درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

اعلام موجودیت

کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران – هلند

 نیروهای مبارز و انقلابی!

-  در شرایطی که مبارزات حق طلبانه طبقه کارگر و مردم زحمتکش ایران بار دیگر وارد مرحلهُ نوینی شده و رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی لحظه‌ای دست از سرکوب، ستم و استثمار مردم ایران برنداشته است.

-  در شرایطی که شاهد وضعیت پرآشوب، بحرانی همراه با غارت، سرکوب، فساد و استثمارعنان گسیخته در ایران هستیم که مسبب همه آنها رژیم فاسد و سرکوبگر جمهوری اسلامی می باشد.

-  در شرایطی که بر اثر تحریم های غیر انسانی، وضعیت مردم ایران و خصوصا زحمتکشان روز به روز بدتر می شود و علت اصلی آن بازهم سیاست های جنایتکارانه رژیم جمهوری اسلامی هست.

-  در شرایطی که در منطقه خاورمیانه، با دخالت و زمینه سازی امپریالسیت ها شاهد بروز جنگ های خانمانسوز و قربانی شدن صد ها هزارو آوارگی میلیون ها انسان هستیم.

-  در شرایطی که اعتراضات واعتصابات کارگری و اوج گیری جنبش های اجتماعی همچون جنبش های زنان، معلمین و دانشجویان دراکثر شهرهای کشور، فضای سیاسی جامعه را کاملا دگرگون نموده است وما شاهد امواج خاموش نشدنی اعتراضات ومبارزات ستمدیدگان علیه رژیم جنایتکار حاکم هستم.

ـ  درشرایطی که اعتراضات و مبارزات حق طلبانه زنان علیه حجاب اجباری، نا برابری های سیاسی ـ اجتماعی و قوانین حقوقی زن ستیز سرکوب شده و ما با دستگیری، زندان و جریمه نقدی بدلیل عدم رعایت حجاب اجباری  وتحقیر روزانه آنان مواجه ایم.

ما عده ای از نیروها، سازمان ها و افراد سیاسی چپ و آزادیخواه مقیم هلند، متشکل ازسوسیالیست و کمونیست های معتقد به سرنگونی تمامیت رژیم جمهوری اسلامی با همه دارو دسته های درونی اش و با حفظ  مرزبندی میان صف انقلاب و ضد انقلاب، پس از دوسال تلاش، اقدام به تشکیل " کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران – هلند" نموده، تا با برپایی آکسیون ها و فعالیت های اعتراضی و افشاگرانه علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی، به حمایت خود از مبارزات کارگران، زحمتکشان و زنان و سایر جنبش های اجتماعی و اعتراضی در ایران سرعت وسعت بیشتری ببخشیم.

 معیار ها و پرنسیب های کمیته :

1ـ اعتقاد به ضرورت سرنگونی کلیت رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی و تمام دار و دسته های درونی آن.

  مرز بندی با نیروهای راست و ضد انقلابی ای که از رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی حمایت کرده و در سرکوب مبارزات حق طلبانه مردم همدست شده و دست شان به خون کارگران، زحمتکشان و مردم ایران آلوده است.

3ـ ضد امپریالیست بودن نیروها و معتقد به عدم دخالت نیروها و کشورهای خارجی در ایران یک اصل تخطی ناپذیرافراد شرکت کننده درکمیته می باشد.

این کمیته برای پیشبرد برنامه های مبارزاتی خود، به همه آنانی که توافقات و پرنسیبهای کمیته را قبول داشته باشند، دست همکاری وهمیاری دراز می کند.

این کمیته متشکل از نیرو های انقلابی سوسیالیست و کمونیست ها، مدافعان انقلابی 
حقوق زن و افراد آزادیخواه وانقلابی می باشد.

تماس:

Kargar.nl@gmail.com

آمستردام -هلند

  فوریه سال 2019 (بهمن 1397)  

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است