درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

پر توان باد اعتصاب سراسری معلمان!

ناصر بابامیری

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، به دنبال اعتراض و اعتصابات سراسری معلمان در مهر و آبان ماه امسال که به جای پاسخ گویی به خواست و مطالبات برحقشان، منجر به ضرب و شتم و دستگیری صدها نفر از آنان از سوی رژیم گردید، باریدگر طی بیانیه ای رو به همه معلمان برای روزهای 12, 13 و 14 اسفند فراخوان اعتصاب سراسری در دفتر مدارس داده اند. بیانیه ضمنا در این خصوص همه خانواده های معلمان و دانش آموزان و انسانهای آزادیخواه در سراسر ایران را نیز به حمایت و پشتبانی از این تحصن فراخوانده اند. رئوس خواست و مطالبات در این بیانیه اینگونه لحاظ شده : "آزادی فعالان صنفی فرهنگی و بسته شدن همه پرونده ها در این زمینه، آزادی تشکلهای صنفی فرهنگیان در سراسر کشور، اختصاص بودجه کافی به آموزش و پرورش در سال ۹۸ و رفع مشکلات عدیده مدارس، ترمیم اساسی حقوق فرهنگیان و پرداخت تمام معوقات آنها، همسان سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی با شاغلان، تامین بیمه ای کارا و پاسخگو برای فرهنگیان شاغل و بازنشسته، توقف سیاست‌ پولی سازی مدارس".

اعتراض معلمان نیز نظیر دیگر اقشار فرودست جامعه به شرایط فلاکتبار اقتصادی و تورم، گرانی و بیکاری ناشی از آن، قدمتش باندازه عمر این رژیم سرمایه داری سرکوبگر است. اما به دنبال خیزشی که دی ماه سال گذشته در بیش از صد شهر ایران به حرکت در آمد، و مبارزه جهت تحقق نیازمندیها و مطالبات کارگران و توده های فرودست جامعه را در ابعاد سراسری حول پرچم مبارزه علیه تورم، گرانی و بیکاری بیش از پیش قطبی نمود، مبارزه معلمان نیز در آن تغییر کیفی ایجاد شد. چراکه خیزش دی ماه در نوع خود انفجار اجتماعی بود که چشم اندازی نوینی را جهت مبارزه علیه وضع موجود و کلیت نظام جمهوری اسلامی ترسیم نمود. به همین اعتبار جامعه وارد فاز نوینی از اعتصابات و اعتراضات در ابعاد سراسری علیه وضعت وخیمی شد که طی چهار دهه رژیم با خون مردم در شیشه کردن توانسته بود به بقای ننگین خود ادامه دهد. از اعتصاب و اعتراض دوره ای سراسری کارگران بخش خط و ابینه راه آهن گرفته، تا چندمین دور از اعتصاب رانندگان کامیون و کامیونداران در بیش از 150 شهر.

در چنین وضعیت و شرایطی بود شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران نیز برغم تهدید از سوی نیروهای امنیتی رژیم و ایجاد فضای بشدت پلیسی علیه آنان دست به ابتکار عمل بجای فراخوان سراسری زدند. حرکتی که توانست معلمان در همه استانها و بخش عمده شهرها را حول فراخوان به اعتصاب بکشاند و حتی حمایت بخش چشمگیری از خانواده ها، دانش آموزان و آزادیخواهان در داخل و موج وسیعی از حمایت احزاب، نهاد و سازمان و انسانهای آزادیخواه و برابری طلب خارج از کشور را نیز بخود جالب کند. حرکتی که به شیوه کم سابقه زنان و مردان معلم را در بیش از صد شهر به اعتراض و تحصن فرا خواند. و دیدیم معلمان زن و مرد در دفتر و میادین مدارس برغم فضای بشدت مختنق پلیسی، چگونه طی سخنرانیهای گرم خود با جسارتی ستودنی وضعیت فاکتبار جامعه را که رژیم بخاطر سود اندوزی و پروژهای قاپیدن خود چشم بر آن بسته به تصویر کشیدند.

اکنون هم برای دور دیگر شورای هماهنگی معلمان که فراخوان به اعتصاب سراسری داده ما شاهد هستیم که هنوز فعالین سیاسی و اجتماعی، معلمان، کارگران فولاد اهواز و هفت تپه و دیگر نقاط این مملکت که تنها به حکم دفاع از ابتدایی ترین حق و حقوق خود که برخورداری از استانداردهای حداقل زندگی است(نظیر اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، ساناز الهیاری، علی نجاتی، امیرحسین محمدی فرد، بهنام و جعفر عظم زاده ها و صدها فعال دیگر) در زندان زیر شکنجه و اذیت و آزارند و از آنان سناریوهای سوخته میگیرند.

پایان دادن به شرایط دهشتناکی که این رژیم بر کار و زندگی کارگران و دیگر اقشار محروم این جامعه اعمال نموده تنها و تنها با مبارزه آگاهانه، سازمانیافته متحد و سراسری کارگران و دیگر اقشار آزادیخواه و برابری طلب قابل تحقق است. یقینا اعتصابات پی در پی گسترده سراسری اگر تجارب و اندوختها و کاستیهای آن بدرست جمعبدنی شود یکی از راههای بسیار مهم مبارزه جهت به عقب راندن این تعرضهای افسارگسیخته رژیم به زندگی و معیشت جامعه است تا همه ملزومات رفتن بسوی اعتلای انقلابی و به زیر کشیدن کل بساط ماشین دولتی مهیا میگردد.

کمااینکه در این بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان نیز تصریح شده در صورت سرپیچی کردن دولت از متحقق نمودن خواستهای عنوان شده برحقشان در این بیانیه اینبار اشکال و راههای موثر دیگر را علیه وضع موجود پیش خواهند گرفت و آزمون خواهند کرد!

هر چه پر توان تر بایستی این اعتصاب را در سراسر کشور حمایت و تقویت نمود.

زنده باد اعتصاب گسترده کارگری

01.03.2019

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است