یʝی ی

ی یی

 

ی ۀ ѐ ی ی

ی ѐ ј یԘ ʁ ی ی ی  ی ی ϡ ی ی ۀ یϐ ѐ ی ی ی ی یی ѐ یԘ ʁ ی ی یی یی ʐی ی ی ҡ یԘ ی ی ی Ԙۀ ی ۀ ی ی ی . ی ی ٢٥ Ԙ ی ی ѐ ی ʐ ۀ ʘ ی . ی ی ی ی ی ѐ ی ی یی یی ی ی ی ʘ Ԙ ی ی ی ی ѐ ی . ی ی ی ی ی јȐ юی ی Ԙ ی ی ی ʡ ی ی یۀ یی ییی ی ی . ی ی ی Ԙ ی ی ی یی ѐی یی ی ۀ یی ѐ یی ی ʐ یی ǘ  . ѐ ی ۀ ی ѐی э ۀ ی ی ی ی ۀ ѐ ۀ یی یی ی . ѐ ۀ ی یی ی ی یی ǘ ی ی ی . ۀ یی ی ی ǘ ی یی ی ی ی ϐ ی ی ی ǡ ǘ ی ی ǁی ی ی ѐ . یی ۀ ѐۀ ی ی ی ی ی ی Ԙ ΐ ی یی . ی ۀ ѐۀ ی ی ۀ ǘ ǘی ی ǘ ی .

ѐ یԘ ʁ ی ی ی ʐی ѐ ʘیۀ ѐ یی ی ѐی . ی ѐ ʁ : ی یی ی ۀ ѐ ی сیی ی ϡ ی ی ی ѐ ی ی Ԙ ی ѐی ʐی ی ј ѐی. ی ی ی ی یی . ј ۀ ی ی ی   ۀ یی ی یѐی ی .

ۀ ѐۀ ی ی ی ی . یی Ԙ ϐ یϐ ی ј Ԙ ǘ ی ی ی . ی ی ی ͘ی ی . ی ی ی ʘی یی ʘی Ԙ ی یی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی Ԙ юی ی ی ی ی ی ͘ ѐیی ی ی ʐیی ی Ԙ ی .

 ی ی ی ی یی ی ی ϡ ی ی ۀ یی Øی ی ǐی ی ی ی ʐ ی јȡ Ԙ ی ۀ یی ۀ ѐ .    

Ԙ ۀ یی ѐ ی ǘی ی ی!

ѐ ی ی

ѐ یی ی

ѐی

ѐی یԘ

ی ѐ -

ی ١٣٩٧

Kargaran.parsjonobi@gmail.com

ی ϡ