ـ احضار کارگران نیشکر هفت تپه به دادگاه شوش + پرونده سازی برای خانم زیلابی وکیل کارگران هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه ـ 20 اسفند 1399

_______________________________________

 ـ287ـ سخنرانی مسلم چشمه خاور یکی از نمایندگان مستقل کارگری هفت تپه

بازنشر: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 20 اسفند 1399

______________________________________

 ـ286ـ روز جهانی زن بر همه زنان و کارگران مبارک باد

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 18 اسفند 1399

_______________________________________

 ـ285ـ به نقل از توییتر اسماعیل بخشی در حمایت از ابراهیم عباسی، یکی از نمایندگان کارگران هفت تپه

بازنشر: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 15 اسفند 1399

_______________________________________

 ـ284ـ هفت نکته مهم درباره ستم های وارده بر کارگران هفت تپه + بهمنی در گفتگو با امتداد

بازنشر: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 13 اسفند 1399

_______________________________________

 ـ283ـ هشدار درباره شکر سمی و سرطان زا در هفت تپه + تولید شکر سفید بعد از تولید چند تن مواد سرطان زا متوقف شد! ـ

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 12 اسفند 1399

_______________________________________

 ـ282ـ اخراج ابراهیم عباسی منجزی

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 12 اسفند 1399

_______________________________________

 ـ281ـ اخراج نماینده ما ابراهیم عباسی + شریعتی استاندار (استان خوار) سابق دادگاهی میشود

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 12 اسفند 1399

______________________________________

 ـ280ـ تجمع سراسری بازنشستگان ـ شوش 10 اسفند 1399 ـ صوتی و تصویری

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 10 اسفند 1399

_____________________________________

 ـ279ـ نمایش پرداخت ناقص بیمه... + ادامه غارت اموال شرکت هفت تپه

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 10 اسفند 1399

____________________________________

د -278- درود بر خانوده مقاوم و با شرف قلیان + کرونا بیداد میکند

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 10 اسفند 1399

___________________________________

 ـ277ـ روز وکیل بر شیر زن خوزستان خانم فرزانه زیلابی مبارک باد

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 9 اسفند 1399

__________________________________

 ـ276ـ با مردم درد کشیده در سراوان و سایر شهرهای سیستان و بلوچستان اعلام همدردی و حمایت میکنیم

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 8 اسفند 1399

__________________________________

 ـ275ـ پشت پرده مذاکرات... + استاندار جدید خوزستان... + کرونا بیداد می کند

کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 7 اسفند 1399

_________________________________

 ـ274ـ احضار علی نجاتی همکار بازنشسته ما محکوم است! ـ

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 3 اسفند 1399

_________________________________

 ـ273ـ پنجمین روز تحصن فعالین کارگری در اداره کار

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 30 بهمن 1399

________________________________

 ـ272ـ رویداد 24 بررسی می کند؛  کارگران هفت تپه در انتظار اعلام رسمی خبر خلع ید

بازنشر: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 30

_______________________________

 ـ271ـ تحصن کارگران هفت تپه در اداره کار

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 29 بهمن 1399

_______________________________

 ـ270ـ احضار علی نجاتی کارگر بازنشسته شرکت کشت و صنعت هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 29 بهمن 1399

__________________________________________

 ـ269ـ بهمنی فعال کارگری هفت تپه در گفتگو با امتداد: با تنظیم یک قرارداد صوری، روزانه تا 1500 تن شکر از انبارهای هفت تپه تخلیه کرده اند

بازنشر: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 26 بهمن 1399

_________________________________

 ـ268ـ سناریوی نخ نما برای دفاع از اسد بیگی + درباره تبلیغات عوامل اینترنتی هر دو جناح علیه کارگران هفت تپه

بازنشر و انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 25 بهمن 1399

_________________________________

 ـ267ـ نه به مزد توافقی! ـ

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 23 بهمن 1399

________________________________

 ـ266ـ محرمانه ـ فوری

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 19 بهمن 1399

________________________________

 ـ265ـ هشدار تاریخی و بیدارباش به همه همکاران  ـ + بازیگران فیلم اختلاسگران فاسد و داعشی چه کسانی هستند؟

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 10 بهمن 1399

_______________________________

 ـ264ـ پرونده اسد بیگی متوقف شده است: سوتی بزرگ سخنگوی قوه قضاییه

انتشار: کانال مستقل کارگران ـ 9 بهمن 1399

_______________________________

 ـ263ـ دو پرونده قضایی علیه اسد بیگی و دو دلیل برای فساد قوه قضاییه! ـ

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 7 بهمن 1399

________________________________

 ـ262ـ تمام فعالین کارگری مستقل این گروه شیاد را بایکوت کردند + در بحبوحه اعتصاب به رخشان گفتند... ـ

بازنشر: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 6 بهمن 1399

________________________________

سهم ـ261ـ سهم اسدبیگی در مشکلات درمانی کشور! ـ

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 5 بهمن 1399

________________________________

 ـ260ـ پرونده سازی قضایی برای کارگران پیشرو شرکت نیشکر هفت تپه را محکوم می کنیم

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 29 دی 1399

_______________________________

 ـ259ـ شکایت کارفرما و عواملش از کارگران + سفارشات خلافکاران توسط قوه قضائیه اجرایی شد! ـ

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 28 دی 1399

______________________________

 ـ258ـ عملکرد مجلس انقلابی در قبال مساله هفت تپه

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 27 دی 1399

_____________________________

 ـ257ـ پیام دریافتی از یکی از مدیران شرکت

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپهـ 26 دی 1399

_____________________________

 ـ256ـ احضار جمعی از کارگران هفت تپه به دادسرای شوش + شورای اسلامی کار، نتیجه و حاصل سرکوب خشن شوراهای کارگری در سال 1357 است

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 26 دی 1399

_________________________________________

 ـ255ـ پرونده سازی و شکایت فله ای از کارگران اثر ندارد

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 24 دی 1399

_______________________________

 ـ 254ـ فراخوان به همکاران در بخش های مختلف: فردا در حرکت اعتراضی شرکت کنید + امروز تعدادی از همکاران به صورت اعتراضی... + سخنرانی یوسف بهمنی

اتحادیه آزاد کارگران ایران ـ3 2 دی 1399

_______________________________

 ـ253ـ تنها به نیروی خود آزاد و رها خواهیم شد  ـ  بر علیه توطئه های اسد بیگی باید ایستاد

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 23 دی 1399

_______________________________

 ـ252ـ پرونده خلع ید به قوه قضاییه ارجاع شد

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 23 دی 1399

________________________________

  ـ251ـ هفت تپه و آمریکا + تصویرهایی از روز دوم حرکت اعتراضی + پاسخ کانال مستقل... به پیام همکاران

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 21 دی 1399

________________________________

 ـ250ـ تجمع اعتراضی همه همکاران از بخش های مختلف فردا صبح مقابل مدیریت

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 20 دی 1399

________________________________

 ـ249ـ اسماعیل بخشی در حمایت از دیگر نمایندگان مستقل کارگری هفت تپه و مهندس ابراهیم عباسی

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 20 دی 1399

__________________________________

 ـ248ـ به همرزمان ما در گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، شورای اسلامی را برسمیت نشناسید

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 20 دی 1399

__________________________________

 ـ247ـ توطئه اخراج همکارمان ابراهیم عباسی منجزی را با پاسخ محکم جواب میدهیم + تجمع اعتراضی همکاران در حمایت از نمایندگان کارگری و مخصوصا مهندس عباسی قدم اول اعتراض ما بود

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 19 دی 1399

_________________________________

 ـ246ـ مصاحبه ی رادیو زمانه با یکی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه ـ 18 دی 1399

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 18

_________________________________

 ـ245ـ درباره ریاست اداره کار شوش، کارمند اختصاضی اسد بیگی ها

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 18 دی 1399

________________________________

 ـ244ـ اطلاعیه ـ به صفحه رسمی ما در اینستاگرام بپیوندید! ـ

کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 17 دی 1399

________________________________

 ـ243ـ آرای هیئت داوری یا هر مرجع دیگر برای کمک به اسد بیگی فاقد اعتبار است و مبارزه ما با روحیه بالاتر ادامه دارد! ـ

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 16 دی 1399

_______________________________

 ـ242ـ هشدار! هیات داوری دارد با مساله خلع ید بازی می کند! ـ

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 12 دی 1399

______________________________

 ـ241ـ زیلابی، وکیل کارگران هفت تپه در گفتگو با امتداد   +   اعتصاب کارگران هفت تپه

بازنشر: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 11 دی 1399

_____________________________

 ـ240ـ هفت نکته درباره نقد و مصاحبه ها درباره هفت تپه و تجمع

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 11 دی 1399

_____________________________

 ـ239ـ ادامه مشکلات کارگران نیشکر هفت تپه و فرافکنی مسئولان! ـ

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 9 دی 1399

_____________________________

 ـ238ـ به "صد تن از فعالان مدنی" درباره متن حمایتی شان از مطالبات کارگری و علیه خصوصی سازی

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 9 دی 1399

_____________________________

 ـ237ـ درباره بیانیه ی صد تن از فعالان مدنی در حمایت از مطالبات کارگران کشور

باز نشر: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 9 دی 1399

______________________________

 ـ236ـ هفت نکته در مورد "مرزهای آشکار" طیف های حاضر در تجمع چهارشنبه 3 دی ماه مقابل وزارت دادگستری در حمایت از کارگران هفت تپه

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 7 دی 1399

_____________________________

 ـ235ـ فراخوان به همکاران و چند نکته درباره برنامه های لازم برای اجرا کردن در هفت تپه

جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف ـ 6 دی 1399

____________________________

 ـ234ـ هشدار! حمله به همکاران و فعالین کارگری را متوقف میکنیم! ـ

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 6 دی 1399

___________________________

 ـ233ـ دست اسد بیگی فاسد از آستین قوه قضاییه بیرون آمد + گزارش

انتشار" کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 5 دی 1399

__________________________

 ـ232ـ اعلام تقدیر و تشکر از تجمع کنندگان در تهران + گزارش پس از تجمع امروز

بازنشر: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 4 دی 1399

________________________________ـ

 ـ231ـ تجمع کارگران هفت تپه مقابل وزارت دادگستری در تهران و با همبستگی نیروهای دیگر، بویژه معلمان و دانشجویان ـ صوتی و تصویری ـ 4 دی 1399

________________________________

 ـ230ـ دعوت به تجمع در تهران برای حمایت از کارگران هفت تپه + درخواست یاری کارگران هفت تپه از مردم ایران

بازنشر: کانال مستقل کارگران ایران ـ 2 دی 1399

_______________________________

 ـ229ـ شورای اسلامی منحل شده! مجمع نمایندگان را تشکیل دهیم!+ مصاحبه با محمد خنیفراز نمایندگان مستقل کارگری درهفت تپه

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 1 دی 1399

______________________________

 ـ228ـ دعوت از همکاران در تمام بخش ها برای تجمع اعتراضی

جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف ـ 27 آذر 1399

______________________________

 ـ227ـ پیام تصویری اسماعیل بخشی مهمان برنامه سالروز تشکیل کانون صنفی معلمان ایران، درباره ضرورت تشکل یابی مستقل، اشاره به تشکل یابی در هفت تپه ...ـ 27 آذر 1399

____________________________

 ـ226ـ شورای اسلامی کار و دروغی به نام استیفای حقوق کارگران + اعتراض کارگران خدمات و پشتیبانی هفت تپه در پی منحل شدن این بخش

بازنشر: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 27 آذر 1399

_____________________

 ـ225ـ ریاست قوه قضاییه! لطفا کارگران هفت تپه را بیش از این آزار ندهید

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 25 آذر 1399

____________________

 ـ224ـ یکی از اعضای خانواده رضا آل کثیر در گفتگو با امتداد از ماجرای خودکشی تلخ این کارگر هفت تپه گفت

بازنشر: سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه   ـ 25 آذر 1399

_____________________

 ـ223ـ خودکشی یک کارگر اخراجی هفت تپه + هفت تپه مشتی است که نشانه خروار استـ (مصاحبه پدر و پسر اسدبیگی با سایت بازار) ـ

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 23 آذر 1399

________________________

 ـ222ـ خودکشی یک کارگر در هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 23 آذر 1399

_______________________

 ـ221ـ دو کلمه از مادر عروس! خاندان داعش بیگی سخن می گویند! + احسان اله خفه، محمد خنیفر نماینده ماست + سید معیشت یک خانوار چهار نفری و حکایت ما کارگران هفت تپه

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 21 آذر 1399

____________________________

 ـ220ـ جهت تنویر افکار و رعایت حسن نیت اطلاعات

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 21 آذر 1399

____________________________

 ـ219ـ نامه ای از پاشنه آشیل به آشیل + از طرف تمام جوانان لیسانسی جویای کار + خلع ید انجام شد

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 20 آذر 1399

___________________________

 ـ218ـ چرا رئیسی همراه و حامی اختلاسگران است؟ + ایلنا، خبر نداری ادامه سانسور بهتر بود! + این آمار روی حساب و کتاب بررسی شده است

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 17 آذر 1399

__________________________

 ـ217ـ مسئله خلع ید از زبان سید نظام موسوی + هیچ رسانه مستقلی صدای ما را میشنوه + نوشته اسماعیل بخشی از همکاران و نمایندگان مستقل کارگران هفت تپه برای روز دانشجو

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 17 آذر 1399

_________________________

 ـ216ـ دانشگاه ها تعطیل اند اما اعتراض فرزندان ما به قوت خود باقی است

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 16 آذر 1399

________________________________

 ـ215ـ نامه ای از کارگران هفت تپه درباره نامه جعلی به نام کارگران + ابراهیم عباسی از نمایندگان مستقل و شجاع ما... نوشته است که کارگران هفت تپه را امتحان نکنید

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 16 آذر 1399

________________________________

 ـ214ـ افشای رشوه در صدا و سیما ـ اهواز

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 15 آذر 1399

________________________________

 ـ213ـ مصاحبه اسماعیل بخشی از نمایندگان مستقل کارگران هفت تپه درباره مساله خلع ید و مشکلات کارگران هفت تپه

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 15 آذر 1399

_______________________________

 ـ212ـ داستان رئیس دزدهای ما! اسدبیگ مظلوم+ نامه جعلی اسد بیگی به قالیباف تحت نام کارگران!!! ـ

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 14 آذر 1399   

_____________________________

 ـ211ـ تسلیت + هشدار به هیئت داوری و قوه قضائیه

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 12 آذر 1399

____________________________

 ـ210ـ تسلیت به همکار عزیز آقای بهروز نیکوفر

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 12 آذر 1399

___________________________

 ـ209ـ قانون آزاد بودن دریافت رشوه های میلیاردی ـ + اسد بیگی سمبل فساد حکومتی 

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 10 آذر 1399

__________________________

 ـ208ـ دادستان کل کشور، قهرمان "مبارزه با فساد"ـ

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 8 آذر 1399

_________________________

 ـ207ـ سعید عمرانی، معاون منتظری: رئیسی همدست اسد بیگی

باز نشر: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 7 آذر 1399

______________________________

 ـ206ـ جنایت جدید در هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 7 آذر 1399

_______________________________

 ـ205ـ نوشته همکارمان اسماعیل بخشی درباره وکیل کارگران هفت تپه سرکار خانم فرزانه زیلابی + مخالف تبعیض جنسیتی هستیم! ـ

بازنشر: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 7 آذر 1399

________________________________

 ـ204ـ تیشه به ریشه هفت تپه + سلام...به کانال خوب و زبان کارگران هفت تپه + کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مراقب باشید ـ (جمع آوری امضا) + تا بیرون انداختن بخش خصوصی از پای نمی نشینیم

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 2 آذر 1399

________________________________

 ـ203 بازیگری مخفیانه در فیلمک امنیتی توسط رخشان و نیکوفرد ـ

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 1 آذر 1399

_________________________________

 ـ202ـ صدا و سیما مجبور شد که از اختلاسگری و دزدی اسد بیگی سخن راند! ـ

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 1 آذر 1399

________________________________

 ـ201ـ این آقا "کارآفرین" است! اسم مستعار کارفرما در ادبیات سرمایه داران + صدا و سیما مجبور شد که از اختلاسگری و دزدی های امید اسدبیگی سخن راند! ـ

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 30 آبان 1399

________________________________

 ـ200ـ حق کارگران سرگرداتن بین پاستور و بهارستان! راه چاره اعتراض خیابانی

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 30 آبان 1399

____________________________________________

 ـ199ـ اعتصاب بر سر چیست؟ + برای فرزندان آبان

کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 29 آبان 1399

_______________________________

 ـ198ـ سئوال از وزیر اقتصاد + درگیری لاشخورها با هم

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 27 آبان 1399

________________________________

 ـ197ـ یاد همکارمان عبدالکاظم نهراری گرامی است

انتشار: کانال مستقیم کارگران هفت تپه ـ 27 آبان 1399

_________________________________

 ـ196ـ کشت و صنعت هفت تپه را هم با سیاسیهایشان، نابود کردند

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 27 آبان 1399

_________________________________

 ـ195ـ تصویری از نوشته نماینده مجلس

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 25 آبان 1399

_________________________________

 ـ194ـ تکذیبیه درباره بازگشت به کار تمام همکاران اخراجی و هشدار درباره تلاش هایی برای دفاع از اسد بیگی

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 25 آبان 1399

__________________________________

 ـ193 میزان ارز اختلاس شده توسط بخش خصوصی هفت تپه برابر با هزینه ایجاد هفتصد هزار شغل است + گفتگو با یوسف بهمنی از نمایندگان کارگران

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 25 آبان 1399

___________________________________

 ـ192ـ جیره خواران اسد بیگی فرار را بر قرار ترجیح دادند + ندامت یکی از مدیران و همبستگی با کارگران + ندامت را با آغوشی گرم استقبال می کنیم + انتقام از عوامل اسد بیگی یا عفو کارگری؟

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 24 آبان 1399

____________________________________

 ـ191ـ درخواست خلع ید اسد بیگی از سوی سازمان خصوصی سازی به هیئت داوری ارسال شد! + امید اسد بیگی یک رکورد جهانی زد!

 انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 22 آبان 1399

____________________________________

 ـ190ـ اتحاد ما جواب داد، زنده باد هفت تپه + پینوکیوی قوه قضائیه باز هم دروغ کفت + تیشه به ریشه هفت تپه برای نمایش کلاهبرداری

لنتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 21 آبان 1399

_____________________________________

 ـ189ـ اتحاد رمز پیروزی است! ـ

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 21 آبان 1399

_____________________________________

 ـ188ـ سخنرانی یوسف بهمنی یکی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه در اجتماع اعتراضی سه شنبه 30 آبان 1399

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 21 آبان 1399

______________________________________

 ـ187ـ دولت روحانی ـ جهانگیری کماکان از اسد بیگی شریک شان حمایت میکنند + محمد حبیبی آزاد شد

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 21 آبان 1399

_______________________________________

 ـ186ـ یازدهمین روز از تجمع اعتراضی

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 21 آبان 1399

_______________________________________

 ـ185ـ   دهمین روز اعتراض کارگری +  سخنرانی محمد امیدوار در دهمین روز از تجمع اعتراضی،  در جمع کارگران هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 20 آبان 1399

________________________________________

 ـ184ـ دروغ های مسئولین و رسانه ها... + ... دروغ در مورد بازگشت به کار همکاران

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 20 آبان 1399

________________________________________

 ـ183ـ موسوی امام جمعه اهواز در هفت تپه

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 18 آبان 1399

________________________________________

 ـ182ـ تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 18 آبان 1399

_______________________________________

 ـ181ـ هفت تپه پادگان نیست ـ همراه با واکنش کارگران هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 16 آبان 1399

_______________________________________

 ـ180ـ بازی امروز کارفرما و اداره تامین ـ ممنوعیت ورود فعالین به شرکت + استاندار خوزستان دستور اخراج میدهد + یگان ویژه سرکوب در هفت تپه چه میکند؟

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 16 آبان 1399

______________________________________

 ـ179ـ محکوم کردن حضور نیروهای یگان ویژه توسط کارگران در هفت تپه ـ همراه با سخنرانی یوسف بهمنی یکی از نمایندگان کارگری

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 16 آبان 1399

____________________________________

 ـ178ـ کارگران بازداشتی هفت تپه به قید وثیقه آزاد شدند

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 15 آبان 1399

___________________________________

 ـ177ـ آزادی کارگران نیشکر هفت تپه + به نقل از فرزانه ژیلایی وکیل کارگران بازداشتی هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 15 آبان 1399

_________________________________

 ـ176ـ در حمایت از کارگران بازداشتی

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 14 آبان 1399

________________________________

 ـ175ـ صدای غرش شیران هفت تپه امروز به گوش رسید + امروز همگی شاهکار کردیم و فقط یک نکته در مورد برخی از همکاران کارخانه + همکاران ما را آزاد کنید

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپهـ 11 آبان 1399

_______________________________

 ـ174ـ بازداشت چهار نفر از کارگران هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 11 آبان 1399

________________________________

 ـ173ـخبر محرمانه: امیر اسدبیگی طی یک تماس تلفنی راسا دستور بازداشت را صادر کرده است + جهانگیری گفته است برای کاهش قیمت ها دعا کنید! + دعای عاجل علیه گرانی ـ + میزان راست گویی با توان اجرایی برخی مسئولین

_______________________________

 ـ172ـ یوسف بهمنی و حمید ممبینی توسط نیروی انتظامی مدافع اسد بیگی ها دستگیر شدند + ابراهیم عباسی منجزی... بازداشت شد + درباره دستگیری های اخیر، فردا جلوی مدیریت + قراخوان تجمع، هفت تپه پادگان نیست! + مسعود حبوری هم... دستگیر شد    ـ 11 آبان 1399

_______________________________

 ـ171ـ واکنش رئیس کمیسیون اصل نود به مطلب همکاران + هشدار به مدیران بازنشسته + به دستگاه قضایی، نهادهای دولتی، مجلس به مسئولین شهرستان شوش

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 5 آبان 1399

_______________________________

 ـ170ـ رئیس کمیسیون اصل نود مجلس بی خبر است یا به بی خیر نمایی میکند؟

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 3 آبان ماه 1399

______________________________

 ـ169ـ احضار و بازجویی و پرونده سازی برای پنج تن از کارگران هفت تپه + طرح استیضاح وزیر اقتصاد دولت فاسد و رشوه خوار روحانی + روند خلع ید یک قدم دیگر به اجرا نزدیک شد! ـ

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 1 آبان 1399

______________________________

 ـ168ـ کارگران و فعالین مستقل کارگری هفت تپه و درس شرافت و آزادگی

اسماعیل بخشی ـ بازنشر: کانال مستقلکارگران هفت تپه ـ 30 مهر 1399

_____________________________

ـ167ـ موفقیت های تجمع اعتراضی امروز در هفت تپه + اعلام عمومی ـ اطلاعیه: به صفحه رسمی ما در اینستا گرام بپیوندید 

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 30 مهر 1399

________________________________

 ـ166ـ متن تخریبی علیه محمد خنیفر با لیست زحماتی که او کشیده است؟ + ناتوانی محض مجلسی ها در مقابل اسدبیگی ها + دیوان محاسبات به موازات دولت برای اجرای خلع ید وارد قضیه شد

بازنشر: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 30 مهر 1399

________________________________

 ـ165ـ خبر محرمانه؛ رشوه اسدبیگی ها به بیمه اجتماعی + بزرگترین تکنولوژی قرن وارد هفت تپه شد! ـ

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 27 مهر 1399

_________________________________

 ـ164ـ تیراندازی افراد ناشناس به ماشین های کاشت نیشکر

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 26 مهر 1399

_________________________________

 ـ163ـ جوابیه کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به بیانیه اسد بیگی + اقدامات تروریستی داعشی ها در هفت تپه + همکاران هوشیار باشیم! مسئول تیراندازی در هفت تپه کیست + نوشته اسماعیل بخشی درباره اقدامات تخریبی عوامل مزدور کارفرما علیه کارگران و فعالین... انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 26 مهر 1399

________________________________

 ـ162ـ آزاد کردن امید اسدبیگی به قید وثیقه و کفالت سنگین

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 25 مهر 1399

________________________________

 ـ161ـ شریعتی استاندار در حال توطئه در هفت تپه! + حق با کارگران هفت تپه بود! ـ

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 24 مهر 1399

________________________________

 ـ160ـ حرکت اعتراضی کارگران هفت تپه در اعتراض به برخوردهای چکشی کارفرما با فعالین کارگری و سو مدیریت کارفرما و عدم پرداخت مطالبات

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 20 مهر 1399

________________________________

 ـ159ـ حمایت کارگران غیر نیشکری از امید آزادی

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 20 مهر 1399

________________________________

 ـ158ـ امید آزادی به کمیته انظباط میرود! اجازه نمیدهیم + جنگ ورزان ارمنستان ـ آذربایجان! اسلحه ها را اشتباه نشانه رفته اند ـ + خوش خدمتی های بهاری فاسد برای داعشی ها + ما کارگران کشت و تهیه قلمه توسعه و فعلی حمایت کامل خود را از مهندس آزادی اعلام میکنیم + احسنت یر شرف و غیرت بچه های کوره بخاری + مرگ را به او تحمیل کردند

انتشار" کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 19 مهر 1399

_________________________________

 ـ157ـ هشدار بسیار جدی از سوی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه+ امید آزادی یکی از فعالان کارگری هفت تپه از کار اخراج شد

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 19 مهر 1399

__________________________________

ـ156ـ اطلاعیه کارگران غیر نیشکری + فتنه ها و شایعات و قطع حقوق علیه نمایندگان ما نتیجه نخواهد داد

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 16 مهر 1399

___________________________________

 ـ155ـ بیانیه فعالین مستقل کارگری نیشکرهفت تپه...+ پیامی درباره اطلاعیه فعالان مستقل درهفت تپه + کارگران هفت تپه اقدام به اخراج برخی مدیران خائن کردند + ادامه ستمکاری خاندان اسد بیگی بر کارگران هفت تپه

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 16 مهر 1399

__________________________________

 ـ154ـ بیانیه فعالین مستقل کارگری نیشکر هفت تپه...+ زندانی کردن اعضای کانون نویسندگان را محکوم می کنیم

انتشار: سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ـ 16 مهر 1399

_________________________________

 ـ153ـ مواظب توطئه باشیم! خصوصی سازی نمیخواهیم! + در همبستگی با معلمان علیه خصوصی سازی، برای آموزش رایگان

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 15 مهر 1399

________________________________

 ـ152ـ چرا عوامل کارفرما عامدانه دو نوع تعاونی کاملا متضاد را با هم قاطی میکنند؟

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 14 مهر 1399

_________________________________

 ـ151ـ نادری نماینده مجلس و زیگزاگ های هدفدار

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 13 مهر 1399

________________________________

 ـ150ـ مصاحبه صدا و سیما با کعب عمیر درباره خلع ید کارفرمای بخش خصوصی تا یک ماه و نیم دیگر + ما کارگران مظلوم فصلی هستیم، چرا به داد ما نمیرسید

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 13 مهر 1399

_______________________________

 ـ149ـ همکاران عزیز در هفت تپه خلع ید با اتفاق... به صورت صریح و واضح و در حضور خبرنگاران اعلام شده است

انتشار: سندیکای کارگران هفت تپه ـ 13 مهر 1399

_______________________________

 ـ148ـ اخراج پنجاه مدیر بازنشسته هفت تپه + اسماعیل بخشی و سایر نمایندگان ما درباره آینده مالکیت شرکت و نحوه مدیریت آن یکصدا اعلام میکنیم + خانم خبرنگاری که تا کنون از مطالبات ما پشتیبانی کرده

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 11 مهر 1399

______________________________

 ـ147ـ پاداش خودفروشی و خیانت به کارگران هفت تپه + اداوه فشار و بازجویی بر کارگران هفت تپه... + حمله عوامل کارفرما به فعالین کارگری

انتشار: کانال  مستقل کارگران هفت تپه ـ 10 مهر 1399

______________________________

ـ146ـ احضارهفت نفر از کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 10 مهر 1399

_______________________________

 ـ145ـ درباره اطلاعیه خاندان فاسد اسد بیگی درباره حقوق تیر ماه + فروختن هفت تپه و کل منطقه به دو دست لباس و سه توپ فوتبال + با یکی از سرداران خالی بند ی و لاف زنی در استان خوزستان آشنا شوید

کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 8 مهر 1399

________________________________

 ـ144ـ نشست های مخفیانه شورای اسلامی کار درباره آینده هفت تپه + نوکر... اسد بیگی + امیلی و کاویانی بالغ بر سیصد میلیون تومان بابت کسر حقوق کارگران هفت تپه درصد و دستخوش گرفته اند

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 6 مهر 1399

_______________________________

 ـ143ـ تکذیبی به صورت ناشناس درباره دستگیری اسد بیگی + آش آنقدر شور است که حتی مسئولین هم اذعان میکنند + مطالبات کارگران هفت تپه بر آورده نشده است

انتشارکانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 5 مهر 1399

_______________________________ 

 ـ142ـ امید اسد بیگی بازداشت شده است + حمایت و همبستگی جمعی از فعالین و کارگران شرکت Momox  و سندیکایVerdi در حمایت از اعتصابات و مبارزات کارگران هفت تپه در ایران

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 3 مهر 1399

_______________________________

 ـ141ـ ادامه اعتصاب در هفت تپه

انتشار: هفت تپه ـ کانال مستقل کارگران ـ 2 مهر 1399

_______________________________

 ـ140ـ پیامی به همکاران در هفت تپه و کارگران در نقاط دیگر

انتشار: هفت تپه ـ کانال مستقل کارگران ـ 1 مهر 1399

______________________________

 ـ139ـ این دور از اعتصابات کارگران هفت تپه  +  مصاحبه اختصاصی یوسف بهمنی با رسانه امتداد

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 30 شهریور 1399

______________________________

ـ138ـ امروز در هفت تپه تجمع برگزار نشد

انتشار: هفت تپه ـ کانال مستقل کارگران ـ 29 شهریور 1399

_____________________________

 ـ137ـ حضور یگان ویژه داخل شرکت هفت تپه برای تقابل با کارگران اعتصابی

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 28 شهریور 1399

______________________________

 ـ136ـ نود و چهارمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه + فحاشی به عزیزان عرب و شمشیر کشیدن به کارگران اعتصابی! ـ

هفت تپه ـ کانال مستقل کارگران ـ 26 شهریور 1399

_______________________________

 ـ135ـ نود و سومین روز اعتصاب کارگران هفت تپه + ایلنا و تلاش برای زنده کردن جسد شورای اسلامی در هفت تپه

هفت تپه ـ کانال مستقل کارگران ـ 26 شهریور 1399

_______________________________

 ـ134ـ جهت اطلاع همه!  ـ  تحمل و انتظار راه چاره نیست! ـ

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 25 شهریور 1399

______________________________

 ـ133ـ اعتصاب کارگران هفت تپه نود و دو روزه شد

هفت تپه ـ کانال مستقل کارگران ـ 25 شهریور 1399

______________________________

 ـ132ـ نود و یکمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه  +  داعش بیگی ها به دزدی ادامه میدهند

هفت تپه ـ کانال مستقل کارگران ـ 23 شریور 1399

_____________________________

 ـ131ـ اعتصاب کارگران در هفت تپه به نودمین روز مبارزه تاریخی خود وارد شد  +  پاسخی به شب نامه اسد بیگی و عواملش و توضیح علت عصبانیت آنها از کارگران هفت تپه

هفت تپه کانال مستقل کارگران ـ 22 شهریور 1399

_____________________________

 ـ130ـ هشتاد و هشتمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه + اسد بیگی در حال سقوط آزاد! ـ

کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 20 شهریور 1399

_______________________________

 ـ129ـ هشتاد و هفتمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه... با حضور کارگران غیر نیشکری در مقابل فرمانداری شوش برگزار شد

کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 19 شهریور 1399

_______________________________

 ـ128ـ هشتاد و ششمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه صبح امروز سه شنبه 18 شهریور  ــ  خلع ید از مالکیت هفت تپه کلید خورد

کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 19 شهریور 1399

_______________________________

 ـ127ـ تعلیق اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و نق زدن مدافعین دروغین کارگران

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 19 شهریور 1399

________________________________

 ـ126ـ پیروزی های بیشتر در راه است! ـ

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 18 شهریور 1399

_______________________________

 ـ125ـ پیشنهاد کارگران بازنشسته شرکت نفت برای هفت تپه

جمعی از کارگران بازنشسته شرکت نفت ـ 18 شهریور 1399

_________________________________

 ـ124ـ بندر "امام" (سربندر): گردهمایی کارگران شرکت پتروشیمی "خوارزمی"، در اعتراض به انتقال اجباری... پائین آمدن حقوق و شرایط شغلی خود (صوتی و تصویری) ـ

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 18 شهریور 1399

__________________________________

 ـ123ـ هشتاد و چهارمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه

هفت تپه کانال مستقل ـ 16 شهریور 1399

__________________________________

 ـ122ـ توضیحی مهم درباره ادامه اعتصاب و برخی اشکالات در انعکاس اخبار اعتصاب و درخواست از همه همکاران

جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف ـ 16 شهریور 1399

_________________________________

 ـ121ـ جمع بازنشستگان تامین اجنماعی در شهر شوش

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 16 شهریور 1399

_________________________________

 ـ120ـ جمع اعتراضی کارگران غیر نیشکر هفت تپه در مقابل استانداری خوزستان

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ  16 شهریور 1399

_________________________________

 ـ119ـ اظهارات ضعف دو نماینده هفت تپه ای در مقابل قالیباف ـ صوتی و تصویری ـ 15 شهریور 1399_______________________________

 ـ118ـ پیام به کارگران زحمتکش در ایران! ـ

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 15 شهریور 1399

_______________________________

 ـ117ـ برای وارد شدن به فاز جدید اعتصاب، نیاز به شور و مشورت و تصمیم گیری جمعی کارگران هفت تپه ضروری است! ـ

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 14 شهریور 1399

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ116ـ هشتادمین روز اعتصاب هفت تپه

هفت تپه ـ کانال مستقل کارگران ـ 13 شهریور 1399

_______________________________

 ـ115ـ اعلام حمایت اسماعیل بخشی از حق خواهی و مطالبه گری و اعتصاب کارگران فصلی هفت تپه

  پیام همکارـ 12 شهریور 1399  

____________________________________

 ـ114ـ کارخانه رب اسد بیگی + حمایت مادران پارک لاله از اعتصاب هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 10 شهریور 1399

_______________________________

 ـ113ـ اعتصاب کارگران هفت تپه به حالت تعلیق درآمد

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 8 شهریور 1399

_______________________________

 ـ112ـ فراخوان عمومی به مردم:  خرید قند و شکر وارداتی را بایکوت کنیم! ـ

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 6 شهریور 1399

_______________________________

 ـ111ـ هفتاد و یکمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه + تکذیبیه! خبر اتمام اعتصاب صحت ندارد + طرف صحبت های ما آقای محمد ظهیری است

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 5 شهریور 1399

_______________________________

 ـ110ـ مین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه (صوتی و تصویری) ـ

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 2 شهریور 1399

_____________________________

 ـ109ـ همبستگی سندیکاهای کارگری مختلف ترکیه و حزب کار این کشور با اعتصاب طولانی و شجاعانه کارگران نیشکر هفت تپه خوزستان ایران

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 2 شهریور 1399

______________________________

 ـ108ـ شصت و نهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه (صوتی و تصویری) ـ

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 1 شهریور 1399

______________________________

 ـ107ـ شصت و هشتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 1 شهریور 1399

______________________________

 ـ106ـ رقابت جناحی بر سر تصرف مدیریت هفت تپه به جای پاسخ به مطالبات کارگران + از هم برگی زرین دیگر از افتخارات دولت (  تدبیر و امید) ـ

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 1 شهریور 1399

______________________________

 ـ105ـ شصت و هفتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 31 مرداد 1399

_______________________________

 ـ104ـ بعد از نزدیک به هفتاد روز از اغتصاب... امروز هیئتی برای بررسی اوضاع... در شرکت حاضر شدند (تصویری)ـ

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 31 مرداد 1399

_______________________________

 ـ103ـ کارگران باید به نیروی خود باور داشته باشند + پوپولیست های بهارستان نشین یا پاستور نشینان سرمایه داری؟!! ـ

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 31 مرداد 1399

_______________________________

 ـ102ـ شصت و ششمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه + سخنان تعدادی از کارگران نیشکر هفت تپه (تصویری) ـ

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 30 مرداد 1399

_______________________________

 ـ101ـ سخنان منصور اکبری کارگر نیشکر هفت تپه (تصویری) در شصت و پنجمین روز اعتصاب

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 29 مرداد 1399

_______________________________

 ـ100ـ شصت و پنجمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه + صحبت های ظهیری یکی از کارگران هفت تپه (تصویری) + پیام همبستگی حزب چپ آلمان ـ ماینز

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 29 مرداد 1399

_______________________________

 ـ99ـ شصت و چهارمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه ـ نه دولت، نه حاکم، نیستند به فکر ملت! ـ

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 28 مرداد 1399

________________________________ 

 ـ98ـ شصت و سومین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه + سخنرانی یکی از کارگران نماینده هفت تپه، عادل سرخه (تصویری)

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 26 مرداد 1399

________________________________

  ـ97ـ بخش دوم از صحبت های یکی از نمایندگان نیشکر هفت تپه ، یوسف بهمنی در مقابل فرمانداری شهرستان شوش ـ 25 مرداد 1399

____________________________________

 ـ96ـ شصت و دومین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه + صحبت های یوسف بهمنی در مقابل فرمانداری (تصویری)ـ

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 25 مرداد 1399

____________________________________

 ـ95ـ جلسات مشترک مجلس با نمایندگان کارگران هفت تپه: هیاهوی بسیار برای هیچ + تصویری

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 25 مرداد 1399

_____________________________________

 ـ94ـ شصت و یکمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه + هفت تپه پایتخت اعتصاب جهان

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 25 مرداد 1399

_____________________________________

 ـ93ـ شصت و مین روز اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه + حمایت سندیکاها، تشکلات مستقل کارگری، کانون های صنفی معلمان، شوراهای صنفی دانشجویان و نشریات دانشگاه ها و بازنشستگان از اعتصاب سراسری در کشور

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 23 مرداد 1399

_____________________________________

 ـ92ـ پنجاه و نهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 23 مرداد 1399

_____________________________________

 ـ91ـ پنجاه و هشتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 22 مرداد 1399

_____________________________________

 ـ90ـ ادامه اعتصاب کارگران نیشکر هغت تپه ـ پنجاه و هفتمین روز اعتصاب + به اعتصاب کارگران صنعت کشاورزی ایران هفت تپه سلام می کنیم و...ـ

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 22 مرداد 1399

_____________________________________

 ـ89ـ پنجاه و ششمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه + بنر حمایتی بازنشستگان فرهنگیان و تامین اجتماعی از کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه + حکم شنیع و قرون وسطابی شلاق بر پیکر کارگران محکوم است

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 19 مرداد 1399

_________________________________________

 ـ88ـ پنجاه همین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه + مرثیه ای برای هفت تپه ـ دکتر یاسر رحمانی، پزشک هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 19 مرداد 1399

____________________________________________

 ـ87ـ کارگران نیشکر هفت تپه چه می گویند، مسئولین و رسانه های جمهوری اسلامی چه می شنوند

اسماعیل بخشی ـ 19 مرداد 1399

____________________________________________

 ـ86ـ پنجاه و چهارمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه + از کارگران هفت تپه حمایت می کنیم

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 18 مرداد 1399

____________________________________________

 ـ85ـ  محاصره ی چند ساعته ی پزشک مجموعه کشت و صنعت نیشکر از طرف نهادهای امنیتی

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 17 مرداد 1399

___________________________________________

 ـ84ـ پنجاه و سومین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه + "دولت درباره مجتمع هفت تپه تصمیم گیری می کند" ـ

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 16مرداد 1399

__________________________________________

 ـ83ـ پنجاه و دومین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 16مرداد 1399

_________________________________________

 ـ82ـ پنجاه و یکمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 15مرداد 1399

_________________________________________

 ـ81ـ شرایط و زمینه عینی اعتصاب سراسری کارگران

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 15مرداد 1399

__________________________________________

 ـ80ـ پنجاه همین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه + فرزند کارگرانیم، کنارشان می مانیم

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 15مرداد 1399

__________________________________________

 ـ79ـ چهل و نهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه (تصویری) + محاکمه کارگران حق طلب، نه فراموش می شود و نه بخشیده خواهد شد+ فردا دوشنبه... نان کارـآزادی محاکمه می شود

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 13 مرداد 1399  

___________________________________________

 ـ78ـ چهل و هشتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه (تصویری) + حضور نماینده مجلس در شوش (تصویری) ـ

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 11 مرداد 1399

___________________________________________

 ـ77ـ اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه چهل و هفتمین روز خود را پشت سر گذاشت + شعر :  صبرشان لبریز خواهد شد ، یا که نه؟ + سخنان و رنج کارگر آبیاری نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 11 مرداد 1399

__________________________________________

 ـ76ـ چهل و ششمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه روبروی فرمانداری شهر شوش + احضار یکی از کارگران نیشکر هفت تپه به دادگاه + پیام همکار

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 9 مرداد 1399

__________________________________________

 ـ75ـ چهل و پنجمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 7 مرداد 1399

_________________________________________

 ـ74ـ چهل و چهارمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 7 مرداد 1399

_________________________________________

 ـ73ـ چهل و سومین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 7 مرداد 1399

_________________________________________

 ـ72ـ چهل و دومین روز اعتصاب هفت تپه + نکاتی پیرامون اعتصاب

کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 5 مرداد 1399

_________________________________________

 ـ71ـ چهل و یکمین روز اعتصاب هفت تپه + وعده های پوچ مسئول عالی رتبه قضایی

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه + کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 5 مرداد 1399

________________________________________

  ـ70ـ  چهلمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه ـ 5 مرداد 1399

________________________________________

 ـ69ـ سی و نهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه + نامه ای به مردم شریف و آگاه شوش

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه + کانال مستقل کارگران هفت تپه ـ 2 مرداد 1399

________________________________________

 ـ68ـ  سی و هشتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه  ـ  پیام به کارگران و همکاران عزیز

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 2 مرداد 1399

________________________________________

 ـ67ـ سی و هفتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 1 مرداد 1399

________________________________________

 ـ66ـ سی و ششمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 31 تیر 1399

_______________________________________

  ـ65ـ سی و پنجمین روز اعتصاب هفت تپه امروز یکشنبه 29 تیر 1399

هفت تپه کانال مستقل کارگران ـ 29 تیر 1399   

______________________________________

  ـ64ـ اطلاعیه رسمی: درباره راه اندازی صفحه فیسبوکی ــ  تعیین شعارها برای تجمعات کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه

هفت تپه کانال مستقل کارگران ـ 29 تیر 1399

___________________________________________

 ـ63ـ در سی و چهارمین روز از اعتصاب،  مراتب قدردانی از وکیل مدافع کارگران نیشکر هفت تپه خانم فرزانه زیلابی

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 29 تیر 1399

______________________________________

 ـ62ـ در سی و چهارمین روز از اعتصاب کارگران در مقابل فرمانداری شوش

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 29 تیر 1399

_____________________________________

 ـ61ـ خواستیم، ایستادیم، به دست آوردیم. ـ

اسماعیل بخشی فعال کارگری ـ 27 تیر 1399

____________________________________

 ـ60ـ در سی و دومین روز از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 27 تیر 1399

_____________________________________

  ـ59ـ آزادی کارگران از زندان دزفول

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ  26 تیر 1399

______________________________________

 ـ58ـ به نقل از فرزانه زیلابی وکیل کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ  26 تیر 1399

______________________________________

  ـ57ـ سی و یکمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ  26 تیر 1399

_____________________________________

  ـ56ـ  کارگر زندانی، دزد و غارتگر آزاد

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ  26 تیر 1399

____________________________________

 ـ55ـ  یک ماه گذشت، یعنی سی روز؛ کارگران نیشکر هفت تپه همچنان در اعتصاب هستند

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 25 تیر 1399

____________________________________

  ـ54ـ فرزانه زیلابی، وکیل کارگران هفت تپه در گفتگو با امتداد خبر داد

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 25 تیر 1399

____________________________________

  ـ53ـ انتقال کارگران بازداشتی به زندان فجر دزفول

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 25 تیر 1399

___________________________________

 ـ52ـ بازداشت و ضرب و شتم کارگران محکوم است

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 25 تیر 1399

___________________________________

  ـ51ـ دستگیری خبرنگار مستقل و همکارش در شهرستان شوش   +   حاکمان ریز و درشت گمان دارند که کارگران هفت تپه در ادامه اعتصاب، خسته، مایوس و درمانده خواهند شد

سندکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 24 تیر 1399

__________________________________

  ـ50ـ اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وارد بیست و نهمین روز شد

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 24 تیر 1399

__________________________________

  ـ 49ـ کارگران نیشکر هفت تپه پرچمدار مطالبات معیشتی مزدبگیران! ـ

شورای بازنشستگان ایران ـ 24 تیر 1399

________________________________

 ـ48ـ بیست و هشتمین روز از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 22 تیر 1399

________________________________

ـ47ـ بیست و هفتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 22 تیر 1399

________________________________

 ـ46ـ همراهی فرزندان کارگران نیشکر هفت تپه در اعتصاب

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 20 تیر 1399

_______________________________

 ـ45ـ فرزندان کارگرانیم، کنارشان میمانیم

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 20 تیر 1399

_______________________________

  ـ44ـ بیست و پنجمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 20 تیر 1399

________________________________

  ـ43ـ بیست و چهارمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 19 تیر 1399

_______________________________

  ـ42ـ بیست و سومین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 18 تیر 1399

______________________________

  ـ41ـ بیست و دومین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شهرستان شوش

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 17 تیر 1399

_________________________________


 ـ40ـ بیست و یکمین روز اعتصاب هفت تپه امروز یکشنبه 15 تیر 1399

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 15 تیر 1399

__________________________________

 ـ39ـ اختلاس و ادامه زمین خواری کارفرمای هفت تپه همچنان ادامه دارد

جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه ـ 13 تیر 1399

_____________________________

 ـ38ـ  در خصوص پرداخت حقوق فروردین ماه کارگران نیشکر هفت تپه. اعتصاب همچنان ادامه خواهد داشت! ـ

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 12 تیر 1399

____________________________

 ـ37ـ  بیانیه چهار تشکل مستقل: حکم اعدام برای معترضان به فقر و ایجاد ارعاب عمومی را محکوم می کنیمـ 12 تیبر 1399

____________________________

 ـ36ـ هجدهمین روز اعتصاب نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 12 تیر 1399

_________________________________

 

 ـ35ـ  هفدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 11 تیر 1399

________________________________

 ـ34ـ شفیعی و روابط او در خوزستان

جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه ـ 11 تیر 1399

___________________________

  ـ33ـ شانزدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 10 تیر 1399

____________________________

 ـ32ـ  پانزدهمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 9 تیر 1399

_______________________________

 ـ31ـ دهمین جلسه دادگاهی متهمان ارزی

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ9 تیر 1399

_________________________________

  ـ30ـ  چهارده روز گذشت، کارگران همچنان پرشور و استوار ایستاده اند! ـ

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 8 تیر 1399

_________________________________

 ـ29ـ  سیزدهمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه همراه با سکوت مسئولین!! ـ

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 8 تیر 1399

________________________________

  ـ28ـ  دوازدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 7 تیر 1399

________________________________

  ـ27ـ  یازدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 6 تیر 1399

________________________________

  ـ26ـ  بعد از گذشت ده روز از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه صدای اعتراضات این زحمتکشان را هیچ مسئولی نشنیده است

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 5 تیر 1399

________________________________

  ـ25ـ دهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 5 تیر 1399

_________________________________

  ـ24ـ  اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه نهمین روز خود را پشت سر گذاشت

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 4 تیر 1399

___________________________________

 ـ23ـ  از مطالبات کارگران هفت تپه حمایت می کنیم و در کنار آنها ایستاده ایم! ـ

امضا مشترک ـ 4 تیر 1399

___________________________________

  ـ22ـ  هشتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 3 تیر 1399

___________________________________

  ـ21ـ  هفتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 1 تیر 1399

____________________________________

   ـ20ـ  با حمایت از کارگران معترض نیشکر هفت تپه، خود را در کنار آنها و همقدم با تک تک شان میدانیم

جمعی از کارگران و فعالان کارگری گروه ملی فولاد اهواز ـ 1 تیر 1399

____________________________________

  ـ19ـ  ششمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 1 تیر 1399

____________________________________

 ـ18ـ  نمایش مضحک رضا رخشان

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 1 تیر 1399

____________________________________

 ـ17ـ از کارگران اعتصابی هفت تپه حمایت کنیم

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 31 خرداد 1399

_____________________________________

 ـ16ـ اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه امروز وارد پنجمین روز خود شد

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 31 خرداد 1399

______________________________________

 ـ15ـ نمایندگان مستقل کارگران هفت تپه در گفتگو با امتداد:  تا تحقق مطالبات به تجمع اعتراضی ادامه می دهیم ـ 31 خرداد 1399

_____________________________________

 ـ14ـ  چهارمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 30 خرداد 1399

_____________________________________

 ـ13ـ  در پاسخ به خبرگزاری "فارس" مبنی بر اینکه "شرکت نیشکر هفت تپه تعطیل شد"ـ

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 30 خرداد 1399

______________________________________

 ـ12ـ  سومین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 29 خرداد 1399

_______________________________________

 ـ11ـ ادامه اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در دوران بی تفاوتی مسئولین اجرایی و قضایی و شعار کارگران

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 28 خرداد 1399

_______________________________________

 ـ10ـ اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 26 خرداد 1399

_______________________________________

  ـ9ـ عمران روشنی مقدم از فقر خود را بر بالای دکل طلای سیاه به دار آویخت تا عدالت و انسانیت را شرمنده دستهای پینه بسته خود کند! ـ

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 23 خرداد 1399

______________________________________

 ـ8ـ توزیع فیش های حقوقی فروردین با دستمزد سال قبل بدون ساعت اضافه کاری و حق شیفت کارگران

کارگران نیشکر هفت تپه ـ 22 خرداد 1399

_____________________________________

 ـ7ـ آقای نیکوفرد، انتخاب شما از طرف "آن کنفدراسیون" ارزانی خودتان باد! ـ

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 20 خرداد 1399

______________________________________

 ـ6ـ آیا محاکمه امید اسدبیگی به نفع ما است؟

از طرف جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه ـ 20 خرداد 1399

_____________________________________

 ـ5ـ اتهام امنیتی فریدون نیکوفرد به سندیکای نیشکر هفت تپه

اردوی کار ـ 20خرداد 1399

________________________________________

 ـ4ـ انتقاد سندیکای هفت تپه به نحوه انتخاب نماینده توسط IUF

ایلنا ـ 18 خرداد 1399

________________________________________

 ـ3ـ روی سخن ما با نماینده دادستان پرونده آقای شاه محمدی و قاضی پرونده آقای مسعودی مقام است

جمعی از کارگران هفت تپه ـ 14 خرداد 1399

_________________________________________

 ـ2ـ نا مه سرگشاده در رابطه با پیام کنفدراسیون بین المللی (ای یو اف) ـ  IUF

  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ـ 12 خرداد 1399

_________________________________________

 ـ1ـ یک افشاگری بی سابقه! ـ1 

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 

 

 

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است