درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

رادیو بین المللی فرانسه،مجله پژواک جامعه :اعتصابات و اعتراضات کارگران ایرانی و راههای جلب همراهی بیشتر دیگر اقشار جامعه با آنان

آزاده والا                                                                                           

در مجله پژواک جامعه این هفته با علیرضا نوایی از مدافعان تشکل یابی مستقل کارگران و ساکن فرانسه در همین زمینه گفت و گویی کرده ایم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم.

لینک گفتگو:

http://fa.rfi.fr/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87/20190401-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%A8-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%86

 

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است