درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 


فراخوان به آکسیون همبستگی با کارگران زندانی و زندانیان سیاسی!

خیزش با شکوه دی ماه 96 که ناقوس مرگ حکومت سرمایه داران اسلامی را بدون توهم به جناحهای آن بصدا در آورد، تداوم خود را در اعتصابات و اعتراضات کارگری و همه گروه‌های اجتماعی به جان آمده از اوضاع موجود نشان می‌دهد .حکومت چپاول‌گران و سارقان اسلامی در برابر مبارزات اردوی کار مستاصل شده است .استیصالی که خود را در در سناریوی سوخته مضحکه اعتراف گیری " طراحی سوخته" به نمایش می گذارد. در این روزهای تاریخی باید نشان دهیم  که چون همیشه در کنار فعالین کارگری اجتماعی می ایستیم و پژواک صدای حقطلبانه آنان می شویم.  

مردم آزادیخواه و شریف گوتنبرگ!

مبارزات جاری اردوی کاردر ایران شایسته گرمترین همبستگی است. شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران – گوتنبرگ همه شما انسانهای شریف را صرف نظر از نزدیکی ها و دوریهای سیاسی و سازمانی فرا مى خواند دست در دست هم و شانه به شانه مبارزات مردم در ایران، به حمایت از فعالین زندانی برخیزیم و خواهان آزادی بی قید و شرط آنان شویم.
وعده دیدار ما:
شنبه بیست وششم ژانویه 2019 ساعت دو بعد از ظهر ،یرن توریت گوتنبرگ 
سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی ایران!

کارگر زندانی،زندانی سیاسی بی قید و بی وثیقه آزاد باید گردد!

شورای پشتیبانی ازمبارزات مردم در ایران- گوتنبرگ سوئد
2019-01-22  گوتنبرگ

                                                                  
برای هماهنگی و اطلاعات بیشتر با کریم نوری 0704441555 و یا با حبیب سلطانی 0707659478 تماس بگیرید.

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است